U bent links en leest dus géén Elsevier en Telegraaf?

telegraaftabloid_0Waarom lezen linkse mensen geen Elsevier, Telegraaf, e.d.? Ik zal het u zeggen.

Van oudsher hebben tijdschriften en kranten een imago op de lijn links-rechts. Verder wordt hen een mate van geïnformeerdheid en genuanceerdheid toegedicht. Ergens in het verleden heeft ook een links iemand een keertje geëxperimenteerd door de Elsevier of Telegraaf in te kijken, na eerst de mening van linkse vrienden of familie tot zich te hebben genomen. Dat laatste is niet onbelangrijk. Uit psychologische experimenten is duidelijk gebleken dat mensen een bepaalde lengte eerder een meter noemen als anderen net even daarvoor ook aangeven het vrij duidelijk een meter te vinden. Die anderen waren dan handlangers in het experiment, dus mensen die bewust een leugentje verkondigden, want in werkelijkheid was de lengte niet eens in de buurt van een meter. De invloed van vrienden en familie op de meningsvorming over een jou verder nog vrij onbekend medium is gewoon aanwezig. In het geval van het Lees verder