Farid Azarkan tegen Johan Derksen: “Maar de samenleving verandert, Johan!”

Johan Derksen (Bekende Nederlander) en Farid Azarkan ( voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders) kregen dinsdagavond van Jeroen Pauw ruim baan om in debat te gaan. Hier is het hele debat te bekijken, maar ik wil nu even de focus leggen bij wat er rond 11:00 minuten gezegd werd: Lees verder

Een pleidooi voor de erkenning van het nut van boosheid

Hoe zit dat nou met jezelf inschatten? Vandaag was het weer eens raak. Alle aandacht van gisteravond voor J.C., de vele schitterende voetbalfragmenten van hem en de analyses van ’s mans ‘eigengereidheid’ leidde bij mij weer eens tot overdenkingen over mezelf. J.C.’s virtuositeit heb ik niet, maar ik ben me wel bewust van mijn eigen kwaliteiten, vaardigheden en vakmanschap wat mijn werk betreft. Die schat ik behoorlijk hoog in, maar ervaar telkens weer dat ik dat niet zomaar mag doen. Anderen vinden al gauw dat je jezelf dan dus overschat en alle andere vakgenoten onderschat. Met termen als “arrogant” en “zelfingenomen” word je vervolgens neergesabeld. Maar wat moet je Lees verder

Niet links, niet rechts, maar in balans: links én rechts

Zowel linkse als rechtse mensen zijn incomplete, eenzijdige mensen. Ze zijn niet in balans, niet in evenwicht. Er bestaan van ‘links’ en ‘rechts’ meerdere definities. Een definitie is of was van toepassing in een bepaald land of in een bepaald tijdsgewricht. Wat in elk geval wel altijd geldt is dat de meeste mensen ze tegenover elkaar stellen en dat er niet echt een alternatief is dat tegenover beide gesteld kan worden. Wel wordt er een ‘midden’ verondersteld en ook wel een glijdende schaal, lopend van extreem links via Lees verder

Mag ik vragen deze Buitenhof-uitzending toch eens te bekijken?

Afgelopen zondag gingen Thierry Baudet en Rob Riemen met elkaar in debat over het onderwerp van het referendum van 6 april. Ikzelf raakte al tijdens het kijken in behoorlijke shock. Die Rob Riemen zei aan de lopende band ongehoorde dingen. Ik moest er eerst nog fnuikend om lachen, maar gaandeweg raakte ik alleen maar meer verbijsterd.

Mag ik je vragen die uitzending te bekijken en hier te melden wat jij ervan vond? Lees verder

Stephan Huijboom snapt nog steeds niks van ‘integratie’

Stephan Huijboom

Stephan Huijboom is filosoof en studeerde af op de betekenis van integratie. Afgelopen 4 februari stond van zijn hand in de Volkskrant een opiniestuk over integratie. Schijnbaar acht de Volkskrantredactie het nodig om zijn lezers bij te sturen over de betekenis van het woord ‘integratie’. Afijn, moet kunnen natuurlijk; we zijn geen van allen te oud om nog iets bij te leren, toch? Helaas bleek onze filosoof volledig door het ijs te zakken en je gaat je afvragen hoe het gesteld is met de opleidingen tot filosoof in het algemeen.

Eerst maar eens wat citaten uit het opiniestuk waarbij het vette blauw van mijn hand is. Lees verder

Is het migratievraagstuk complex of juist simpel?

eer

Wordt het migratievraagstuk door mensen als Wilders te simpel voorgesteld of wordt het door degenen die hem verafschuwen juist te complex voorgesteld? Het antwoord daarop hangt vanzelfsprekend af van de positie die je zelf inneemt; ben je Wilders-adept, dan vind je de analyses van de opponenten al snel te complex en verafschuw je Wilders, dan vind je hem zo goed als zeker een simplist.
Lees verder

Asher van Opiniez blijkt niet te sporen

Asher’s foto op zijn twitter account

Bij OPINIEZ.COM is Asher de hoofdredacteur. Hij is bovendien de initiatiefnemer en dat zal wel de hoofdreden zijn dat hij het tot hoofdredacteur heeft geschopt. Ik las de opiniesite de afgelopen maanden graag en reageerde er al even graag. Echter, gisteren werd een reactie van me zomaar door de redactie – op dat moment waargenomen door Maja Mischke, die sinds kort wat landelijke bekendheid geniet – weggegooid, want het zou de grens van 200 woorden hebben overschreden. De volgende mailwisseling is op zich privé, maar gezien het verloop ervan schroom ik niet deze te openbaren, opdat anderen nu weten kunnen wat voor vlees ze met Asher in de kuip hebben. Lees verder

Wouter Bos correct over politieke correctheid

Politieke correctheid: Horen, zien en zwijgen. Maar wat doet dat vierde aapje daar?

 

Wouter Bos had vandaag (21 januari 2016) een zeer goede column in de Volkskrant over politieke correctheid. Hij beschrijft er ronduit eerlijk in hoe hij inzake de ‘Keulse affaire’ eerst vreesde dat Wilders toch gelijk bleek te krijgen, hoe hij daarna maar al te blij was met de uitleg door anderen dat Wilders toch niet gelijk had en het in Keulen eigenlijk ging om een veel breder probleem in de omgang met vrouwen omdat het niet slechts geldt voor asielzoekers, maar hoe die tweede verklaring Lees verder

Begeleiden naar ander werk heeft niets met solidariteit te maken

Ook bij Xenos gaat de vakbond weer inzetten op een sociaal plan voor de 250 werknemers die moeten afvloeien. En dat sociaal plan bevat dan ook “het begeleiden naar ander werk”. Hoe sociaal toch. Of eigenlijk, hoe a-sociaal toch. Want het betekent dat voor iedere succesvol herplaatste Xenos-werknemer een andere al langer werkloze vooralsnog werkloos blijft. Met solidariteit heeft het dus niets te maken. Eerder met egoïsme. Lees verder

Luister hoe Sven Kockelmann inbellers bij STAND.NL afblaft

Luister toch eens naar hoe Sven Kockelmann de inbellers afblaft, voor schut wil zetten, belachelijk probeert te maken, vernedert en afkapt. Klik op de foto om naar de website van Radio 1 te gaan en klik daar op bijna de helft van de balk, zo ongeveer waar ik het balkje hieronder geel heb gemaakt.

Lees verder