Waarom het #TYFIS-kartel Trump heeft verbannen

In elk geval Twitter, Youtube (van Google), Facebook, Instagram, en Snapchat hebben Trump permanent of tijdelijk in de ban gedaan. Kort: het #TYFIS-kartel heeft Trump buitengesloten. Google biedt de Twitter-concurrent Parler niet langer aan via de Google Playstore en Apple gaat datzelfde waarschijnlijk een dezer uren doen.

We zien hier de eigenaren van privébedrijven per direct doen wat we in onze rechtstaat dachten achteraf te laten doen door rechters: individuen en groepen tijdelijk of zelfs voorgoed de mond snoeren als hun uitspraken niet passend genoeg gevonden worden. Er is alle reden om deze bedrijven hierom te dagvaarden, maar dat gaat niet gebeuren, want ze doen dat uiteraard na nauw overleg met Biden en consorten. Biden zal gaan zorgen dat rechters zich niet bevoegd voelen deze bedrijven erop aan te pakken. (Is dit een complot? Reken maar dat er achter de schermen heel wat telefoontjes gepleegd zijn. Telefoontjes waarin ook zeker wederdiensten zijn beloofd.)

Redelijk klinkende regels

Velen brengen hiertegen in dat de regels van die bedrijven overduidelijk zijn en best goed in elkaar zitten. Wie de regels leest, zal inderdaad een schema aantreffen dat er op het eerste gezicht best redelijk uitziet. De regels wekken de indruk dat ze voor iedereen gelden en dus ook voor politici, al zijn de regels formeel voor hen wat opgerekt, om het politieke debat niet te frustreren. Dus… waar zeur ik over.

Rechts harder aangepakt

Nou, ik neem waar dat het modereren niet op iedereen idem wordt toegepast. Mijn indruk is dat links wordt ontzien en rechts wordt gepakt: Twitter ziet tweets op rechts al snel als extreem en ziet linkse tweets veel langer als toelaatbaar. En ja, dan blijft er van de belofte dat het alle extremen zal aanpakken niet veel over. Dan kweek je zelfingenomenheid op links en wrok op rechts. Dan ben je een essentieel onderdeel geworden van het polarisatieproces. Dan ben je feitelijk een groter gevaar voor de vrede in de samenleving dan een Trump.

Trump’s tweets

In een goed functionerende democratische rechtstaat bestaan er geen ‘klassen’ waarvoor andere regels gelden. Idem horen erin geen andere regels te gelden voor links en rechts. Bezien we de tweets van Trump, dan is er niet eens eentje te vinden waar hij expliciet oproept om de wapens ter hand te nemen. Laat staan dat hij opstookte het Capitool met geweld te veroveren. Toch voelde het #TYFIS-kartel zich vrij om zijn woorden op die manier op te vatten. Een beetje rechter kijkt naar de feitelijke woorden, constateert dat die woorden met net voldoende precisie zijn gebracht en dat ze geen reden kunnen zijn om te verbannen, uit het debat of naar de gevangenis. Twitter stelde dat je niet alleen naar die woorden sec moest kijken, maar dat je ze moest beoordelen in het licht van alle eerdere tweets. Doch, ook al die eerdere tweets waren op zich voor een rechter geen reden geweest er een ban over uit te spreken.

Trump leidsman van vele miljoenen

Het lijkt er sterk op… Nee, ik ben ervan overtuigd geraakt dat Trump uitgerekend nu is aangepakt omdat Biden vanaf ditzelfde moment de formele macht in de VS heeft gekregen en omdat Trump zich heeft ontwikkeld tot de grote leidsman van wel 30 miljoen Amerikanen waarvoor Biden en consorten hartstikke bang zijn. Een zeer omvangrijke groep die naar hèm luistert en niet echt naar de nieuwe president. (Wat me doet denken aan de vorige verkiezingen, toen zoveel mensen in datzelfde land al direct zeiden “NOT MY PRESIDENT!”. Toen al kon je er vergif op innemen dat deze slogan zich zou gaan nestelen in het geheugen en bij èlke volgende president even hard gebruikt kan worden. In vroeger tijden, en in menig ander land, zou de al of niet gekozen president er wel raad mee hebben geweten en alle deelnemers hebben laten oppakken vanwege staatsondermijning.) Bovendien tonen Trump’s volgelingen zich wel degelijk bereid tot actie! Een groep die zich niet langer slechts vanachter een toetsenbord of bij een vierjaarlijkse verkiezing kwaad maakt. Een groep die zich, ondanks een rechtse president, ook de afgelopen vier jaar constant in een kwaad daglicht gezet voelde, door de oppositie en haar aanhang, door BLM en Antifa, en nog het meest door de reguliere media. En dat terwijl het dacht dat er nu eindelijk een president zat die hùn voorkeuren ging implementeren. Een president die vier jaar lang op alle mogelijke manieren in de reguliere pers werd tegengewerkt. Tegengewerkt omdat die reguliere pers zo ongeveer voor 90 procent bestaat uit het ‘linkse’ kamp van Democraten, BLM en Antifa. En vooral tegengewerkt omdat Trump dàt durfde te zeggen wat die media vooral niet willen horen: dat het manipuleert bij het leven.

Paniek bij de Democraten

Er is gewoon heel grote paniek uitgebroken, met name bij de Democraten. Zij zijn doodsbang geworden voor vier jaar Biden vol met gewelddadige onlusten door maar liefst 30 miljoen ‘criminelen’, ‘terroristen’, ‘tuig’, ‘rechtsextremisten’, ‘nazi’s’, ‘racisten’ en ‘white supremacists’ die met halfautomatische geweren de ordetroepen wegblazen. Zij willen zo snel mogelijk – dus nu – die beweging zijn grote leider ontnemen door hem het spreken in praktische zin onmogelijk te maken. Ze zijn echt in paniek, want zouden ze iets beter nadenken, dan zouden ze inzien dat ze met deze aanpak juist een self-fullfilling prophecy in werking stellen. Ze voeden op deze manier de wrok op rechts en kunnen hun hart ophalen aan wat komen gaat. (Merk op dat deze laatste woorden van mij door hen makkelijk kunnen worden geïnterpreteerd als opstokerij. Wat natuurlijk je reinste flauwekul is.)

Zuilen verbinden door te polderen

De paniekzaaiers op links ontnemen het zicht op wat wèl zou helpen: Verbinden, verbinden, verbinden. Dat doe je niet door Trump in een cordon sanitaire te duwen. Dat doe je juist door nauw met hèm (als leidsman van een belangrijk deel van je bevolking) samen te werken, door de onvrede van zijn tientallen miljoenen aanhangers echt serieus te nemen, door hun nukken niet zomaar van tafel te vegen. Door te polderen, zo je wilt. Te polderen zoals weleer in Nederland de zuilen deden. De zuilen die principieel vasthielden aan hun ideologie, maar ondertussen hun politieke leidsman in Den Haag, of in de provincie of de gemeenteraad, hun zegen gaven om met nemen en geven tot compromissen te komen.

Linkse president, rechtse onlusten

De afgelopen vier jaar was er in de VS een rechtse president en een enorme hoeveelheid linkse BLM- en Antifa onlusten. De komende vier jaar zullen we te maken krijgen met een linkse president en een enorme stroom rechtse onlusten. Biden is namelijk niet de man die begrijpt hoe je echt moet verbinden, ondanks zijn zalvend bedoelde woorden.

Het #TYFIS-kartel dekt zich in

Terug naar het #TYFIS-kartel. Dat is momenteel als de dood dat het van een negatieve geweldsspiraal de grote schuld gaat krijgen. Dat denkt dat het met deze ingrepen in elk geval de sympathie van Biden, Democraten, BLM en Antifa heeft gekregen, en zodoende in elk geval de komende vier jaar goed zit.

Een beetje rebellie

Dit artikel bevat maar weinig hyperlinks. Wie echter zelf wat moeite doet, zal van elke uitspraak met groot gemak bewijs op internet vinden. Nog wel althans, want uiteindelijk gaat zelfs ‘internet’ een nieuw tijdperk in. Een tijdperk van véél verdergaande regulatie van wat er gezegd mag worden, en hoe. Van wie er nog wel mag protesteren en wie niet. En van hoe dat protest er hooguit mag uitzien. Ik herhaal maar nog eens wat Thomas Jefferson ooit zei en wat voortaan alleen nog zal mogen als de ‘rebellie’ de zegen heeft van de machthebbers: “I hold it that a little rebellion now and then is a good thing, and as necessary in the political world as storms in the physical.”

Vrees niet dat ik, door deze uitspraak hier in te voegen, opeens ben verworden tot een militant. Wèl onderschrijf ik het recht van mensen om hun onvrede ook iets meer fysiek te uiten als protesten via bijvoorbeeld sociale media compleet genegeerd worden, of als bij verkiezingen groepen van meer dan 25 procent van de kiezers totaal opzij wordt gezet. Een president of premier mag van mij links zijn (wat menig onderwerp betreft graag zelfs), als deze zich maar onthoudt van woorden als ‘racist’, ‘fascist, ‘neonazi’, ‘islamofoob’ en zo nog wat termen, en bereid is echt iets met de onvrede op rechts te doen.

Tenslotte toch nog een Youtube-video uit 1969. Edward Griffin leest voor uit een boek van 1956 (1956!) waarin beschreven staat hoe de Soviet-communisten in de VS met hun vijanden moesten omgaan:

16 gedachten over “Waarom het #TYFIS-kartel Trump heeft verbannen

 1. Helaas lijkt de situatie die er nu plaatsvindt rondom Trumph ook weer slechts een frame. Stelling: Trump deed aan opruiing en lokte strafbare feiten uit. Zonder daadwerkelijk bewijs daarvoor. Ik neem aan dat de opruiing gericht moet zijn op de bestorming van het capitool en het plegen van geweld. Zoals ik Trump zijn woorden heb opgevat, wilde hij met zijn achterban/patriots oproepen om in grote getale naar het capitool te komen om daadwerkelijk te laten zien via een demonstratie, hoeveel mensen echt op Trumph hebben gestemd en dat hij en zijn aanhang serieus genomen moet worden. Ondanks of zelfs wanneer Biden de nieuwe president wordt. Het is niet logisch om zoveel kiezers te ontkennen na deze verkiezingsuitslag. En de angst en de wanhoop van deze mensen is, dat dit wel gebeurd zodra Biden zittend president is. Trumph is juist de enige die wel oog heeft voor de zorgen, behoud van werk, enz. Ik heb het idee dat Trump geen idee had dat het zo uit de hand zou gaan lopen. Je zou wellicht de vraag kunnen stellen, had hij rekening moeten houden met een gewelddadig verloop? De bestorming van het Capitool kunnen voorzien lijkt mij te vergezocht omdat je geen voorstelling kan maken dat dit zou gebeuren. Ik vind het niet bewezen dat Trump verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. Maar bij ons msm is Trump ook al veroordeeld voor opruiing. Zorgelijk hoe niemand objectief de feiten en de achtergrond van hoe er een klimaat is gecreëerd jaren lang waarin zoiets kon gebeuren, analyseert en zorgelijk hoe het #TYFIS-kartel via gratis diensten ons leven is binnengedrongen, ons afhankelijk lijkt te hebben gemaakt door accounts te koppelen waardoor ze de macht hebben hoe wij onze informatie verzenden en ontvangen. Ik dacht laat dat #TYFIS-kartel de tyfus krijgen, maar dan merk je ineens dat je hele communicatie via die kanalen verloopt. Ik realiseer mij mij nog bewuster (en te laat) hoe belangrijk het is dat bedrijven niet een te grote invloed en macht mogen hebben, omdat ze onze politieke voorkeuren en meningen over onderwerpen willen bepalen, en ons niet meer als consument willen bedienen als wij ons niet willen conformeren naar wat ZIJ de juiste mening vinden. Bedankt voor je duidende stuk. Het was weer prettig om te lezen.

  Geliked door 1 persoon

 2. Als er iemand de afgelopen periode aan het polariseren is geweest, is dat wel Trump, met tweets als “when the looting begins, the shooting begins”. Hij heeft vanaf het begin van de verkiezingen verkondigd dat hij een negatieve uitslag niet zal accepteren, en heeft dat ook niet gedaan, met verstrekkende gevolgen. De man was duidelijk uit op een burgeroorlog met als resultaat een dictatuur met Trump als alleenheerser. Niet zo vreemd dat de grote sociale media bedrijven dan terugdeinzen voor een president die slechts in ophitsende taal uit is op oorlog. dat heeft echt totaal niets meer te maken met vrijheid van meningsuiting. De termen links en rechts dekken hier al lang de lading niet meer. Het gaat om een directe aanval op het democratische rechtssysteem van de VS, inclusief de vrije pers die Trump op zoveel leugens heeft betrapt dat de term “waarheid” op de vuilnisbelt kan.

  Like

  • “De man was duidelijk uit op een burgeroorlog met als resultaat een dictatuur met Trump als alleenheerser.”
   Dat woordje “duidelijk” kan je niet waarmaken. Sterker, hij was niet uit op een burgeroorlog. Hij was in de loop van de tijd ervan overtuigd geraakt dat het met de verkiezingen niet eerlijk verliep. Daarvoor waren allerlei ‘aanwijzingen’ en ‘vermoedens’. Dat hij niet meer sprak van aanwijzingen en vermoedens, maar van ‘bewijzen’ mag dan een grote fout van hem zijn geweest, maar het doet er niet aan af dat er wel degelijk een heel boek volgeschreven kan worden over dat verloop. Ik heb me de afgelopen dagen in die verkiezingsbeschuldigingen wat verdiept en ben tot het besef gekomen dat de verkiezingen zoals die in de VS verlopen hier in Nederland nooit zo geaccepteerd zouden worden. Ons systeem is echt veel en veel beter geregeld. Ons systeem is veel beter gewapend tegen fraude en fouten dan hun systeem. Trump blundert wellicht door te spreken over bewezen fraude, maar hun systeem is absoluut gevoelig voor fraude en administratief foute tellingen. Verder lijkt het er sterk op dat de Democraten in de nodige staten ‘slimmigheden’ hebben uitgehaald, onder het mom van coronamaatregelen, die hen precies genoeg bevoordeeld hebben. Trump’s verzet moet echt in dat licht worden gezien. Hij voelt zich echt bestolen. Momenteel beoogt hij dat het verkiezingssysteem een grondige wijziging moet ondergaan. Lijkt mij alleen maar een goede zaak.

   Dan over zijn “when the looting begins, the shooting begins”. Dat was géén uitnodiging aan zijn volgers om de wapens aan te pakken. Hij gaf als president aan dat ‘law and order’ òòk betekent dat de politie gerechtigd is om gewapend geweld te gebruiken als winkels worden geplunderd (looting). Je kan dat een onhandige uitspraak vinden, maar het was, nogmaals, géén oproep aan zijn volgelingen om de wapens op te nemen.

   Over zijn bijdrage aan de polarisatie: Ook daarvan kan rustig gesteld worden dat hij reageerde op de vele beschuldigingen door vijanden in de politiek en de pers. Zeker, hij had alles anders en beter kunnen aanpakken, maar ook in Nederland zien we hoe er wordt omgegaan met mensen die bepaalde normen sterk willen herwaarderen: zij worden weggezet als fascisten, om maar niet meer de discussie met hen te hoeven aangaan. De polarisatie begon, wat mij betreft, door links, mijn oude links, helaas. Ik kan er niets anders van maken. En het filmpje aan het eind maakt duidelijk dat het niet pas kortgeleden begon. Het stamt uit ver in de vorige eeuw en het was links (de communisten) dat die ‘trend’ heeft gezet.

   Vroeger had links geen macht. Nu het wel de macht heeft, is het helaas niet gestopt met het framen van hun ideologische tegenstanders als fascisten. Ik word tegenwoordig onder rechts geschaard, maar eigenlijk ben ik nog steeds van dat ouwe stempel: de overheid en de miljardairs kritisch bevragend, maar nu ook argwanend jegens wat zich nog steeds links noemt. Een keerpunt was een bezoek aan een congres van de pvda in 2002. Ik wist niet wat ik hoorde, de schellen vielen van mijn ogen. Dat was niet mijn type links. Ik schrok en voelde sterke behoefte de pvda van binnen te bevragen. Daarvoor kregen ik en mijn medestanders echter totaal geen kans. Wij werden volledig in de hoek gezet. Triest, maar waar. Linkse mensen moeten echt nu bij zichzelf te rade gaan met de vraag wat verbinden nou écht inhoudt.

   Trump en de zijnen uit de sociale media verjagen is het domste wat je kan doen. Het leidt tot twee echoputten. De ene put is dan extreemlinks tot en met gematigd rechts. De andere is dan radicaal rechts tot en met extreemrechts. Het versterkt de polarisatie nòg meer.

   Trump is de leidsman geworden van tientallen miljoenen Amerikanen. Biden doet er zeer verstandig aan daarmee te gaan onderhandelen, zoals in Nederland de zuilen met elkaar onderhandelden.

   Like

 3. Welke betekenis geef je aan woorden en in welke context zijn ze gezegd. Ik zie vooral mensen invullen en eigen interpretaties geven van wat Trump bedoeld heeft, en niet zozeer wat hij feitelijk gezegd heeft om geweld te gebruiken of het capitool te bestormen. Je zou kunnen betogen dat mensen zijn woorden zo hebben opgevat. Je zou kunnen betogen dat hij zich genuanceerder had moeten uitdrukken, juist omdat hij weet wat woorden kunnen doen met mensen die zich in het nauw gedreven voelen. Naar mijn mening zijn al die aannames geen bewijs voor een strafbaar feit of opzet gericht op wat er is gebeurd. Maar wat ik vind doet er ook niet toe. Of er sprake is van opruiing in deze omstandigheden en of er sprake is van een strafbaar feit is ter beoordeling aan de strafrechter. Het is niet aan sociale media bedrijven (of andere politici) om dit oordeel te vellen en een president permanent te blokkeren. Zelfs wanneer zij zich erop beroepen dat zij de gedragsregels op hun eigen platform bepalen, is dit wel degelijk een inperking van vrijheid van meningsuiting van de president van Amerika en zijn volgers omdat zij niet consistent handelen volgens een gedragscode die voor elke gebruiker geldt en op dezelfde manier wordt toegepast, maar heel willekeurig op een specifiek moment richting president Trump. Heel onrechtvaardig!

  Geliked door 1 persoon

  • Ik had het niet beter kunnen zeggen. Alleen maar ter aanvulling: Spreek een zin uit van ietsje meer lengte en er zijn minstens twee interpretaties verdedigbaar (los van hoe het bedoeld was). Toch weet niet iedereen alle interpretaties te bedenken. De meeste mensen komen tot niet meer dan één enkele interpretatie. En voeg daarbij dat velen ook niet de moeite willen doen erover na te denken. Zij laten het erover denken over aan de reguliere media en praten die na; dan zit je altijd goed, toch?!

   Like

   • Helemaal waar, goede aanvulling! Het is daarom heel belangrijk hoe iets bedoeld is. Ik prijs mij dankbaar dat ik tijdens mijn opleiding voortdurend ben gewezen op het niet zomaar formuleren van een mening als waarheid. Een interpretatie sluit meestal bij de eigen (beperktere) belevingswereld, soms bij vooroordelen of eigen gewin. De vraag die altijd moest worden gesteld: Wat waren alle omstandigheden van het geval? Die vraag dwingt je tot het doen van onderzoek. En daarom moest ik ook altijd in mijn papers schrijven: Er ‘lijkt’ sprake te zijn van (…) op basis van deze argumenten die ik ontleen aan (….) Net zolang tot het onderzoek volledig genoeg was om een conclusie te trekken. Maar meestal is de werkelijkheid niet zo zwart wit.

    Trump heeft inmiddels in een telefoongesprek met republikeinse collega’s aangegeven dat hij enige verantwoordelijkheid neemt voor hetgeen er is gebeurd. Hij wilde inderdaad de druk maximaal opvoeren via demonstreren zodat zijn achterban zoveel kabaal zou maken voor het capitool, dat de mensen in de zaal van het capitool dat zouden horen. De bestorming en geweld zelf had hij volgens eigen zeggen niet voorzien.

    Geliked door 1 persoon

  • Inzake “when the looting begins, the shooting begins” moet ik mezelf toch even corrigeren. Hij brengt er ook mee in herinnering dat Amerkanen het wettelijke recht hebben hun bezit desnoods met wapens te verdedigen tegen o.a. plundering. Dat vinden velen van ons schokkend, maar het is wel hun wet.

   Like

   • Het recht op zelfverdediging en verdediging van eigendom is heel sterk, in de wet en diep verankerd in de Amerikaans cultuur. In Europa kunnen wij ons daar geen goede voorstelling van maken. Dus hoe je iets moet interpreteren kan ook cultuurgebonden zijn. Ik heb Trump de afgelopen jaren best veel uitspraken horen doen, waarvan ik op zijn zachtst gezegd dacht: dat is niet handig en impulsief. Tegelijkertijd vind ik wel dat er door tegenstanders alleen maar aandacht is voor wat iemand zegt: terwijl het ook belangrijk is en wellicht nog belangrijker is wat iemand doet. En Trump heeft het ook goed gedaan, en veel beter dan wat de tegenstanders hadden verwacht. Eerlijk gezegd ook wat ik zelf had verwacht! Maar ik zat door mijn vrijwilligerswerk bij GL en
    WWF 4 jaar geleden ook in een (linkse) bubbel waarbij Trump als dreiging werd neergezet.

    Het is echt niet gek dat hij zoveel stemmen heeft gekregen. Nu proberen ze de bestorming van het capitool ook aan te grijpen om alles wat hij goed heeft gedaan uit te wissen. Maar dat is natuurlijk onzin.

    Geliked door 1 persoon

 4. Pingback: Oproep om de opzet van Twitter aan te passen | PvanLenth

 5. “Dat doe je juist door nauw met hèm (als leidsman van een belangrijk deel van je bevolking) samen te werken, door de onvrede van zijn tientallen miljoenen aanhangers echt serieus te nemen, door hun nukken niet zomaar van tafel te vegen.”

  Hoe zie jij een samenwerking voor met iemand die de uitslag van de verkiezing niet accepteert en constant leugens verspreidt?

  Like

  • Een leugen is een bewering waarvan degene die de bewering doet weet dat die in strijd is met de waarheid. Je kan dat ‘weten’ van de ander vermoeden. Je kan vinden dat iemand iets had moeten of kunnen weten. Maar beschuldigen dat iemand opzettelijk liegt, zonder dat je dat kan bewijzen is juist van degene die dat zegt polariserend. Je kan hoogstens zeggen dat je op basis van de feiten die jou bekend zijn, vindt dat iemand een denkfout of denkfouten maakt en vervolgens met argumenten onderbouwen om de ander te overtuigen, waarom jij dat vindt.
   Die discussie die moet er zijn. En in het geval bij politici of iemand als Trump des te meer omdat iemand een (groot) deel van de bevolking vertegenwoordigt. Iemand wegzetten, negeren, niet serieus nemen raakt direct de achterban/kiezers.

   Als je serieus naar iemand luistert, als je serieus in gesprek gaat via argumenten, en de ander blijft bij zijn standpunt zonder valide tegen-argumenten, dan valt iemand vanzelf spreekwoordelijk wel een keer door de mand. Niet omdat de media iemand een leugenaar noemt en demoniseert, of doordat iemand wordt geband en niet zijn mening mag verkondigen, maar puur op basis van een eerlijk een reëel beeld waarbij iemand zich heeft kunnen uitspreken. En daarover mogen de kiezers dan zelf oordelen!

   Geliked door 1 persoon

 6. Door hem niet te zien als iemand die de uitslag niet accepteert en constant leugens verspreidt. Door te luisteren naar zijn kant van het verhaal en serieus met hem in gesprek te gaan.

  Like

 7. Zijn speech van vandaag. Gewoon uit zijn hoofd, dus niet van een veilig briefje. Staat hij te liegen? Is het liegen als je je eigen perspectief blijft hanteren? Is het liegen als je het hebt over “aliens”, een woord dat Google vertaalt als “buitenaards wezen”, maar dat bij nadere analyse ook wordt gebruikt voor ‘vreemdeling’, ‘buitenlander’, noem maar op. Een woord dat Biden niet zal gebruiken, toegegeven. Maar maakt het gebruiken van dat woord Trump een leugenaar?
  En betoont hij zich een gewelddadig man door een muur van 450 miles te bouwen?

  Like

 8. Pingback: Oproep om de opzet van Twitter aan te passen – Ajakuka

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s