De voetbalwedstrijd als metafoor van het debat


Recent kwam een mooie metafoor in me op. Het betreft een voetbalwedstrijd waar de ene partij de aanval opent en de andere partij vervolgens niet verdedigt maar een tegenaanval opent. Echter, en nu komt de clou, die tegenaanval wordt gedaan met een andere bal! Dat is natuurlijk oneerlijk spel.

Waarvoor is dit een goede metafoor? Het is een metafoor voor iets dat ik heel erg vaak waarneem in debat. Iemand heeft dan al of niet juiste inhoudelijke kritiek op de ander (dit is de aanval). Die ander zou op dat moment moeten gaan verdedigen, zeker als de kritiek geheel of gedeeltelijk onterecht wordt gevonden. Echter, menig ‘debater’ besluit om niet te verdedigen, maar om een tegenaanval te openen met een heel ander inhoudelijk punt, dus op een heel ander deel van het speelveld. Anders dan bij een voetbalwedstrijd hebben veel toeschouwers niet eens door dat er zomaar opeens twee ballen/onderwerpen in het speelveld zijn. Zelfs degene die de eerste aanval opende heeft het vaak niet door. In dat geval zie je geregeld dat deze de eigen aanval afbreekt en overstapt op verdedigen. Als de eerste het wel door heeft, zal deze erop gaan wijzen dat er oneerlijk spel gespeeld wordt. Daarmee start dan een meta-discussie over de spelregels en dat betekent feitelijk een derde onderwerp, dus nog meer verwarring.

 

Advertenties

Als ik Wilders was

Of anders dan misschien zijn ghostwriter, hoe zou ik dan zo’n film aanpakken?

Ik zou moslims aan het denken willen zetten zonder schofferend bezig te zijn. Wat denk je van de volgende ‘vragen’?

"Wij van de PVV verwachten van christenen en joden dat zij het recht op afvalligheid erkennen. Vindt u, moslim, het een probleem als wij dat ook verwachten van moslims?"

"Wij verwachten van landen dat zij onze grenzen en onze typisch Nederlandse cultuur respecteren. Vindt u, moslim, het een probleem als wij dat ook van groepen en individuen verwachten?"

"Wij achten het belangrijk om films en boeken achteraf te mogen bekritiseren. Vindt u, moslim, het een probleem als wij dat ook wensen te doen met uw heilige boeken?"

"Wij zijn door ervaringen uit het verleden zeer bevreesd geraakt voor groeperingen die niet schuwen hun argumenten met intimidatie en geweld kracht bij te zetten. Kunt u, moslim, zich die vrees voorstellen en kunt u die delen?"

En zo kunnen vast nog wel wat andere kernwaarden worden opgedist. Door op die manier te praten dwing je moslims om zich uit te spreken en in debat te gaan. Me dunkt dat daar geen aanstoot aan genomen kan worden.