Over de doodstraf in Nederland en of iemand mag doden bij bedreiging

In Nederland is de doodstraf momenteel geen thema. Wat heet momenteel. Het is al decennialang geen thema. Wikipedia:

De doodstraf was in Nederland eeuwenlang de zwaarst mogelijke straf, maar is sinds 1870 afgeschaft (met uitzondering van oorlogsrecht). Uiteindelijk wordt in 1983 in de Grondwet bepaald: de doodstraf kan niet worden opgelegd (artikel 114). Sindsdien kent Nederland de doodstraf niet meer, zowel voor misdrijven die in vredestijd als in oorlogstijd zijn gepleegd.

De Nederlandse wet over de doodstraf

In 1870 vergde het evengoed nog 7 dagen debat, rond 1983 was het geen enkel probleem om tot die aanpassing van de wet te komen. Al vele jaren was er geen Nophanging_albert_wetterman_1837ederlander ter dood veroordeeld en het algemeen gevoelen was dat we de criminaliteit zelfs beter zouden kunnen indammen zònder de doodstraf. We waren immers onderhand echt wel een beschaafd volkje geworden en, mede onder invloed van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het erover eens dat ieder leven heilig is. Allen die dat laatste ook toen niet geloofden werden overtuigd met verhalen uit de V.S. over ter dood gebrachte veroordeelden die achteraf toch niet schuldig bleken te zijn. Of zij werden overtuigd door sociaal wetenschappers die aantoonden dat de doodstraf ook al niet het afschrikwekkende effect had dat voorstanders ervan schetsten. En zo waren er nog wat argumenten tegen de doodstraf die destijds in goede aarde vielen. Lees verder