Waarom Reinier Boere niet vervolgd wordt

Sea-Watch pikt ze allemaal op en brengt ze gratis naar Italië, elke dag weer.

Reinier Boere is van Sea-Watch, een organisatie die op de Middellandse Zee helpt bij het illegaal Europa binnengaan.
Zulke hulp verlenen is bij wet niet verboden. Waarom niet?
Omdat er een merkwaardige fout zit in ons denken over illegaliteit. We maken onderscheid tussen legaal en illegaal binnenkomen. Legaal kom je binnen met een paspoort. Sommigen hebben bovendien een visum nodig. Allen die op andere wijze binnenkomen doen dat Lees verder

Cruise naar Bali, enkele reis

day-cruise-bali-fun-shipGezocht: Enthousiastelingen die gezamenlijk een boottocht enkele reis naar Bali willen organiseren. Het idee is dat er een cruiseboot wordt gecharterd en dat we ons aan de kust van Bali laten afzetten. Eenmaal op Bali komen wij met de mededeling dat wij daar voortaan komen wonen en dat wij uiteraard op een menswaardige manier in de al bestaande gemeenschap opgenomen willen worden, dus met toewijzing van huis en tuin en een mooi, wit strand op geringe afstand. Waarom Bali? Simpel, daar zijn de weersomstandigheden veel beter dan hier en is de natuur veel mooier. En bovendien hebben alle mensen een universeel recht op zo’n menswaardige plek op aarde! Waarom weg uit Nederland? Nou, niemand hoeft te vertrekken, maar velen voelen zich hier steeds ongelukkiger en dat is best begrijpelijk, nu het land volstroomt met lieden uit andere, verre streken die het volste, universele recht hebben om hierheen te komen, gezien waar zij vandaan komen.

Mensen zonder hart en mensen zonder hoofd

De reacties op mijn recente blogs waren tot nu toe beperkt, maar in mijn omgeving waren er evengoed de nodige reacties die me nopen tot het schrijven van dit blog.

In De Volkskrant was de immigratie de afgelopen tijd een thema dat veel aandacht kreeg en afgelopen zaterdag was de afsluiter. Daarin was ook een oneliner die beschrijft hoe immigratiecritici zoals ik en Gutmenschen (sorry, ik weet even geen betere term) tegenover elkaar staan: Het zou dan gaan om ‘mensen zonder hart’ versus ‘mensen zonder hoofd’. (Zie, o.a. hierover, ook een mooi blog van Toon Kasdorp.)

De meeste kritiek komt in feite neer op de beschuldiging dat ik een mens zonder hart ben geworden. Dat is uiteraard de grootst mogelijke flauwekul, maar Lees verder

Wij migratiecritici doen er inderdaad niet toe, vrees ik

In zijn blog van 18 augustus vraagt Victor Onrust zich af of wij er wel toe doen. Zelf reageert hij weer op Annabel Nanninga die op Jalta.nl stelt dat allen die tegen immigratie zijn zich expliciet moeten uitspreken tegen op immigranten gericht geweld. Victor is het met haar eens, maar hij heeft toch een zekere moeite met haar stelling dat ‘we’ de kritiek ‘uitsluitend verbaal’ moeten uiten.

Nanninga verhaalt over geweld dat in Duitsland werd gericht op immigranten en wijst dat volledig af, ten eerste omdat deze gewelddadig is en ten tweede omdat het verkeerd geadresseerd is. Ze schrijft: Lees verder

Geen vluchtelingen op Bali

Dit jaar is onze vakantie op Bali. Het is voor mij alhier de eerste keer en alle claims die ik verderop zal maken over wat de Balinezen ergens van zullen vinden, kunnen dus rustig afgewezen worden met als argument dat men na een paar weekjes Bali echt niet moet denken ook maar iets te snappen van die mensen, dat men eerst een fiks aantal jaren moet hebben geleefd tussen die mensen. Maar goed, ik probeer het toch.

De Balinese samenlevingen buiten de enkele kleine stadjes zijn zeer hecht. Daarmee bedoel ik twee dingen. Ten eerste, het zijn eerder meer samenlevingen dan een enkele; zeg maar rustig dat ieder dorp een samenleving is, een gemeenschap. Ten tweede, er is Lees verder

De grenzeloze goedmensen van Artsen Zonder Grenzen

BourbonArgos-afvaart9mei2015-GabrieleFrancoisCasini-MSF145754_Medium

Zaterdag 9 mei: de Artsen zonder Grenzen boot de MY Bourbon Argos verlaat de haven van Augusta in Sicilië. Dit schip is specifiek aangepast om zoek- en reddingsacties uit te voeren en acute medische hulp te verlenen. © Gabriele François Casini/MSF

Een van de organisaties die al jarenlang geld van me krijgt is Artsen Zonder Grenzen (AZG). Maar wat mij betreft komt hier acuut een einde aan. De mensen bij deze organisatie weten letterlijk of figuurlijk geen grenzen te stellen aan hun hulpverleningsneiging. Nu hebben zij zelfs een boot ronddobberen op de Middellandse Zee waarop maar liefst 400 mensen passen. Daarmee varen zij van vluchtelingenboot naar vluchtelingenboot om ‘mensen bij te staan die hun leven riskeren in hun pogingen om per boot Europa te bereiken‘. En dat terwijl hen al lang en breed verteld is dat ze door zo te handelen juist bijdragen aan het leed op die zee. Immers, het heeft een aanzuigende werking op alle Afrikanen die horen hoeveel moeite de Europeanen doen om ‘vluchtelingen’ te redden uit hun gammele boten. Arnold Karskens heeft Amnesty Internatonal al de les gelezen bij Pauw. Dat kan AZG niet zijn ontgaan en dus mag ik hier vaststellen dat ze tegen beter weten in stug doorgaan met fout zijn. Deze lieden hebben een enorm bord voor de kop. De eruit voortvloeiende hypocrisie is stuitend. Ik vind het niet langer verantwoord hen nog financieel of anderszins te steunen.

We leven in een land waar men voorlopig nog niet zal kiezen voor harde, militante opstand. Anders dan in het Midden Oosten, Afrika en andere oorden zijn wij Europeanen een braaf volk geworden. We laten weliswaar op allerlei manieren blijken wat we vinden van het handelen van onze politieke elite, maar we verbinden er geen al te grote consequenties aan als die onze mening in de wind slaan. Ja, we straffen ze af bij verkiezingen, maar zelfs dan doen ze alsof ze het niet snappen en zegt iemand als Diederik Samsom dat hij “nòg meer zijn best gaat doen“, waarna hij inderdaad nòg meer zijn best doet precies dat te doen wat we nou juist niet willen! De meesten doen daarna tot nu toe niet veel meer dan verzuchten dat het niets is en niets wordt. Er wordt niet besloten massaal de straat op te gaan. Soms is er een klein protest, maar veel stelt het niet voor, hoewel bijvoorbeeld de Duitsers het op dat punt beter doen dan de Nederlanders. Misschien denken onze politici daardoor zelfs dat ze eigenlijk toch best wel gesteund worden en dus maar door moeten gaan met hun beleid.

Je zou haast sympathie gaan opbrengen voor een harde confrontatie, ware het niet dat daarvan anno 2015 wereldwijd zoveel negatieve voorbeelden zijn, dat we dat nog maar even achterwege laten. Maar welke geweldloze aanpak werkt dan wèl? Zijn er nog andere dan harde, militante middelen? Ik zie er eentje die nog niet gedaan is: Trek massaal de sympathie voor organisaties als Artsen Zonder Grenzen en Amnesty International in, geef ze geen enkele duit meer, laat ze door geldgebrek en gebrek aan morele steun doodbloeden. Richt desnoods alternatieve organisaties op die hetzelfde werk doen, maar dan zonder die goedmens-oogkleppen op.

Alle bootvluchtelingen meteen terug naar Afrika

Op moment van schrijven is een grote reddingsoperatie aan de gang op de Middellandse Zee. Maar liefst 700 bootvluchtelingen werden door het kapseizen in zee gemieterd zodra een koopvaardijschip werd waargenomen. Dat kapseizen zou zijn gebeurd omdat alle opvarenden naar één kant gingen om te kijken naar het koopvaardijschip. Zou het?

In elk geval moet het nu toch wel iedereen met zelfs maar een beetje realiteitszin duidelijk zijn dat er door Europa fundamenteel anders gereageerd moet gaan worden dan tot nu toe. En dan bedoel ik niet dat er een veerdienst voor illegale immigratie moet gaan komen, maar dat deze morbide pogingen moeten worden ontmoedigd door ze accuut terug te brengen naar Afrika. En als dat niet helpt, door voor de boeg te schieten om ze ommekeer te laten maken. En als dat niet lukt, door raak te schieten.

Of weet jij nog een alternatief?? Kom maar op met je voorstel.

Linkse mensen medeschuldig aan verdrinking Afrikanen

Ook deze week zijn er weer honderden Afrikanen verdronken. Niet in de lokale rivier, maar in de Middellandse Zee. Niet als badgast ergens aan een strand, maar middenop zee tijdens een poging om illegaal Europa te bereiken. Tegelijk zijn er duizenden die er wèl in slagen illegaal het Europese vasteland te bereiken. Het gekke is dat deze mensen zelfs in die illegale actie slagen als ze midden op zee werden opgepikt door Europese boten. Gek, want de enige logische actie zou zijn dat deze mensen worden teruggebracht naar Afrika. Illegaal is immers illegaal. Waarom toch wordt dat wat de Australiërs wel doen niet gedaan door de bemanningen van die hulpboten? Dat wordt niet gedaan omdat Europa vol zit met mensen die dat terugsturen onethisch vinden en die mensen hebben tot nu toe een soort meerderheid, zo lijkt het. Schijnbaar loont het om illegaal actie te ondernemen.

Ga ik te ver als ik stel dat die groep Europeanen die terugsturen onethisch vindt vooral voorkomt onder links? Generaliseer ik als ik het toeschrijf aan links? Misschien, maar ik doe het toch maar even. Wie het er niet mee eens is, kan altijd nog alhier een reactie geven.

Wat is het toch met linkse mensen dat terugsturen onethisch wordt gevonden? Links heeft een sterkere band met zielige mensen, zo vermoed ik. De Afrikanen die naar Europa willen worden door hen ervaren als zielepieten die een erbarmelijk leven in Afrika proberen te ontvluchten. De linkse mens kan zich schijnbaar maar al te gemakkelijk voorstellen hoe het is om in erbarmelijke omstandigheden te leven en zou zelf ook zeker proberen te vluchten naar elders, waar het beter toeven is. Het hele idee dat je ook – of vooral – moet proberen in eigen land de omstandigheden te verbeteren past blijkbaar beter bij een rechtse kijk op het leven. Of àls een links iemand dan al bedenkt dat het in eigen omgeving verbeterd moet worden, dan is dat al snel een pleidooi voor revolutie, desnoods met wapens. Vandaar dat ze al evenzeer veel empathie tonen voor lokale revolutionairen. Maar ten aanzien van ‘bootvluchtelingen’ is nooit de gedachte: “Laten ze in eigen land de wapens oppakken”. Men wil blijkbaar niet anderen ‘dwingen’ tot revolutionair gedrag. Nee, “kom dan maar bij ons”, is dan de gedachte.

De gedachten van een links mens zijn best wonderbaarlijk. Zo wordt er ook geheel voorbijgegaan aan het idee dat het om allerlei redenen veel beter – zelfs veel ethischer – is om te ‘vluchten’ naar een nabij land, dus niet naar een heel ver land. De cultuurverschillen zullen over het algemeen veel minder groot zijn. En er wordt al helemaal voorbijgegaan aan de problemen die het binnenlaten van die Afrikanen in Europa teweegbrengen; naast de cultuurverschillen zijn daar zoal de taalproblemen, opleidingsverschillen, problemen wat betreft huisvesting, wat betreft werk vinden, noem maar op. “Wat doe je zo’n Afrikaan wel niet aan”, zouden de linkse mensen kunnen denken, maar ze denken het niet. En zelfs zouden ze kunnen beredeneren dat ze met hun “welkom, welkom” sterk bijdragen aan nieuwe stromen Afrikanen die illegaal de tocht over zee gaan maken. En dat ze daarmee medeschuldig zijn aan de verdrinking van elke keer weer honderden Afrikanen.

Mag ik dat zo stellen? Mag ik schrijven dat de linkse Europeanen eigenlijk schuldig zijn aan de dood van honderden, zo niet duizenden, Afrikanen? Ja, dat mag ik, want ze kùnnen dit allemaal beredeneren. Als ze dat niet doen, dan is dat alleen maar vanwege dat bord voor de kop. Deze linkse mensen zijn slechte denkers, omdat zekere waarheden zo waar zijn als een koe en desondanks niet geaccepteerd worden. Sterker, eenieder die zo’n waarheid te berde brengt, wordt door die linkse mensen neergesabeld als racist, fascist, extreemrechts of dat alles tezamen.

Ben jij links? Prima dat je idealen hebt over een betere wereld. Maar durf eens dòòr te denken. Denk eens ècht na over de uiteindelijke consequenties van je principes. Drijf ze niet tot in het absurde door.

UPDATE: Arnold Karskens wil Amnesty International gaan aanklagen. En wat te denken van deze officiële poster van de Australische overheid:

noway