Eerste bijdrage Marjan Slob gestoeld op merkwaardige redenering

marjanslobDe nieuwe vaste columniste Marjan Slob gebruikte deze week (helaas betaalmuur) in haar eerste bijdrage al meteen een merkwaardige redenering. Ze gebruikt een metafoor zo het haar, politiek bezien, uitkomt en dat maakt haar redenering kwetsbaar, want diezelfde metafoor blijkt zomaar te kunnen worden gebruikt om precies het tegenovergestelde te beweren. Slob stelt dat er mensen zijn die er heilig van overtuigd zijn aan een bepaalde ziekte te lijden en elkaar daarin bevestigen, ook al stelt elke arts dat die ziekte niet bestaat. En hetzelfde psychologische mechanisme dat daarachter schuil gaat zou gelden voor “de mensen die momenteel tekeergaan tegen vreemdelingen“. Deze mensen worden volgens Slob tegengesproken door de elite, een soort equivalent van die artsen: “Die elite ondermijnt de verklaring van de klagers met zakelijke feiten“. Waarna een drietal inderdaad veelgehoorde tegenargumenten wordt opgesomd: Lees verder