Domme Europese leiderskliek veroordeelt coup

Hieronder een willekeurige drie reacties van Europese leiders de Europese leiderskliek op de couppoging in Turkije. Allen verklaren zich solidair met Erdogan, keren zich tegen de coupplegers en verklaren wederom hun liefde aan ‘de democratie’. Frankrijk, althans zijn minister van BZ, hoopt zelfs dat de democratie in Turkije er sterker van wordt. Let ook op de reactie van Tusk die de couppoging op eenzelfde lijn zet met het gebeurde in Nice.

Al deze Europese regeringsleiders zijn blijkbaar te dom om in te zien dat de democratie in Turkije onder Erdogan juist minder en minder wordt en dat de in opstand gekomen militairen juist vanwege die teloorgang van de democratie in opstand kwamen. Waar is de Europese leider die juist zijn steun betuigt aan die militairen? Die militairen staan, wat moraal en ethiek betreft, hoogstwaarschijnlijk een stuk dichter bij de gemiddelde Europees dan Erdogan en zijn kliek. Ataturk nam maatregelen om de secularisatie in zijn land te grondvesten, o.a. door het leger daarop in te richten. Dat leger heeft zich in de vorige eeuw diverse keren geroepen gevoeld om in te grijpen. En ook deze keer voelde het zich geroepen. Waarom toch keert onze leiderskliek zich tegen deze beschermers van de secularisatie? Deze militairen nemen het grootste risico in hun leven. Mocht de coup mislukken, dan wacht hen de dood, namelijk de doodstraf. Kijken of onze leiderskliek dan nog steeds Erdogan zo fanatiek steunt. Of nee, vast niet; dan zullen ze hem vragen om slechts gevangenisstraf te geven, zoiets.

UPDATE 16 juli 21 uur:
De coup is mislukt. Joost Niemoller heeft een plausibele analyse die erop neerkomt dat de coup gewoon in scene is gezet. Bij de reguliere media (bijv. vanavond het NOS-journaal) is er van zo’n kritische analyse helemaal niets te merken. Daar is iedereen er heilig van overtuigd dat de coup echt was.

Een plausibel, het onderzoeken waard, scenario: Ja, er zijn onder de militairen die best in zijn voor een coup. Maar er is onvoldoende draagvlak. Erdogan weet van de hoed en de rand en laat infiltreren door o.a. een kolonel of nog hoger die zich opwerpt als leider. Op zeker moment laat deze de code rondzingen dat het zover is. Deel van het plan is dat Erdogan et.al. meteen gevangen genomen zullen worden en nog zo wat strategische voorwaarden. De coup begint, maar diverse beloften zoals dat Erdogan gevangen genomen zal worden, worden niet uitgevoerd. En met een paar simpele ingrepen is de macht weer terug bij Erdogan, voor het oog van de wereld dan, want de macht was nooit echt weg.

En hier nog een analyse die erop neerkomt dat het in scene is gezet:

coup_turkije_1acoup_turkije_2.pngcoup_turkije_3a-300x205

Linkse mensen medeschuldig aan verdrinking Afrikanen

Ook deze week zijn er weer honderden Afrikanen verdronken. Niet in de lokale rivier, maar in de Middellandse Zee. Niet als badgast ergens aan een strand, maar middenop zee tijdens een poging om illegaal Europa te bereiken. Tegelijk zijn er duizenden die er wèl in slagen illegaal het Europese vasteland te bereiken. Het gekke is dat deze mensen zelfs in die illegale actie slagen als ze midden op zee werden opgepikt door Europese boten. Gek, want de enige logische actie zou zijn dat deze mensen worden teruggebracht naar Afrika. Illegaal is immers illegaal. Waarom toch wordt dat wat de Australiërs wel doen niet gedaan door de bemanningen van die hulpboten? Dat wordt niet gedaan omdat Europa vol zit met mensen die dat terugsturen onethisch vinden en die mensen hebben tot nu toe een soort meerderheid, zo lijkt het. Schijnbaar loont het om illegaal actie te ondernemen.

Ga ik te ver als ik stel dat die groep Europeanen die terugsturen onethisch vindt vooral voorkomt onder links? Generaliseer ik als ik het toeschrijf aan links? Misschien, maar ik doe het toch maar even. Wie het er niet mee eens is, kan altijd nog alhier een reactie geven.

Wat is het toch met linkse mensen dat terugsturen onethisch wordt gevonden? Links heeft een sterkere band met zielige mensen, zo vermoed ik. De Afrikanen die naar Europa willen worden door hen ervaren als zielepieten die een erbarmelijk leven in Afrika proberen te ontvluchten. De linkse mens kan zich schijnbaar maar al te gemakkelijk voorstellen hoe het is om in erbarmelijke omstandigheden te leven en zou zelf ook zeker proberen te vluchten naar elders, waar het beter toeven is. Het hele idee dat je ook – of vooral – moet proberen in eigen land de omstandigheden te verbeteren past blijkbaar beter bij een rechtse kijk op het leven. Of àls een links iemand dan al bedenkt dat het in eigen omgeving verbeterd moet worden, dan is dat al snel een pleidooi voor revolutie, desnoods met wapens. Vandaar dat ze al evenzeer veel empathie tonen voor lokale revolutionairen. Maar ten aanzien van ‘bootvluchtelingen’ is nooit de gedachte: “Laten ze in eigen land de wapens oppakken”. Men wil blijkbaar niet anderen ‘dwingen’ tot revolutionair gedrag. Nee, “kom dan maar bij ons”, is dan de gedachte.

De gedachten van een links mens zijn best wonderbaarlijk. Zo wordt er ook geheel voorbijgegaan aan het idee dat het om allerlei redenen veel beter – zelfs veel ethischer – is om te ‘vluchten’ naar een nabij land, dus niet naar een heel ver land. De cultuurverschillen zullen over het algemeen veel minder groot zijn. En er wordt al helemaal voorbijgegaan aan de problemen die het binnenlaten van die Afrikanen in Europa teweegbrengen; naast de cultuurverschillen zijn daar zoal de taalproblemen, opleidingsverschillen, problemen wat betreft huisvesting, wat betreft werk vinden, noem maar op. “Wat doe je zo’n Afrikaan wel niet aan”, zouden de linkse mensen kunnen denken, maar ze denken het niet. En zelfs zouden ze kunnen beredeneren dat ze met hun “welkom, welkom” sterk bijdragen aan nieuwe stromen Afrikanen die illegaal de tocht over zee gaan maken. En dat ze daarmee medeschuldig zijn aan de verdrinking van elke keer weer honderden Afrikanen.

Mag ik dat zo stellen? Mag ik schrijven dat de linkse Europeanen eigenlijk schuldig zijn aan de dood van honderden, zo niet duizenden, Afrikanen? Ja, dat mag ik, want ze kùnnen dit allemaal beredeneren. Als ze dat niet doen, dan is dat alleen maar vanwege dat bord voor de kop. Deze linkse mensen zijn slechte denkers, omdat zekere waarheden zo waar zijn als een koe en desondanks niet geaccepteerd worden. Sterker, eenieder die zo’n waarheid te berde brengt, wordt door die linkse mensen neergesabeld als racist, fascist, extreemrechts of dat alles tezamen.

Ben jij links? Prima dat je idealen hebt over een betere wereld. Maar durf eens dòòr te denken. Denk eens ècht na over de uiteindelijke consequenties van je principes. Drijf ze niet tot in het absurde door.

UPDATE: Arnold Karskens wil Amnesty International gaan aanklagen. En wat te denken van deze officiële poster van de Australische overheid:

noway

Plasterk nu al ingepalmd

Leon de Winter haalde me vanmorgen in de krant de woorden uit de mond. Mijn hemel, wat zag hij het allemaal scherp. Mijn complimenten aan Leon. En mèt hem ben ik helemaal afgeknapt op Ronald Plasterk. Wat is deze op zich aimabele man snel van zijn voetstuk gevallen en ingepalmd door de gevestigde politiek. Gisteravond was zijn optreden bij Pauw & Witteman ontluisterend; ik werd een illusie armer. Aanvankelijk was ik er zeker van dat uitgerekend zijn aanwezigheid in het kabinet ervoor zou zorgen dat zoiets als een tweede referendum absoluut zou gebeuren. Maar helaas krijgen alle PvdA-stemmers die vooral op hem hun hoop hadden gevestigd het deksel op de neus.

Het is feitelijk zeer, zeer ernstig allemaal. Onze staat wordt op dit ogenblik uitgeleverd aan de superstaat Europa. En in die superstaat hebben wij echt maar een minimale stem. Overdreven? Mogelijk, maar dat wens ik dan wel zelf te beslissen, op basis van open campagnes en debatten, tussen voor- en tegenstanders. En uiteindelijk wil ik met een stem laten blijken of het deze keer allemaal wèl verantwoord is erin mee te gaan. Maar in dit kabinet zit een lading politici die zich als technocraten en eigenaren van het land gedraagt. Met echte democratie heeft dit alles geen ene moer meer te maken.

Er zou dit keer niet langer sprake zijn van een grondwettelijke impact. Maar dan moet men mij maar eens uitleggen hoe dat dan zit met die minister van buitenlandse zaken. Deze zit wel degelijk in de pen. En ik moet er niet aan denken dat een of andere imbeciel uit een of ander land bij een of andere gebeurtenis namens heel Europa een standpunt gaat staan innemen waar ik persoonlijk werkelijk van walg en mèt mij het gros van de mensen in Nederland. Te ver gezocht? Het is vorig jaar mij al eens overkomen dat zo’n bericht in de krant stond en ik me groen ergerde aan dat standpunt. Ik meen me te herinneren dat het een veroordeling betrof van Amerikaans handelen. Dat de Fransen er zo tegenaan keken was mij bekend, maar dat ook Nederland hen veroordeelde? Echt niet.

De verschillen tussen de diverse volkeren in Europa zijn nog steeds groot. Ik ben Adenauer zeer dankbaar voor wat hij heeft gedaan op het gebied van samenwerking tussen de West-Europese landen. Maar er is geen enkele reden waarom dat proces moet doorschieten. We mogen geen United Nations of Europe worden, althans niet voordat we daar allemaal aan toe zijn. Eerst moet er nog worden gewerkt aan het verder opbouwen van eenzelfde normen- en waardenstelsel. En laat ik vooropstellen dat ik vind dat ons eigen stelsel de debatten daarover moet trachten te winnen.

Dit NEE van het kabinet hoort te leiden tot zijn VAL. Dat gaat niet gebeuren, want de PvdA kiest daar niet voor. Maar ‘het volk’ zal dit niet snel vergeten. De afrekening zal zeker komen. Het wordt tijd dat ik mijn lidmaatschap nu maar eens echt opzeg. De associatie met die zelfingenomen technocratenbende heeft nu wel lang genoeg geduurd.