Dreigen met geweld werkt blijkbaar

2ccae700a8 Wilders heeft er natuurlijk zwaar de pest over in dat Network Solutions, de Amerikaanse provider die hij de eer had gegund, zijn website nu al uit de lucht heeft gehaald. Maar je zou een en ander natuurlijk van een positieve kant kunnen beschouwen. Immers, juist deze provider biedt aan heel veel fundamentalistische islamsites alle ruimte om hun haatzaaiende websites in de lucht te krijgen. En geen enkele overheid, de Amerikaanse voorop, is daar blij mee, maar men was tot nu toe ook onmachtig om in te grijpen omdat juist de Amerikaanse grondwet daartoe geen mogelijkheden biedt. Vrijheid van meningsuiting, snapt u.

Dat Network Solutions nu toch door de bocht gaat biedt heel veel perspectief. Immers, is er niet prachtig mee aangetoond dat DREIGEN MET GEWELD hèt verschil uitmaakt?! Hoezo vrijheid van meningsuiting? Ja, zolang er niet met geweld wordt gedreigd schijnbaar.

In Netwerk was vandaag Eshan Jami onderwerp, want hij brengt 20 april een tekenfilm uit waarin Mohammed eveneens figureert. Logisch, want het is een tekenfilm, toch? Niet logisch dus, althans volgens bijvoorbeeld Minister van Staat Hans van den Broek, want de islam verbiedt het afbeelden van Mohammed. De brave man was zeer ontstemd over dappere Eshan. En ik ben dus nu zeer ontstemd over al te brave Hans.

Maar goed, ik vind het prima om voortaan (weer) van deze of gene te gaan verlangen dat voorvertoning aan een bevoegde instantie in sommige gevallen wettelijk afdwingbaar is. Maar dan gaan we wel consequent wezen, mag ik verwachten. Dus het moet wereldwijd gaan gebeuren en dat lot zal zeker ook minimaal de fundamentalistische islamwebsites, media, politici, sheiks en imams gaan treffen. Iedereen die ook maar enigszins door een ander beschuldigd wordt van beledigen, kan dan de pot op en moet zijn bek houden. Wat ‘wij’ niet mogen, mogen ‘zij’ dan ook niet.

De westerlingen zullen ook maar eens moeten gaan heroverwegen of ze nog wel slechts de schouders willen ophalen over alle verbale en nonverbale haat die hen ten deel valt. Ergo, is er weer ergens een vlagverbranding, bijvoorbeeld in Pakistan? Hups, “We voelen ons gekwetst!!!”, “Boycot alles wat uit dat land komt!!!!”, “Breek die ambassade maar af!!!!!”, “Stuur onze Afghanistantroepen maar liever naar Pakistan!!!!!!!”. Kunnen wij ons hier niet veilig voelen? Weet dat wij bepaalde dingen beter kunnen, bijvoorbeeld vechten, grrrr.

Goh, ik begon boven met de opmerking dat het ook positief kon worden beschouwd, maar dit alles zo opschrijvend denk ik dat de ultieme consequentie van alles ook heel negatief kan uitpakken. Het scenario zal toch ideaal gesproken anders moeten gaan lopen, maar daarvoor hebben we wel hard de steun nodig van de moslims. Deze Wilders en Jami casussen moeten gebruikt worden om de moslims – óók de fundamentalistische – ervan te overtuigen dat goede omgangsvormen van twee kanten moeten komen en dat hún bijdrage moet zijn dat zij stoppen met hun negatieve bejegening van het westen en alles waar dat westen voor staat.

Willen ze dat niet? Snel vertonen dan die film, want onze voorouders hebben zich dood en lam gevochten voor onze vrijheid en een eens overwonnen ziekte kan zomaar terugkomen als wij, de nieuwe generatie, niet eveneens bereid zijn tot vechten.

Advertenties

Pels en Koole vallen Jami af

In de Volkskrant van vandaag krijgen Dick Pels en Ruud Koole de gelegenheid om Eshan Jami en Geert Wilders van repliek te dienen. Het repliek van Pels is op het forum-weblog te lezen, die van Koole helaas niet, wellicht door een foutje van de website-redactie.

Pels beweert onder andere dat Meindert Fennema, ondanks alle kritiek, over de beginselverklaring vond dat het nog steeds ging om het beginsel van de geloofsvrijheid, en dat we juist als linkse figuren standvastig moesten zijn.

Hij bedoelt daarmee blijkbaar dat linkse mensen het recht op afvalligheid horen te eerbiedigen, maar dat dit wel gepaard dient te gaan van eerbiediging van de geloofsvrijheid. Ofwel, als er in die verklaring niet gerept zou zijn over recht op geloof, dan zou Pels de verklaring nooit hebben ondertekend?

Momenteel ben ik bezig met het kersverse boek Het verraad van links van Carel Brendel. Het boek gaat over de socialistische beweging en de vrijheid van godsdienst. Het begint in de 19e eeuw zo’n beetje bij Domela Nieuwenhuis en Henri Polak. Er worden steeds vergelijkingen gemaakt met hedendaagse opstellingen van linkse politici en commentatoren.

Ik ben nu bij hoofdstuk 3 en vooralsnog valt me op dat de hedendaagse politiek leiders van de linkse partijen hun beroemde voorgangers voor schut zetten door er, wat het geloof betreft, standpunten op na te houden die sterk afwijken.

Van oudsher zijn linkse politici zeer kritisch geweest jegens gelovigen, met name jegens de georganiseerde en op zichzelf gerichte gelovigen. Tegenwoordige linkse politici laten die gelovigen ‘in hun waarde’. Dat betekent feitelijk dat ze maar liever geen onderwerp van gesprek moeten zijn. Vrees voor electoraal verlies is hierbij wellicht de echte, maar ongenoemde, drijfveer.

Ikzelf voel me al een tijdje ongemakkelijk bij dit moderne links. Waar moet ik heen? Naar rechts? Nee toch?

Carel Brendel ervoer eenzelfde innerlijke strijd en schreef daarom dat boek. Het begint met: ‘Dit boek komt voort uit ergernis.’ Ik snap precies wat hij bedoelt.