Het verstandelijk redeneren van Merkel leidt alweer tot een onverstandig besluit

pauw over humorDe uitzending van Pauw ging deze vrijdagavond over de rel omtrent het beledigen van Erdogan en het besluit van Merkel om inderdaad te trachten te vervolgen. Ik vond het dit keer een prima uitzending! In tegenstelling tot vele anderen had ikzelf de afgelopen week het gevoel dat de Duitse komiek Jan Böhmermann te ver was gegaan en dat vervolging wel terecht was. Echter, na aanhoren van de diverse lieden aan tafel bij Pauw ben ook ik Lees verder

Bastiaan Rijpkema over de weerbare democratie

Bastiaan Rijpkema

Gisteren gekocht en vandaag de 15 pagina’s inleiding gelezen: Bastiaan Rijpkema’s ‘handelseditie’ van zijn in december 2015 verdedigde proefschrift met dezelfde titel ‘Weerbare democratie – De grenzen van democratische tolerantie‘. Bastiaan Rijpkema is van 1987 en dus nog geen dertig jaar. Aan de Erasmus Universiteit begon hij op zijn 19e de studie rechten. Het Master-gedeelte deed hij cum laude aan de Leiden Universiteit. Daar bleef hij hangen en promoveerde er bij professor Paul Cliteur. Lees zijn boek en je kan niet anders dan inzien dat we hier te maken hebben met een talent. (Terugdenkend aan mezelf op die leeftijd: Zo gedetailleerd en genuanceerd kon ik destijds absoluut niet redeneren en schrijven. Zou dat anders zijn geweest als ik was Lees verder

Eerste bijdrage Marjan Slob gestoeld op merkwaardige redenering

marjanslobDe nieuwe vaste columniste Marjan Slob gebruikte deze week (helaas betaalmuur) in haar eerste bijdrage al meteen een merkwaardige redenering. Ze gebruikt een metafoor zo het haar, politiek bezien, uitkomt en dat maakt haar redenering kwetsbaar, want diezelfde metafoor blijkt zomaar te kunnen worden gebruikt om precies het tegenovergestelde te beweren. Slob stelt dat er mensen zijn die er heilig van overtuigd zijn aan een bepaalde ziekte te lijden en elkaar daarin bevestigen, ook al stelt elke arts dat die ziekte niet bestaat. En hetzelfde psychologische mechanisme dat daarachter schuil gaat zou gelden voor “de mensen die momenteel tekeergaan tegen vreemdelingen“. Deze mensen worden volgens Slob tegengesproken door de elite, een soort equivalent van die artsen: “Die elite ondermijnt de verklaring van de klagers met zakelijke feiten“. Waarna een drietal inderdaad veelgehoorde tegenargumenten wordt opgesomd: Lees verder

Politie wil niet dat hakenkruis bij het grof vuil wordt gezet

Onvoorstelbaar dom zoals de politie vandaag in Enschedé de verordening toepaste. Er is het beleid dat bij demonstraties bepaalde iconische tekens niet op spandoeken, borden, etc. worden getolereerd. Die moeten dan in beslag genomen worden. Tot die groep behoort ook het hakenkruis. Welnu, de Pegida-organisatie had een heel groot spandoek met daarop een heel klein hakenkruis. Dùs werd het niet toegestaan. Zeer dom echter, want als er één ding duidelijk werd gemaakt op dat spandoek, dan was het wel dat de organisatie helemaal niks moet hebben van het hakenkruis en alles waar het voor staat. Zeer, zeer, zeer duidelijk wordt op het spandoek dat hakenkruis in de vuilcontainer gemieterd, precies waar het hoort. Deze vorm van toepassen had de politie nooit mogen weigeren! Het heeft er alle schijn van dat de politiemensen, c.q. de korpsleiding, volstrekt niet begrijpen Lees verder

Stephan Huijboom snapt nog steeds niks van ‘integratie’

Stephan Huijboom

Stephan Huijboom is filosoof en studeerde af op de betekenis van integratie. Afgelopen 4 februari stond van zijn hand in de Volkskrant een opiniestuk over integratie. Schijnbaar acht de Volkskrantredactie het nodig om zijn lezers bij te sturen over de betekenis van het woord ‘integratie’. Afijn, moet kunnen natuurlijk; we zijn geen van allen te oud om nog iets bij te leren, toch? Helaas bleek onze filosoof volledig door het ijs te zakken en je gaat je afvragen hoe het gesteld is met de opleidingen tot filosoof in het algemeen.

Eerst maar eens wat citaten uit het opiniestuk waarbij het vette blauw van mijn hand is. Lees verder

Red moslims van de Islam

… zo schreef iemand op Geenstijl. Ik vind het een mooie en positieve leus, die te gebruiken is om zoveel mogelijk (jonge) moslims letterlijk te redden van de islam en, toegegeven, ook de overige Nederlanders ervan te redden. Het gaat er dan om dat we werk maken van het voorlichten van moslims over hun eigen religie, met vooraf de garantie dat het hier in Nederland wel degelijk is toegestaan van het geloof af te stappen of naar een andere over te stappen. En dat met garantie méér wordt bedoeld dan dat we het toestaan, namelijk dat we ons ook actief zullen inzetten als er krachten aan het werk zijn die zo’n uittreding tegenwerken. Zeker, een imam kan best nog eens gaan praten met degene die uit het geloof wil stappen. Maar meer dan een goed gesprek mag het niet worden. Elke intimidatie Lees verder

Cruise naar Bali, enkele reis

day-cruise-bali-fun-shipGezocht: Enthousiastelingen die gezamenlijk een boottocht enkele reis naar Bali willen organiseren. Het idee is dat er een cruiseboot wordt gecharterd en dat we ons aan de kust van Bali laten afzetten. Eenmaal op Bali komen wij met de mededeling dat wij daar voortaan komen wonen en dat wij uiteraard op een menswaardige manier in de al bestaande gemeenschap opgenomen willen worden, dus met toewijzing van huis en tuin en een mooi, wit strand op geringe afstand. Waarom Bali? Simpel, daar zijn de weersomstandigheden veel beter dan hier en is de natuur veel mooier. En bovendien hebben alle mensen een universeel recht op zo’n menswaardige plek op aarde! Waarom weg uit Nederland? Nou, niemand hoeft te vertrekken, maar velen voelen zich hier steeds ongelukkiger en dat is best begrijpelijk, nu het land volstroomt met lieden uit andere, verre streken die het volste, universele recht hebben om hierheen te komen, gezien waar zij vandaan komen.

Beperkt boerkaverbod? Wat een slappe hap!

burka-niqab-hidschab-tschador Morgen wordt dan eindelijk over een boerkaverbod vergaderd in de Tweede Kamer. Dit thema uit het destijdse akkoord tussen PvdA en VVD kwam erin op aandringen van de VVD. Het is een beperkt verbod geworden omdat een algeheel verbod tezeer zou ingaan tegen de vrijheid van godsdienst. Voor een beperkt verbod zag men dus nog wel ruimte, met als argument dat we een open samenleving moeten willen waarin mensen herkenbaar moeten zijn op zo ongeveer de volgende plaatsen: in de zorg, in overheidsgebouwen, in het openbaar vervoer, in scholen, in rechtszalen. Slappe hap dus, want wie echt een open samenleving waarin mensen herkenbaar zijn voorstaat, zal juist ook op straat de boerka niet willen zien. En wat te denken van het niet-openbare vervoer, ofwel de taxi’s. Nu wordt het zo dat met name ambtenaren keurig het gezicht gaan zien van deze (extreme) moslima’s, terwijl jan-met-de-pet middenop straat en in de supermarkt maar moet gaan gissen naar dat gezicht. Hoezo open samenleving…

Alle bootvluchtelingen meteen terug naar Afrika

Op moment van schrijven is een grote reddingsoperatie aan de gang op de Middellandse Zee. Maar liefst 700 bootvluchtelingen werden door het kapseizen in zee gemieterd zodra een koopvaardijschip werd waargenomen. Dat kapseizen zou zijn gebeurd omdat alle opvarenden naar één kant gingen om te kijken naar het koopvaardijschip. Zou het?

In elk geval moet het nu toch wel iedereen met zelfs maar een beetje realiteitszin duidelijk zijn dat er door Europa fundamenteel anders gereageerd moet gaan worden dan tot nu toe. En dan bedoel ik niet dat er een veerdienst voor illegale immigratie moet gaan komen, maar dat deze morbide pogingen moeten worden ontmoedigd door ze accuut terug te brengen naar Afrika. En als dat niet helpt, door voor de boeg te schieten om ze ommekeer te laten maken. En als dat niet lukt, door raak te schieten.

Of weet jij nog een alternatief?? Kom maar op met je voorstel.

Linkse mensen medeschuldig aan verdrinking Afrikanen

Ook deze week zijn er weer honderden Afrikanen verdronken. Niet in de lokale rivier, maar in de Middellandse Zee. Niet als badgast ergens aan een strand, maar middenop zee tijdens een poging om illegaal Europa te bereiken. Tegelijk zijn er duizenden die er wèl in slagen illegaal het Europese vasteland te bereiken. Het gekke is dat deze mensen zelfs in die illegale actie slagen als ze midden op zee werden opgepikt door Europese boten. Gek, want de enige logische actie zou zijn dat deze mensen worden teruggebracht naar Afrika. Illegaal is immers illegaal. Waarom toch wordt dat wat de Australiërs wel doen niet gedaan door de bemanningen van die hulpboten? Dat wordt niet gedaan omdat Europa vol zit met mensen die dat terugsturen onethisch vinden en die mensen hebben tot nu toe een soort meerderheid, zo lijkt het. Schijnbaar loont het om illegaal actie te ondernemen.

Ga ik te ver als ik stel dat die groep Europeanen die terugsturen onethisch vindt vooral voorkomt onder links? Generaliseer ik als ik het toeschrijf aan links? Misschien, maar ik doe het toch maar even. Wie het er niet mee eens is, kan altijd nog alhier een reactie geven.

Wat is het toch met linkse mensen dat terugsturen onethisch wordt gevonden? Links heeft een sterkere band met zielige mensen, zo vermoed ik. De Afrikanen die naar Europa willen worden door hen ervaren als zielepieten die een erbarmelijk leven in Afrika proberen te ontvluchten. De linkse mens kan zich schijnbaar maar al te gemakkelijk voorstellen hoe het is om in erbarmelijke omstandigheden te leven en zou zelf ook zeker proberen te vluchten naar elders, waar het beter toeven is. Het hele idee dat je ook – of vooral – moet proberen in eigen land de omstandigheden te verbeteren past blijkbaar beter bij een rechtse kijk op het leven. Of àls een links iemand dan al bedenkt dat het in eigen omgeving verbeterd moet worden, dan is dat al snel een pleidooi voor revolutie, desnoods met wapens. Vandaar dat ze al evenzeer veel empathie tonen voor lokale revolutionairen. Maar ten aanzien van ‘bootvluchtelingen’ is nooit de gedachte: “Laten ze in eigen land de wapens oppakken”. Men wil blijkbaar niet anderen ‘dwingen’ tot revolutionair gedrag. Nee, “kom dan maar bij ons”, is dan de gedachte.

De gedachten van een links mens zijn best wonderbaarlijk. Zo wordt er ook geheel voorbijgegaan aan het idee dat het om allerlei redenen veel beter – zelfs veel ethischer – is om te ‘vluchten’ naar een nabij land, dus niet naar een heel ver land. De cultuurverschillen zullen over het algemeen veel minder groot zijn. En er wordt al helemaal voorbijgegaan aan de problemen die het binnenlaten van die Afrikanen in Europa teweegbrengen; naast de cultuurverschillen zijn daar zoal de taalproblemen, opleidingsverschillen, problemen wat betreft huisvesting, wat betreft werk vinden, noem maar op. “Wat doe je zo’n Afrikaan wel niet aan”, zouden de linkse mensen kunnen denken, maar ze denken het niet. En zelfs zouden ze kunnen beredeneren dat ze met hun “welkom, welkom” sterk bijdragen aan nieuwe stromen Afrikanen die illegaal de tocht over zee gaan maken. En dat ze daarmee medeschuldig zijn aan de verdrinking van elke keer weer honderden Afrikanen.

Mag ik dat zo stellen? Mag ik schrijven dat de linkse Europeanen eigenlijk schuldig zijn aan de dood van honderden, zo niet duizenden, Afrikanen? Ja, dat mag ik, want ze kùnnen dit allemaal beredeneren. Als ze dat niet doen, dan is dat alleen maar vanwege dat bord voor de kop. Deze linkse mensen zijn slechte denkers, omdat zekere waarheden zo waar zijn als een koe en desondanks niet geaccepteerd worden. Sterker, eenieder die zo’n waarheid te berde brengt, wordt door die linkse mensen neergesabeld als racist, fascist, extreemrechts of dat alles tezamen.

Ben jij links? Prima dat je idealen hebt over een betere wereld. Maar durf eens dòòr te denken. Denk eens ècht na over de uiteindelijke consequenties van je principes. Drijf ze niet tot in het absurde door.

UPDATE: Arnold Karskens wil Amnesty International gaan aanklagen. En wat te denken van deze officiële poster van de Australische overheid:

noway