Hoeveel procent van het terrorisme is Islam-gerelateerd?

In 2010 zocht The Wanderer uit hoe het nu eigenlijk zat met het percentage terrorisme dat Islam-gerelateerd is. Zijn artikel begint met de conclusie:

The Wanderer: De populaire bewering van de islamofoben “niet alle moslims zijn terroristen, maar (bijna) alle terroristen zijn moslim” blijkt een bewering te zijn die niet op de feiten gebaseerd is.

Daarvoor raadpleegde hij rapporten van de FBI en Europol. Zijn eerste bevinding was dat veruit de meeste aanslagen in de VS en Europa door separatisten worden gepleegd. Religieus terrorisme was verantwoordelijk voor slechts zes procent (VS) of zelfs nog minder (Europa). Die cijfers stonden in schril contrast met cijfers die ik zelf in een uitspraak vandaag had genoemd. Ik citeer uit een reactie die ik gaf bij Anton Mullink:

Ik: “Ik durf te beweren dat meer dan 95 procent van het hedendaagse terroristisch (!) geweld verband houdt met de Islam, en alleen maar met de Islam.”

Is mijn bewering onjuist of is er sinds 2010 veel veranderd of ligt het anders als we naar de hele wereld kijken? Ik zocht de nieuwste cijfers over Europa op bij Europol. Sinds 2010 blijkt in Europa religieus terrorisme wel te zijn toegenomen, maar nog steeds maakt religieus terrorisme hier slechts een paar procent van alle terrorisme uit. Wel blijkt er een ander feit, namelijk dat hier van al het religieus terrorisme eigenlijk 100 procent (!) Islam-gerelateerd was. Dus ja, ik dien mijn uitspraak van vanochtend bij te stellen. Laat ik de vrijheid nemen het nog steeds te hebben over ‘de wereld’, dus niet slechts over Europa. De uitspraak moet dan worden:

Ik durf te beweren dat meer dan 95 procent van het hedendaagse religieus terroristisch geweld verband houdt met de Islam, en alleen maar met de Islam.

Voor Europa blijkt dat dus momenteel 100 procent te zijn. Het impliceert dat de andere religies in de wereld amper tot terrorisme leidden en in Europa zelfs in het geheel niet. Anton Mullink beweerde:

Mullink: “Religieus extremisme was tijdens de kruistochten en de inquisitie ook bij christenen aan de orde. Het christelijk geloof heeft ook nu nog gewelddadige trekjes, althans de Bijbel.”

Die uitspraak staat nu dus in schril contrast met de bevinding van Europol dat in Europa het christendom in 2013 niet tot terrorisme blijkt te hebben geleid. Blijkbaar heeft het afgelopen jaar geen enkele christen de gewelddadige passages uit de Bijbel vertaald naar terroristische activiteiten. Waarvan akte.

Er zijn ook rapporten over de cijfers wereldwijd. En dan – dus als we het midden-oosten, het verre oosten, Rusland, Afrika, Indonesië, Zuid-Amerika, Australië, India en China erbij betrekken – blijkt Islam-gerelateerd terrorisme wel degelijk voor veel meer dan de helft van alle terrorisme verantwoordelijk te zijn. Klik op het plaatje voor een verslag over zo’n rapport uit 2011. Ik citeer:

Filantroop: Het National Counterterrorism Center (NCTC) zegt in haar jaarverslag NCTC Report on Terrorism 2011 dat ongeveer 70% van alle terroristische moorden van het laatste jaar wereldwijd wordt gepleegd door soennitische moslims.

Eén noot wil ik niet onvermeld laten. Het blijkt dat Europol pas sinds dit jaar spreekt over religieus terrorisme waar het in de eerdere rapporten sprak over Islamitisch terrorisme. Op zich is dit natuurlijk een verbetering, maar het viel me wel op dat nergens in het rapport werd aangegeven hoeveel procent van dit type terrorisme Islam-gerelateerd was. Wel kan dat worden opgemaakt uit de teksten. Die reppen slechts over aanslagen door Islamitische groeperingen en individuen.

Advertenties

De Atheïstische Kerk wil zich graag aansluiten

f4a1d9c160 De Volkskrant pakt op de dag vòòr Kerstmis uit met maar liefst vier artikelen over religie én een Commentaar. (De vermelding dat Tony Blair zich nu officieel ‘bekent’ tot de Rooms-Katholieke kerk reken ik dan maar even niet mee.) Voornaamste artikel is wellicht het hoofdartikel, bovenaan op de voorpagina: Christelijke kerken gaan op missie.

De Nederlandse kerken willen voorkomen dat de islam de dominante religie wordt, en dus moeten uitgerekend vooral de niet-gelovigen overgehaald worden zich aan te sluiten bij een christelijke kerk! De andere artikelen moeten duidelijk worden gelezen in dat licht. Nou, dat heb ik dus maar gedaan, want wie mij de afgelopen jaren hier een beetje heeft gevolgd, weet dat ik zo’n niet-gelovige ben en graag het debat met gelovigen aanga. Als ik dan lees dat uitgerekend mij gevraagd wordt me aan te sluiten bij een christelijke kerk en de eigenlijke motivatie daarvan lees (een dam opwerpen tegen de islam), dan is het zaak de neo-missionarissen uit de droom te helpen.

Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat de nauw bij de nieuwe zendingsmissie betrokken Raad van Kerken (waarbij dus 17 Nederlandse kerkgenootschappen zijn aangesloten) niet zozeer mij op het oog heeft, maar veeleer de veel talrijker groep van ietsisten, de mensen die zich hebben afgekeerd van officiële religieuze instituties, maar desgevraagd toch wel te kennen durven geven te vermoeden dat er iets meer tussen hemel en aarde is dan wat de wetenschappers te melden hebben. Een alternatieve uitleg van het begrip niet-gelovige zou kunnen zijn: Allen die niet geloven in onze uitleg. Tsja, in dat geval bedoelen bijvoorbeeld de Rooms-Katholieken er alle Protestanten, Hervormden, Islamieten, Bahá’í (schrijf ik het zo goed?), Boeddhisten en Hindoes mee, om maar eens wat stromingen te noemen. En de Hervormden hanteren dan een licht aangepast rijtje. Enzovoort.

Die laatste uitleg van niet-gelovige lijkt me weinig plausibel, want dan zou het initiatief vast niet door de Raad van Kerken worden gesteund. Toch is het een opbeurende gedachte: Terwijl ik geen enkel geloof accepteer, geldt voor de Rooms-Katholiek dat deze 99 procent van de religies afwijst. Waar ik dus voor 100 procent ongelovig ben, is de Rooms-Katholiek dat voor 99 procent. Zo zie je maar.

Goed, stel dat het hen om de ietsisten gaat, dan kan het nog een interessante concurrentieslag worden. Zal ieder van de aangesloten kerkgemeenschappen erin slagen om een subset van de ietsisten voor zich te winnen? Ik denk dat sommige ervan een betere kans maken, terwijl anderen er nog niet eens eentje binnen zullen gaan halen. Niet voor niks zijn ietsisten niet bij een kerkgenootschap aangesloten; zij voelen afkeer van bepaalde aspecten. De gemeenschappen die nog steeds hel en verdoemenis prediken kunnen het bij voorbaat wel schudden. Daarentegen maken degenen die erin zullen slagen een gezellig, vrijblijvend en gemoedelijk sfeertje neer te zetten wellicht de meeste kans.

Mogen ze van mij? Vind ik het wel best als de neo-missionarissen hun reclamecampagnes gaan enten op ongelovigen, of waarschijnlijker: op ietsisten? Vanuit mijn hart zeg ik: Nee. Nee, ze mogen het van mij niet. Ik zeg: Laat die arme mensen toch met rust, laat alle mensen toch met rust, houd op met al die onzin. Maar ja, wie ben ik. Er is nu eenmaal vrijheid van godsdienst en missiewerk is niet verboden, althans niet in Europa.

Dat gezegd hebbende, het klinkt misschien hypocriet en opportunistisch, maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben als de neo-missionarissen de reclamecampagnes gingen richten op … de moslims! Sterker, ik zou zelfs wel de samenwerking durven aangaan. Mogelijk moet er van lieverlee toch maar een Atheïstische Kerk worden opgericht, welke zich dan bij die Raad van Kerken en dit initiatief aansluit.

Een Atheïstische Kerk, het lijkt een raar idee. Maar bezie een kerk nu eens als niet meer dan een bijzonder soort gebouw (zie bijv. de foto), waar mensen die een bepaald geloof (in dit geval de afwezigheid van godsgeloof) met elkaar delen en in dat licht bezien elke week een uurtje gezamenlijk brainstormen over de wereld, de moraal, de ethiek, de maatschappelijke problemen, het leven en de dood. En waar ze verder zich warm wentelen in wederzijdse aandacht, zich gesterkt, gesteund en geïnspireerd voelen door denkgenoten. Waar ze sociale verbanden leggen die voorkomen dat ze in eenzaamheid driehoog wegkwijnen.

En dan vervolgens gaan samenwerken, om uitgerekend de Islam tegenwicht te bieden. Maar wat krijgen we nu! Het ene geloof dat toch tegen burgers zegt dat het andere geloof verkeerd is? Ja, dat moeten we nu krijgen. En wij niet-gelovigen doen dan gedreven mee in dat debat, zo niet dispuut. Hopelijk slagen de niet-gelovigen erin om heel veel nu-moslims te overtuigen atheïst te worden, maar als een Rooms-Katholiek overtuigender te werk ging, mij best, het zij ze dan gegund. Waarom?

Waarom zie ik zo’n samenwerking wel zitten? Ik heb zo mijn bezwaren tegen het christelijk geloof. Ook tegen het Joods geloof heb ik bezwaren. Logisch, want als niet-gelovige heb ik bezwaren tegen alle geloof. Maar mijn bezwaren tegen de Islam zijn veel heftiger. Sorry voor de nu-moslims, maar de grondslag van de Islam is extreem gevaarlijk voor de vrede in de wereld, gevaarlijker dan welke variant van de christelijke godsdiensten dan ook. Oh zeker, je hebt Islam en Islam, moslims en moslims. Generaliseren mag volgens velen niet, maar ik doe het hier toch. Want vanuit mijn optiek wordt de gehele Islam gegijzeld door het basisidee dat ieder mens compleet onderworpen is aan Allah, met alle voor de mensheid verschrikkelijke consequenties van dien. Iedere nu-moslim die meent dat zijn variant dat basisidee niet bevat, moet zich waarlijk afvragen of een ander geloof, bijvoorbeeld het Rooms-Katholieke, niet eigenlijk veel beter past.

Ik daag alle nu-moslims uit zichzelf en anderen de vrijheid te gunnen het Islam-geloof te laten voor wat het is. Wat mij betreft kiezen ze voor het atheïsme of de Atheïstische Kerk, maar desnoods wordt gekozen voor een andere geloofsgemeenschap, niet als vernederende kniebuiging om maar als allochtoon te worden opgenomen in de autochtone gemeenschap, maar als erkenning van het feit dat het christendom en het atheïsme een veel minder gevaarlijk basisidee uitdragen.