Artsen Zonder Grenzen bracht meer dan 50 IS-terroristen aan land

De redding is nabij, dus de boot mag nu kapseizen. Wel zo goed voor de beeldvorming.

Naar nu blijkt heeft Artsen Zonder Grenzen (AZG) al minstens 50, zich vluchteling noemende, IS-terroristen van zee ‘gered’ en aan land gezet in Italië en Griekenland. De tussenstand van het totaal aantal ‘geredde bootvluchtelingen’ lag in december reeds op bijna 24.000 en sindsdien is AZG daarmee onverminderd doorgegaan. Daarbij heeft AZG geen aandacht besteed aan screening, ervan uitgaande dat dit een taak is van de Europese autoriteiten.

Lees verder

Waarom Reinier Boere niet vervolgd wordt

Sea-Watch pikt ze allemaal op en brengt ze gratis naar Italië, elke dag weer.

Reinier Boere is van Sea-Watch, een organisatie die op de Middellandse Zee helpt bij het illegaal Europa binnengaan.
Zulke hulp verlenen is bij wet niet verboden. Waarom niet?
Omdat er een merkwaardige fout zit in ons denken over illegaliteit. We maken onderscheid tussen legaal en illegaal binnenkomen. Legaal kom je binnen met een paspoort. Sommigen hebben bovendien een visum nodig. Allen die op andere wijze binnenkomen doen dat Lees verder

Wat heeft links te maken met homeopathie?

Niks, maar wel redeneert links precies andersom dan de homeopaat redeneert. De homeopaat voegt een (heilzaam geachte stof) stof toe aan wat water en gaat dit mengsel vervolgens vele malen verdunnen. In extreme mate verdunnen zal ertoe leiden dat bij vele tests van een beetje van het water de stof nog slechts bij een heel enkele test kan worden waargenomen. Maar de ware homeopaat is ervan overtuigd dat de stof invloed heeft uitgeoefend op elke watermolecuul en dat de stof dus in de gehele watervoorraad voorkomt.

Links redeneert echter precies omgekeerd. Links denkt dat een toevoeging van mensen uit andere culturen aan de vrije, westerse cultuur geen wezenlijke invloed kan hebben op die westerse cultuur. Die zal de toevoeging van andere culturen altijd neutraliseren. Zelfs toevoegen van grote hoeveelheden kan geen bedreiging vormen. Het is alsof het water gewoonweg water zal blijven, ongeacht de hoeveelheid andere stof die eraan wordt toegevoegd.

Waarom redeneert links zo? En waarom redeneert juist links zo?

Links heeft een zeer diep geworteld geloof dat de westerse cultuur gegrondvest is op de volgende (in dit verband relevante) zuilen:

  1. De superieure ethiek en moraal is in het vrije westen in de meerderheid, zeker daar waar links (mee)regeert.
  2. De superieure ethicus/moralist is in staat om elke verstandige nieuwkomer te overtuigen van die ethiek en moraal.
  3. Kwalijke ideologieën worden aangehangen door individuen die binnen elke samenleving – dus ook binnen de vrije, westerse samenleving – voorkomen.

Het hele idee dat het bij immigratie uit een bepaald deel van de wereld weleens zou kunnen draaien om heel veel individuen met een kwalijke ideologie, wordt in de analyses overgeslagen omdat het aanvoelt als vooroordeel, racisme en kwaadsprekerij. Vanuit een – juist positief – vooroordeel kan de linkse mens zich gewoon niet voorstellen dat al die nieuwkomers geen verstandige mensen zijn die zelfs na een goed begeleide inburgering niet zullen kiezen voor onze superieure ethiek en moraal. Gewezen op tegensprekende voorbeelden zal er worden gezegd dat je niet mag generaliseren (alsof dat gedaan was) of dat je de cijfers sterk overdrijft. Gevraagd naar het percentage dat dan wel als problematisch wordt erkend, wordt de discussie veelal doodgedrukt.

De rechtse mens redeneert niet zo. Rechts deelt wel met links een heilig geloof in de superioriteit van de ethiek en moraal van het vrije westen, maar beseft dat het heel moeilijk is om nieuwkomers te overtuigen. Mogelijk is hen dat ingegeven door hun ervaringen met linkse mensen binnen de eigen samenleving. Allerlei verklaringen die rechtse mensen, naar eigen zeggen, overduidelijk zien kunnen ze bij linkse mensen maar niet op het netvlies krijgen, zo is hun ervaring. Zeker, linkse mensen hebben een vergelijkbare opinie over rechtse mensen. Maar waar linkse mensen die rechtsen vervolgens indelen bij de kwalijken, verzuchten de rechtse mensen zich over die linksen, die zij niet wegzetten als kwalijken, maar als naïef.

Het spanningsveld tussen beschaafd gedrag en natuurlijke impulsen

Heet het beschaving als de wet van het land ons natuurlijke gedrag onderdrukt? Er sijpelt iets van besef bij mij door aangaande het spanningsveld tussen beschaafd gedrag en natuurlijke impulsen. Die zin moet ik toch even ontleden, al was het maar om vooral mezelf er beter bewust van te maken…

Het spanningsveld tussen beschaafd gedrag en natuurlijke impulsen

Uit Wikipedia: “Beschaafd gedrag of beschaafdheid wordt tegenover ruw of barbaars gedrag gesteld.” Er is meer over te zeggen, maar voor nu is dit even genoeg.

In Wikipedia vinden we geen directe uitleg van natuurlijke impulsen. Maar voor nu vind ik Lees verder

Aan de schandpaal: 182 hoogleraren, filosofen en schrijvers

Er is een pamflet gepubliceerd in Trouw dat is opgesteld door ‘Denkeres des Vaderlands‘ (sic) Marli Huijer en ondertekend is door maar liefst 182 hoogleraren, filosofen, schrijvers en nog wat van dat soort. Het is een uitermate dom schrijfseltje en je vraagt je af wat die 182 ondertekenaars bezield heeft. Mochten ze echt achter de inhoud staan, dan zijn het sukkels eerste klas. Beschouw in dat geval de volgende lijst maar als een openbare schandpaal. Met name de hoogleraren en filosofen zijn een schande voor hun beroep. En dan te bedenken dat juist zij de toekomstige generatie academici opleiden, je houdt je hart vast. Moeten we dat wel toestaan???? Lees verder

Morgen bij DWDD: Fidan Ekiz put hoop uit De Zwijgende Meerderheid

Fidan Ekiz

Morgenavond staat DWDD in het teken van een documentaire die Vaste Gast Fidan Ekiz heeft gemaakt: Alles komt goed? Zij ging langs bij De Zwijgende Meerderheid (mijn hoofdletters), want van “de extreme geluiden in het debat” kreeg ze vooral verhuisplannen naar een land waar ze met haar familie wèl veilig kon leven. “Ojee, is het weer zo laat”, dacht ik al snel, bij het lezen van de introductie in de vpro-gids. Dan vraag ik me af welk land ze in gedachten heeft. Bali misschien? Ik kan haar verzekeren dat ze daar alleen als toerist welkom is. Lees verder

Hoe krijgen we de Islam alhier op zijn retour?

De nieuwe Duitse politieke partij AfD (Alternative für Deutschland) stemt op 30 april over een verkiezingsprogramma van 80 pagina’s. Het schijnt een gedegen werkje te zijn dat ook een visie op de toekomstige Duitse mens bevat. In toekomstig Duitsland zien de 28 opstellers van het program geen serieuze plek weggelegd voor moslims. Lees Joost Niemöller voor meer info over dat program. Hier focus ik me op de vraag hoe een toekomstig Duitsland, België, Frankrijk, Nederland, Italië, Servië, zeg maar Europa, kan bereiken dat de Islam er weer op zijn retour is zonder enige toevlucht tot middelen die veel mensen binnen een enkele tel doen zeggen dat “we dat eerder hebben meegemaakt en dat nooit meer zullen toestaan”, waarbij ze dan Lees verder

Eerste bijdrage Marjan Slob gestoeld op merkwaardige redenering

marjanslobDe nieuwe vaste columniste Marjan Slob gebruikte deze week (helaas betaalmuur) in haar eerste bijdrage al meteen een merkwaardige redenering. Ze gebruikt een metafoor zo het haar, politiek bezien, uitkomt en dat maakt haar redenering kwetsbaar, want diezelfde metafoor blijkt zomaar te kunnen worden gebruikt om precies het tegenovergestelde te beweren. Slob stelt dat er mensen zijn die er heilig van overtuigd zijn aan een bepaalde ziekte te lijden en elkaar daarin bevestigen, ook al stelt elke arts dat die ziekte niet bestaat. En hetzelfde psychologische mechanisme dat daarachter schuil gaat zou gelden voor “de mensen die momenteel tekeergaan tegen vreemdelingen“. Deze mensen worden volgens Slob tegengesproken door de elite, een soort equivalent van die artsen: “Die elite ondermijnt de verklaring van de klagers met zakelijke feiten“. Waarna een drietal inderdaad veelgehoorde tegenargumenten wordt opgesomd: Lees verder

Turkije pleegt pure chantage

Hoor ik dat nou goed in het NOS-journaal? De Turkse premier heeft een stapel eisen op tafel gelegd alvorens ze bereid zijn de asielstroom in te dammen: Ze willen versneld toetreden tot de EU, ze willen nòg meer geld en ze willen af van de visumplicht.

Nu wel even doordenken graag, want de consequenties van het toegeven aan deze chantage zijn fors, te fors. Turkije is een veel te vreemde eend in de bijt van de EU. Het land staat heel ver af van de Europese landen waar het normen en waarden betreft, die allang niet meer op die van Ataturk gestoeld zijn, maar op de absurde islamitische ideologie. Het zou het enige islamitische land in de unie zijn; ik moet er Lees verder

Breng de ‘vluchtelingen’ onder op eilanden

Misschien is binnen het cirkeltje nog een eiland vrij?

Alle ‘vluchtelingen’, echt vluchtend of niet, moeten worden uitgezet, niet alleen uit Nederland, maar uit heel Europa. En als ‘we’ dat echt te ver vinden gaan, dan mag een beperkte groep tijdelijk – TIJDELIJK – op een paar Europese eilanden komen wonen. Die eilanden kiezen de Europeanen zelf en de ‘vluchtelingen’ hebben géén vrije keus, ook niet als ze kunnen aantonen ergens familie te kennen. Op die eilanden staat het ze vrij zich te bewegen, te vermaken en ietwat te werken, maar er zal strenge bewaking door Europeanen zijn en het eiland kan niet verlaten worden. Ook worden de eilanden Lees verder