De minister die niet geïnteresseerd was in wat een individu kost

euthanasiepropaganda

Vertaling: “60.000 Reichsmark kost deze man met een erfelijke ziekte de Duitse gemeenschap gedurende zijn leven . Medeburgers, dat is ook uw geld.” Getekend, de Dienst voor Rassenpolitiek van de NSDAP.

Nog maar kort geleden hing ergens op een ministerskamer een nazi-propagandaposter. Waarschijnlijk gaat het om de poster hiernaast. De tekst is zo ongeveer: ‘60.000 Reichsmark kost deze man met een erfelijke ziekte de Duitse gemeenschap gedurende zijn leven.

Ik probeerde me  voor de geest te halen waarom de minister uitgerekend die poster daar had opgehangen. Uit een interview was me wel al duidelijk geworden dat dit niet was om er een voorbeeld aan te nemen. Integendeel zelfs. Toch kwam het mij voor dat het niet opgehangen was uit een behoefte elke dag weer te worden herinnerd aan een verschrikking van het Derde Rijk. Of het zou zijn gegaan om een ‘poster’ op briefkaartformaat tussen minstens 20 andere briefkaarten. Niemand hangt deze poster op groter formaat op in zijn werkkamer. Althans, zoveel zelfkwelling lijkt mij ongezond.

Maar mogelijk was die poster er, voor een tijdje, gekomen als reactie op een andere Lees verder

Advertenties

Waarom bemoeit de EU zich niet met Catalonië?

Eerst hier een stukje theorie dat al eerder het daglicht zag. Pas daarna die theorie toegepast op Catalonië.

De theorie van het referendum in een democratie

Zijn er in Europa mensen die tégen democratie zijn? Vast wel, maar behoor jij tot die kleine groep? Vast niet.

Nu is het niet zo dat alle mensen die zeggen vòòr democratie te zijn ook vòòr referenda zijn. Toch is dat wel een beetje raar. Immers, wie voor democratie is, gaat ervan uit dat ‘het volk’ gemiddeld gesproken voldoende verstand heeft om tot verantwoorde politieke beslissingen te kunnen komen. Demos is het oud-Griekse woord voor volk en kratea voor regeren. Democratie betekent zodoende ‘het volk regeert’ en een democraat wil dat het volk regeert. Er zou bij een democraat dan ook geen angst moeten bestaan voor een middel als een referendum, dat niets anders is dan een raadpleging van dat volk. Er zou ook geen angst voor een referendum moeten zijn bij degenen die menen bij een specifiek Lees verder

Film ‘Lone Survivor’ gaat over een dilemma dat geen dilemma is

Lone SurvivorVanavond keek ik bij Veronica naar ‘Lone Survivor’ uit 2013. De speelfilm is gebaseerd op de waargebeurde missie “Operation Red Wings”, die op 28 juni 2005 werd uitgevoerd door vier Navy Seals. Hun doel was om Taliban-leider Ahmad Shah te doden.

Kern van het verhaal is de scène midden op de heuvel van waaruit ze de Taliban-nederzetting in het vizier hebben en waar ze opeens een drietal schaapherders op hun pad vinden. Ze zijn zich er bewust van dat laten lopen er zo goed als zeker toe leidt dat de Taliban hen gaat zoeken. Ze moeten zodoende kiezen tussen vastbinden, laten lopen en doden van de schaapherders. Er ontstaat over die keuze een felle discussie tussen de vier. Een van hen is van mening dat ze geen keus hebben en dat doden van de schaapherders de enige optie is. De commandant van het viertal is echter een andere mening toegedaan. Volgens hem is het niet in overeenstemming met de erecode van Navy Seals om burgers welbewust te Lees verder

Hulde aan de moeder van Philip Huff

cartoon van Hans Klaverdijk

Hans Klaverdijk maakte de bijbehorende cartoon waar het vooroordeel over de ‘rijke zanddorpen’ vanaf spat.

Het zal je maar, met zoveel woorden, gezegd worden door je zoon. Dat je elitair & kortzichtig bent. Want je denkt erover te stemmen op Baudet, en je zoon beschouwt dat als stuitende intellectuele, politieke en morele luiheid.

De Volkskrant zag er wel brood in deze Philip Huff de gelegenheid te bieden dat standpunt uit te leggen. Akkoord, het is de rubriek Opinie en er is vrijheid van meningsuiting. Maar wel wederom een opvallende keuze van de redactie. Afijn, typisch De Volkskrant, zullen we maar zeggen.

De uitleg van Huff-junior’s standpunt komt in het kort hierop neer: Zijn moeder woont in het Gooi en zijn kritiek beperkt zich niet tot zijn moeder, maar tot alle in het Gooi of andere buurten van welgestelden wonende lieden die op Baudet stemmen. Huff-junior constateert dat veel van Baudet’s kiezers in die ‘rijke zanddorpen’ wonen. Van mensen aan de onderkant begrijpt Huff-junior nog wel dat die zich bedreigd voelen door migranten. Maar dat geldt toch niet voor de mensen in die rijke zanddorpen? Daarmee bedoelt Huff-junior dat zij geen persoonlijk belang hebben bij een Baudet-stem vanwege diens standpunten over migranten. En dus dat zij beter zouden moeten weten, zoiets.

Wat we hier zien is juist een stuitende intellectuele, politieke en morele luiheid aan de Lees verder

Marokkaanse bruiloft: 30-60 duizend euro!

Vanavond keek ik naar Ajouad El Miloudi’s ‘kaaskop of mocro?‘. Het ging onder andere over Marokkaanse bruiloften. Zoals Ajouad het schetste, worden bij Marokkaanse bruiloften op zijn minst 200 mensen uitgenodigd. Die moeten allemaal uiteraard zeer goed Marokkaans eten en drinken krijgen. De feesten duren meerdere dagen, ook dat nog. De vrouwen kiezen de mooiste en duurste bruidsjurken uit en altijd meer dan één, want het duurt immers meerdere dagen. De mannen (bruidegom, vrienden, familie) huren voor één dag meerdere heel dure auto’s; auto’s die dan zomaar tussen de 1000-2000 euro moeten kosten.

Decadent

De beelden maakten op mij de indruk van een enorm decadente gemeenschap. Maar vooral van een gemeenschap die zijn geld in een paar dagen weggooit. Het kan haast niet anders of de autochtone televisiekijker ergerde zich aan de ‘verspilling’. Het botst met de Lees verder

Elma Drayer slaat door bij DIDD

elma_drayer

Op de meeste foto’s toont Elma Drayer een vriendelijke glimlach, maar toch ook een zekere strengheid.

Tijs van den Brink had vandaag Ybeltje Berckmoes te gast. Ybeltje (leuke naam, ga ik hier tegen mijn gewoonte gebruiken) hing vuile was van de VVD buiten. Zo heet dat dan. Feitelijk heeft ze een boek geschreven over haar periode in de Tweede Kamer en die periode vond ze niet onverdeeld plezierig. Er staan ook wel e-mail wisselingen en ‘appjes’ in. Elma Drayer zat bij als sidekick, had het boek deels gelezen en dacht er het hare van. Haar volgende commentaar heeft vooral betrekking op die e-mails:

“Dan vind ik ook nog dat er behoorlijke vileine roddels in zitten. Het is allemaal bijzonder smakelijk, maar het is ook een beetje onfris. … Als je dan zo achteraf gaat spugen in de bron waaruit je gedronken hebt, ja sorry hoor, ik vind dat toch niet chique” (zo rond 08:00)

Ybeltje had een mijns inziens goed verweer. Zij had al drievierde weggelaten en ze moest toch wat hebben als bewijsmateriaal. Nou, Elma vond het blijkbaar een verweer van Lees verder

Wartaal van de afzwaaiende Theologe des Vaderlands

De Trouw wordt door mij niet gelezen, maar toevallig vandaag wel. Daarin stoorde ik me aan een opinie-artikel van de Theologe des Vaderlands. Toen ik zag dat ook Wierd Duk er een tweet aan besteedde, besloot ik toch maar er hier over te schrijven.

Des Vaderlands

Janneke Stegeman is een jaar lang Theologe des Vaderlands geweest. Dit was haar afscheidsrede. Er is zelfs een goedkoop boekje van gemaakt bij de religieuze uitgeverij Kok. Des Vaderlands, ik word er niet goed van. Het is altijd een elite die besluit dat er zo Lees verder

Is het wachten op de verlichte despoot?

532px-Emperor_Yongzheng

De heer heette Yongzheng en schijnt een verlicht despoot te zijn geweest.

Martin Sommer heeft het vandaag over de diplomademocratie. Even in mijn woorden: Diplomademocratie is een democratie waarin uitgerekend de hoogopgeleiden het politieke beleid bepalen. Ofwel, de laagopgeleiden krijgen geen kans om door te stoten naar een beleidsbepalende politieke positie. Eigenlijk zou ik hier moeten schrijven ‘hoger opgeleiden’ en ‘lager opgeleiden’, maar ik vraag me af of dat een nuancering inhoudt of toch feitelijk een eufemisering. Ik hou het voor even op een eufemisering en kies voor hoog en laag, omwille van de duidelijkheid.

Lekendemocratie toch beter?

Op het eerste gezicht lijkt het geen foute vorm van democratie. Zoals Sommer in zijn woorden ook schrijft, het klopt als die hoogopgeleiden zijn gekozen door (ook) laagopgeleiden om (ook) hen te vertegenwoordigen. Dat heet dan een ‘vertegenwoordigende democratie’. En die is volgens menigeen een stuk beter dan wat een ‘lekendemocratie’ wordt genoemd. In een lekendemocratie bestaat het corps van beleidsbepalende politici wel degelijk uit leken. Leken die min of meer met de dobbelsteen gekozen zijn en hooguit toevallig hoogopgeleid en goed geínformeerd zijn. Veel politiek gedrevenen hebben daar een slecht gevoel bij. De argumentatie loopt uiteen van “onvoldoende bevlogen om zich in zeer complexe materie te verdiepen” via “te dom om een coherent en juist idee te ontwikkelen” tot en met “gewoon, te dom”. Lees verder

Vrije wereld nu verplicht ELKE raket van Noord-Korea uit de lucht te schieten

Tsja, je kan zeggen wat je wil van Trump, maar zijn “rocketman” uitspraak heeft Kim Jong-Un wel degelijk tot een blunder verleid. Noord-Korea heeft namelijk verklaard dat het erover denkt om een raket mét nucleaire lading af te schieten naar de Grote Oceaan. Daarmee verplicht het de vrije wereld om ELKE Noord-Koreaanse raket al direct na opstijgen uit de lucht te gaan schieten. Immers, we kunnen onmogelijk toestaan dat er daadwerkelijk een nucleaire explosie in de open lucht, waar dan ook, plaatsvindt. En we kunnen ook niet kalm gaan afwachten of een afgeschoten raket nou wel of niet zo’n lading aan boord heeft.

De denkfouten van Olaf Tempelman inzake cultuurmarxisme

Karl_Marx

Hij bedoelde het allemaal zo goed, dat wel.

Olaf Tempelman, voormalig correspondent Oost-Europa van De Volkskrant en tegenwoordig werkzaam op de redactie, kreeg vandaag de gelegenheid om zijn mening over de term ‘cultuurmarxisme’ te vertellen op de opiniepagina. Ik vraag me dan wel af of het gaat om zijn privé-mening of om die van de Volkskrant-redactie. Maar goed, wat maakt het uit.

Het is een verdienstelijk artikel geworden waarin hij er blijk van geeft goed te doorzien wat volgens de critici cultuurmarxisme behelst. Hij bedoelt het volgende cynisch, maar het lijkt mij evengoed een aardig correcte opsomming.

… in politiek correcte krochten van onze samenleving houden zich heimelijk culturele marxisten schuil – ze komen voor als feministen, eurofielen, nakomelingen van slaven, lhbt-activisten, migratiehoogleraren, moslimpolitici, voorstanders van genderneutrale toiletten en meer.

Idem snapt hij de essentie van de kritiek zelf, al is de volgende omschrijving karikaturaal en daarom overdreven. Lees verder