Tip voor Trump: Laat het volk overstappen op slimme, gepersonaliseerde wapens

Bushmaster-ACR-adNu Trump de stoute schoenen heeft aangetrokken door geen genoegen te nemen met èlk standpunt van de NRA, heb ik nog een tip voor hem: Verander de wet zodanig dat het Amerikaanse burgers veel moeilijker – zo niet onmogelijk – wordt gemaakt om nog langer het tot nu toe klassieke soort vuurwapen te bezitten. Sta toe dat het wèl zgn. slimme, gepersonaliseerde vuurwapens mag bezitten.

Overigens is dit idee niet zo origineel als ik in 2015 nog dacht. De Amerikanen hebben voor dit soort wapens een aparte term bedacht: smart guns. En omdat smart een wel erg breed begrip is, hebben ze het ook wel over personalized smart guns. Idem zou je kunnen spreken over locationized smart guns, die niet zozeer gekoppeld zijn aan een persoon, maar aan een gebied, bijvoorbeeld met behulp van GPS. Gaan we nog verder in dit woordenschema, dan kan men denken aan personalized and locationized smart guns. Verder kan er gewerkt worden aan wapens die tijdgebonden af te vuren zijn, aan wapens die vanaf een andere locatie aan- of uitgezet kunnen worden, aan wapens die op het moment van schieten hun locatie doorgeven aan de politie, enzovoort. De Lees verder

Advertenties

Zelfs labiele Amerikanen schijnen recht op wapenbezit te hebben

Peace symbol. Dove with pacifism sign isolated. International peace day emblem.

Europeanen

Europeanen vinden het werkelijk belachelijk dat Amerikanen een wapen mogen hebben. Omgekeerd, Amerikanen vinden het werkelijk belachelijk dat Europeanen géén wapen mogen hebben. Er is duidelijk sprake van twee bubbels. Je zou ook kunnen zeggen: van twee culturen. Dus, laten we hun en onze cultuur niet te gemakkelijk op één hoop gooien.

Waarom vinden beiden de ander zo belachelijk? Europeanen vinden het vooral een teken van onbeschaafdheid. Ze zijn er verder van overtuigd dat wapens, in handen van gewone burgers, alleen maar leiden tot geweld. Zij menen zodoende dat het leven in Europa een stuk minder gevaarlijk en Lees verder

De kramp bij bepaalde linkse mensen

images4.persgroep.net

Mark Rutte naast zijn minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren die een dubbele nationaliteit heeft.

Kom bij een zichzelf links noemend medemens met kritiek op ‘bepaalde linkse mensen’ en nog voordat je de zin hebt kunnen afmaken word je afgekapt. Ondanks dat je het had over ‘bepaalde mensen’ raken ze in de kramp en wordt je voor de voeten geworpen dat je niet alleen generaliseert, maar ook dat je alle schuld bij links legt en dat je dezelfde verwijten die je links maakt ook rechts kan verwijten en en en. Wat dus allemaal niet waar is, maar eigenlijk is de sfeer vanaf dat moment al volkomen verpest. Bepaalde linkse mensen hebben nu eenmaal niet geleerd ècht netjes te discussiëren, laat staan ècht te debatteren.

Maar goed, misschien is het beter om de eigen inleidende woorden net even anders te kiezen. Misschien is het beter om je woorden zo te kiezen dat het de ander duidelijk wordt dat je je welbewust nu niet richt tot een liberaal of christen, maar slechts tot een socialist, sociaaldemocraat, noem maar op. En dat je benieuwd bent naar wat die te zeggen heeft op “de volgende kritiek”. Een voorbeeld:

“Ik heb de volgende kritiek misschien ook op een liberaal of een christen, maar die zitten nu even niet hier aan tafel. Jij vindt jezelf sociaaldemocraat. Wat vind jij van de kritiek dat de PvdA, Groenlinks en SP de integratie van bijvoorbeeld Turken tot een onmogelijkheid maken, door een dubbele nationaliteit zelfs bij kamerleden en kabinetsleden geen loyaliteitsprobleem te vinden?”

 

 

De Volkskrant wil roken verbieden! Het is maar dat u het weet …

verbieden dan maarEen duidelijker blijk van activisme van De Volkskrant zit er niet in. Ze zullen het nooit voluit zo schrijven, maar het is een feit: De journalisten van De Volkskrant weten precies wat goed voor ons is en alles in de krant dient maar één doel, toewerken naar precies die maatschappij die goed voor ons is.

Vandaag trekt de krant weer eens de stoute schoenen aan en doen dat dit keer door (op de voorpagina) een VRAAG te stellen: VERBIEDEN DAN MAAR? Dat is een slimme  manier om te verhullen dat ze eigenlijk menen dat roken verboden moet worden. Wie het artikel op pagina 4-5 kritisch leest, kan niet anders dan vaststellen dat de journalisten Marcel van Lieshout en Wil Thijssen het echt prachtig zouden vinden als roken helemaal verboden zou worden. De hoofdredactie staat er helemaal achter, blijkens het gegeven dat het hier géén opinieartikel betreft. Activisme ten top!

Ik geef toe, ook ik heb zo mijn onderwerpen van zaken die ik verboden zou wensen. Maar wanneer ik met zo’n onderwerp op de proppen kom, dan word ik al snel in Lees verder

Wat heeft het referendum te maken met Piet Snot?

referedum20Het referendum wordt momenteel de nek omgedraaid. Een rondgang langs de politieke partijen laat zien dat zij allen in hun verkiezingsprogramma (2017-2021) er iets over vonden. De oppositiepartijen bleken eensgezind: vòòr het referendum. Ook de regeringspartijen VVD, CDA, CU en D66 bleken behoorlijk eensgezind, maar dan tégen, al waren de motiveringen best verschillend. In elk geval bevreemdt het me niet dat ze er bij de onderhandelingen snel over uit waren: “kom op, we gaan het raadgevend referendum de nek omdraaien”. Wat opvalt is dat ze in hun program òòk aangaven ‘de democratie te willen versterken’, veelal in dezelfde paragraaf als waarin het raadgevend referendum werd neergesabeld. Daarvoor moet dan nog wel eerst onderzoek worden verricht, zo vonden ze allen.

Wat ik nu denk? Dat het raar is dat je het raadgevend referendum éérder afschaft dan nieuwe vormen van inspraak optuigt. Ja, zelfs al afschaft als je over het nieuwe zelf nog Lees verder

Marc van der Chijs verdient het te worden ontmaskerd als demon

marc-van-der-chijs

De Volkskrant lees ik nog maar amper en wanneer dat wèl het geval is komt het heel anders binnen dan voorheen, merk ik. Het activisme en de subjectiviteit van de journalisten – de eigenlijke bedoeling en de partijdigheid dus – druipen ervan af, althans voor wie het doorheeft. Op zich geen probleem, wat mij betreft, als er maar open kaart over wordt gespeeld. Het tegendeel is echter het geval; de krant pretendeert aan niet-activistische en objectieve journalistiek te doen. Net als alle andere kranten van tegenwoordig. Dat was vroeger wel anders en ik verlang eigenlijk terug naar de mentaliteit van toen. Toen, dat is alweer een twintig-dertig jaar en langer geleden. Dat zijn de tijden dat we zuilen hadden met voor iedere zuil aparte kranten. De berichtgeving was weliswaar gekleurd, maar je wist tenminste wèlke kleur. Zo was de Volkskrant rood. De kritiek ontstond dat het leidde tot groepen in de samenleving Lees verder

Wat is er nodig om iemand te laten terugstappen naar de oude bubbel?

images0.persgroep.net

Betekent vòòr een streng immigratiebeleid zijn dat je deze Noord-Afrikanen dus rustig zal laten verdrinken?

In het vorige artikel ging ik in op de vraag wat er nodig is om iemand te laten overstappen naar een andere bubbel. Daar kwam al aan bod dat ik denk dat het, na zo’n overstap, schier onmogelijk is om nog terug te stappen naar de vorige bubbel. Concreet schreef ik:

De overstap terug acht ik trouwens schier onmogelijk, tenzij het echt om een overstap ging die slechts door échte indoctrinatie of hersenspoeling tot stand kwam (en zelfs dan wordt het heel moeilijk). Wat wel mogelijk is: dat er wederom overgestapt wordt, dus naar een volgende bubbel. En zelfs sluit ik niet uit dat na een hele serie bubbels eentje wordt binnengetreden die op essentiële punten verdomd veel lijkt op de bubbel die je ooit als eerste verliet. Toch lijkt me dat een bijzonder geval. Het kan haast niet anders of je hebt van alle verlaten bubbels toch concepten meegenomen. In elk geval moet je, zeker aanvankelijk, kunnen beweren in staat te zijn je in te leven in andere bubbels.

De notie zette me verder aan het denken. Ik spreek nu het vermoeden uit dat er een Lees verder

Wat is er nodig om over te stappen van de ene bubbel naar de andere?

Er is momenteel veel te doen over bubbels, hetzij informatiebubbels dan wel sociale bubbels genoemd. Een meer wetenschappelijk woord ervoor komt uit de psychologie en wordt daar al decennialang gebruikt: selectieve waarneming; nog duurder: selectieve perceptie. Een gerelateerd begrip is ‘referentiekader’ waarmee de normen en waarden worden bedoeld.

Wie meer grip wil krijgen op het hoe, waardoor en waarom van die mechanismen, kan het hart ophalen in de psychologie, niet de enige wetenschap die ermee bezig is, maar wel de wetenschap bij uitstek. Er volgt op deze plek géén cursus. Daarvoor zal je zelf moeten gaan googlen. Ik wil me hier slechts focussen op de volgende vraag:

Wat is er nodig om over te stappen van de ene bubbel naar de andere?

Mogelijk is de vraag fout, of suggestief, geformuleerd. Zo lijkt erin besloten te liggen dat Lees verder

Camiel Eurlings begint petitie: “Waarom schaffen we de rechter niet gewoon af!”

eurlings treedt afVrijdag 5 januari 2018 is Camiel Eurlings een petitie gestart op https://petities.nl. Het is zijn bedoeling dat er voldoende handtekeningen worden gewonnen om de regering aan te zetten tot een volksraadpleging over de vraag of het nog wel zin heeft dat rechters recht spreken of dat het recht spreken voortaan gewoon kan worden overgelaten aan het volk zoals zich dat via Twitter, Facebook en andere sociale media uitspreekt. Eurlings: “Mijn zaak is voor de rechter geweest en die heeft een veroordeling uitgesproken. Toch blijkt dat ‘het volk’ niets uit te maken; dat volk wenst evengoed zichzelf uit te spreken en heeft besloten mij zelfs van alles te ontnemen dat de rechter te ver vond gaan gezien de aard van het gebeurde. Ik ben nu dus twee keer veroordeeld. Dat lijkt me één keer teveel, gezien het Nederlands strafrecht, lees Artikel 68. We moeten ons er als volk maar eens expliciet op gaan beraden of er nog wel een rol voor rechters in dit soort zaken weggelegd is.

Na twee uur waren er reeds honderd en drie personen die de petitie ondertekend hadden.

Lachen met Dries van Agt

dries van agt op de fietsVan de drie in Kijken in de ziel geïnterviewde ex-premiers was Dries van Agt veruit de meest humoristische. Jammer dus dat hij anti-Israël is.

Omdat beide hyperlinks verwijzen naar video’s, beperk ik hier mijn verdere woorden. Zodat je tijd overhoudt om beide te bekijken. Ooh, wacht even. Ik zie nu dat Van Agt pas enkele dagen geleden wederom bij Café Weltschmerz werd geïnterviewd. En dat ook dit interview terugkijkt naar zijn jaren als premier.

….

Okay, zonet ook dat interview gevolgd. Een goede prater, helaas met een paar standpunten die ik niet bepaald deel. Gelukkig leidt hij het land niet meer en is ook zijn invloed in het CDA teruggehold.

Update 5 januari: In Kijken in de ziel had Van Agt zich uitgelaten over de jaren dat hij, toen dus nog koningin, Juliana als premier wekelijks bezocht. Hij wekte de indruk dat zij toen al enigszins aan het dementeren was, al gebruikte hij dat specifieke woord niet. Vervolgens waren er deze week politiek-correcte commentatoren, zoals Gerdi Verbeet, die hem deze ontboezeming kwalijk namen; hij had daarover moeten zwijgen, vonden deze lieden. Mocht het zo zijn dat het ook toen reeds om dementie ging, dan vind ik het verwachten van erover zwijgen niet terecht. Zo’n beetje iedereen in onze samenleving weet onderhand wel dat dementie bij wijze van spreken iedereen kan overkomen. Maar er wordt betwist dat ze reeds in die jaren dementeerde. Het zou gewoon altijd al een wat verward mens zijn geweest. Als dat laatste het geval was, dan is de ontboezeming van Van Agt inderdaad wel wat ongenuanceerd en te suggestief geweest. Maar voor het overige denk ik dat we blij moeten zijn dat er niet meer zo’n taboe op het onderwerp dementie rust. Laten we dat dus ook niet herintroduceren.