Een pleidooi voor verzuiling van de PVV-aanhang

banjaert

De Banjaert was een van de NIVON-huizen. Het NIVON was overduidelijk een deel van de socialistische zuil. Ergens rond de eeuwwisseling wist het bestuur niet meer wat het aanmoest met de identiteit. Er gingen zelfs stemmen op om het islamitische allochtonen meer naar de zin te maken. Alsof het ideeëngoed er niet meer toe deed. Gelukkig sprak dat ideeëngoed de islamitische allochtonen in het geheel niet aan, dus die golf is het NIVON bespaard gebleven.

In een opinieartikel op ThePostOnline bepleit Sid Lukkassen dat het wellicht verstandig is om een nieuwe zuil te starten. Ik ben het helemaal met hem eens.

Wat bedoelt Lukkassen met een zuil? Simpel, althans voor wie de jaren 50 heeft meegemaakt. Voor de jongeren is het hooguit een term uit de schoolboekjes Hedendaagse Geschiedenis. Wellicht heeft het voor de jonge lezer zin om die schoolkennis weer even via wikipedia te verversen alvorens hier door te lezen.

Ontzuiling

Sinds de jaren 70 is Nederland behoorlijk ontzuild ten gevolge van ontkerkelijking, welvaart, jeugd die zich afzette tegen hun ouders en toename van individuele Lees verder

Advertenties

Krijgen impopulaire standpunten teveel zendtijd?

lagerhuis

Het Lagerhuis bij de Vara leverde zelden een hoopgevend debat op.

Op televisie en radio is het gewoon om ‘debatten’ zo te organiseren dat er twee diametraal tegenover elkaar staande partijen staan. Vaak gaat het om twee opponenten. Het is misschien wel de meest voorkomende manier waarop die media de democratie vormgeven. Waarschijnlijk vanuit het idee dat op die manier alle standpunten bij het publiek bekend raken, zodat die een weloverwogen keuze kunnen maken. Niet dat ze menen dat er altijd slechts twee standpunten zijn, maar wel dat ze menen dat ook concurrenten zulke debatten organiseren en dat het totaal de kijkers en luisteraars voldoende inzicht geeft. Zien ze dat goed? Ik vrees van niet.

Kijkers en luisteraars luisteren niet alleen naar de argumenten. Ze toetsen ook of een Lees verder

Geen VN-mandaat meer nodig?

520px-Flag_of_the_United_Nations.svg

De wereld ingebed tussen twee olijftakken, een symbool van de vrede.

Ah, oja, daar hebben òòk de Russen een vetorecht. Tsja, dus die route is kansloos. Nou, dan maar zònder VN-mandaat Syrië aanvallen, meenden drie andere permanente leden in al hun wijsheid.

Wijsheid? Ammehoela. Domheid lijkt me de betere term. Onnadenkendheid valt af. Ze hebben ruim genoeg de tijd gekregen om na te denken. En die tijd hebben ze vast en zeker daarvoor gebruikt. Dus blijft domheid over. Onwijsheid mag ook: In al hun onwijsheid besloten Trump, May en Macron de VN te passeren en ook onafhankelijk onderzoek niet af te wachten.

Ik houd mijn hart vast.

En ja, ik ben vanaf nu meer criticaster dan verdediger van Trump. Daar zal menigeen in mijn omgeving blij mee zijn, blij dat ik eindelijk ben gaan inzien dat Trump ongeschikt is als president. Maar, vraag ik dan aan hen, wat zegt dat dan over May en Macron?

PS., mijn medeleven gaat uit naar alle mensen die bij de raketaanvallen van vannacht zijn omgekomen. Hun familieleden hebben er alle recht op de aandacht van de wereld te vragen voor het lot dat hen trof. Het lijkt me verder normaal dat Assad bij de drie aanvallende landen een flinke financiële claim neerlegt.

 

Von Der Dunk gaat schandalig ver door de PVV te associëren met het nationaal socialisme

16-11-11-Flyer-Thomas-von-der-Dunk

Een poster uit 2011. Hoeveel ontwikkeling heeft Thomas von der Dunk sindsdien doorgemaakt? Ik vrees bar weinig.

Alweer twee weken geleden beloofde ik de reactie van Thomas von der Dunk op Willem Melching te bespreken. Belofte maakt schuld, dus alsnog bij deze.

Melching’s opinie heb ik voor het merendeel positief genoemd. Het duidt erop dat binnen links/sociaaldemocraten toch iets van zelfkritiek begint te klinken. (In feite is er alle jaren binnen links zelfkritiek geweest. Alleen, die critici is steeds de mond gesnoerd door de linkse leiders en ze zijn ook nog eens verbannen als rechts.) Helaas blijft de kritiek op links bij Von Der Dunk steken op een bedenkelijk niveau en met Melching heeft hij ook niet veel op. Jazeker, Von Der Dunk geeft toe dat de PvdA steken heeft laten vallen, maar als oudgediend marxist blijft hij de oorzaak van de teloorgang van die partij zien als een veronachtzaming van wat hij de kerntaak vindt: het bieden van sociaal-economische zekerheid aan arbeiders, of ze nou autochtoon of allochtoon zijn. Het is bij hem nog steeds hetzelfde mantra dat we al jàren horen: als we nou maar ervoor zorgen dat alle mensen het sociaal-economisch goed hebben, dan is de utopische samenleving al zo goed als voltooid. Lees verder

Trump, waar ben je in hemelsnaam mee bezig!

 

Wie mijn blogs regelmatig volgt, weet dat ik het altijd voor Donald Trump heb opgenomen. Maar ook bij mij slaat de twijfel uiteindelijk toe, al zal die van iets andere aard zijn dan die van allen die reeds vanaf het begin de man in twijfel trekken.

Het gaat me om hoe Trump reageert op de vermeende gifgasaanval in Douma. Hij beschuldigt Syrië’s president Assad – ondanks dat deze hevig ontkent gifgas te hebben gebruikt – echt veel te snel en gemakkelijk. Wat dat betreft heeft het er alle schijn van dat de Russen beduidend meer gezond verstand aan de dag leggen; zij hebben eigen onderzoek gedaan en géén bewijzen gevonden. Nu kàn het natuurlijk zo zijn dat de Russen simpelweg de eeuwige fouterikken zijn en liegen en bedriegen zo het ze uitkomt. En dat wij westerlingen wonder boven wonder de goeden zijn die uit principe nooit liegen en bedriegen. Of meer realistisch: Dat de Russen geregeerd worden door dictatoriale lieden die media naar hun hand zetten, geheime diensten op dissidenten laten jagen en politieke opponenten van fraude beschuldigen om ze achter de tralies te krijgen en politiek te castreren. En dat wij westerlingen juist weldenkende mensen aan de top aanstellen die democratie in ere Lees verder

Is de Matthäus-Passion van Bach antisemitisch? Ik meen van wel.

Johann_Sebastian_BachJa, die stelling durf ik wel aan. De uitzending op NPO2 wordt ook door mij momenteel gevolgd. De klasse van de uitvoerenden is fantastisch en meeslepend. Toch kwam er een moment dat ik schrok. De uitzending wordt geheel ondertiteld en op zeker moment viel het mij op: de tekst is doorspekt van antisemitisme. Herhaaldelijk wordt gemeld: “Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!”. Dat ‘uns’ is het Joodse volk. En Bach liet er geen twijfel over bestaan dat het ganze Joodse volk Jezus ter dood gebracht wilde zien, ondanks Pilatus’ pogingen om hem te kunnen vrijlaten. Het volk kon namelijk kiezen voor vrijlaten van Jezus dan wel Barrabas, een echte, beruchte en gevreesde crimineel. Nou, dat volk koos voor Barrabas, dus dan weet je het wel hoezeer het Joodse volk Jezus haatte.

Zoekend op ‘matthaus passion bach antisemitisch?‘ kwam ik al meteen op een webpagina waar mijn gevoel bevestigd werd. Van die webpagina:

De vraag laat zich stellen of een bloedspoor van het Matthäus-zin “Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!” naar Auschwitz leidt. En dient men de ‘Matthäus-Passion’ nog wel in een kerk op te voeren? Moeten teksten van Bach herschreven worden, zoals drie jaren geleden bij de ‘Johannes-Passion’ gebeurde? Of moeten bij de ‘Matthäus-Passion’ bijlagen verstrekt worden, zoals men in de Thomaskirche van Leipzig onlangs deed?

Need I say more?

Willem Melching’s kritiek op de sociaaldemocraten is nog niet helemaal okay, maar wel een heel eind op de goede weg

Historicus en opiniemaker Willem Melching

Willem Melching schreef vorige week in een opiniestuk in de Volkskrant:

Alle verkiezingen in Europa, inclusief onze eigen gemeenteraadsverkiezingen, staan in het teken van de opkomst van het populisme en de neergang van de sociaaldemocratie. Dat komt doordat de populisten, van links én van rechts, een uitgesproken anti-immigratieagenda hebben. Wie er een scheutje EU-kritiek bij doet is bijkans onoverwinnelijk.

Mijn vet overigens. Waarom ik vet gebruikte? Omdat ik iedere opiniemaker die mensen, groepen, bewegingen en partijen voorstelt als populistisch of populisten al bij voorbaat verdacht vind. Het kan niet anders of deze opiniemaker heeft het slecht voor met die ‘populisten’. Het is een negatief bedoeld frame. Zelden of nooit zijn de populistisch benoemde mensen, groepen, bewegingen en partijen het eens met die typering. Vraag je er expliciet naar, dan zullen zij erkennen zich groen en geel te ergeren aan die benaming.

Zou het veelvuldig gebruik van de term komen omdat het deze opiniemakers ontbreekt aan beter typerende woorden? Je zou het haast denken. Lees bijvoorbeeld wat Melching twee alinea’s later schrijft:

Lees verder

Om haar huidskleur? Wat denk je van haar klederdracht?

somalische moslima

Raar eigenlijk dat het NOS-journaal ons bloggers geen gedeelte van het journaal laat embedden. Het zijn toch onze belastingcenten?

Een Somalische van een lokale PvdA werd op straat aangesproken, zegt ze. “De geboren Somalische werd onder meer uitgescholden voor zwarte aap en kopvoddenmongool. Ook werd haar duidelijk gemaakt dat ze maar ‘op moest donderen’ naar Afrika“, zo schreef het Dagblad van het Noorden. Die zal dat van haar hebben. Dus vooralsnog: zegt ze. Dus vooralsnog: Er is niks bewezen.

Desalniettemin brengt ons landelijk NOS-journaal het als een zwaar bewezen feit. Ook in het acht-uur journaal. Daar werd zonder enige schroom gezegd dat het om haar Lees verder

Vrouwendag?

Het was gisteren schijnbaar Vrouwendag. Kan dat nog wel in een tijdsgewricht dat er zo wordt aangedrongen op genderneutraliteit?

Ontstijgt Trouw de MSM? Helaas, nee…

Trouw 4 maart 2018Getipt door een vriend, na het aanhoren van wat ik vind over De Volkskrant, werd er door vrouwlief een Trouw gekocht. Zijn woorden voor die krant waren lovend, zo niet lyrisch. Afijn, hoewel het voor mij er eentje uit de serie MSM is nam ik gisteravond als eerste de bijlage Letter & Geest ter hand. Het eerstgelezene, Leonie Breebaart over Piketty’s Kapitaal, was zondermeer leesbaar en redelijk. Op naar het volgende artikel, over Oneliners. Hoewel gesneden koek, was het ook zondermeer verteerbaar. Het volgende dat ik las was Gastvrijheid is het nieuwe elitegeloof. Met als ondertitel Waarom vragen ‘Gutmenschen’ zich niet af welke en hoeveel migratie we aan kunnen? Omdat mensenrechten hun geloof zijn geworden. Dat klonk me bekend in de oren en ik verwachtte dan ook een hard artikel over die Gutmenschen. Wat me echter opviel was dat de schrijver wel erg veel dure Lees verder