Sancties, laat me niet lachen

Vandaag kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie bij elkaar. Ze besloten maar weer eens tot de nodige sancties. Ja, papa is erg boos en dus moet je vanavond vroeg naar bed, en nee, geen zakgeld deze week, ook mag je vrijdag niet met je vriendjes naar de bioscoop. Straf dus…

Poepoetintin krijgt er vast de slappe lach van. Die rare Europeanen toch. Grote mond, maar slappe knieën. Slechts een beetje geblaf van zichzelf hevig overschattende bobootjes.

Alle gekheid op een stokje, wat er momenteel gebeurt is allemaal wel erg triest. Ik denk te behoren tot het deel van de wereld dat rechtvaardige principes voorop stelt, maar als puntje bij paaltje komt worden die principes toch maar weer even terzijde geschoven, want er lijkt nu toch echte oorlog uit voort te kunnen komen en die gaan we misschien helemaal niet winnen, al zullen we ‘m ook vast niet helemaal verliezen.

Ergens snap ik die ‘pragmatische’ en ‘beheerste’ benadering wel. De ellende is echter dat dit weer zo’n fase is dat hele volkeren zich bewust worden van de huichelachtigheid van de westerse, vooral Europese, mogendheden. In dit geval zijn het met name de Oekraïners die we met mooie woorden hoop op wezenlijke steun gaven, maar die we nu laten zien dat die steun niet verder gaat dan wat roepen over sancties. Die Oekraïners zijn echt niet dom en die beseffen terdege dat de Russen zich over die sancties rot lachen.

Maar wat dan? Moeten we dan echt militair toesnellen? Och nee, dat lijkt me niet het juiste, in dit stadium. Het zou de Russen een verder alibi geven. Goed, ik wil wel wat advies geven. Vooral: Confronteer Poetin met zijn eigen argumenten.

Zo stelt hij dat de interimregering in Oekraïne niet legitiem is. Hij hecht dus schijnbaar aan legitieme, wettelijke procedures. Dan zou ik zeggen: “Beste Poetin, voeg de daad naar je woord en haal je manschappen weg uit de Krim, want jouw mannen zijn daar niet legitiem en wettelijk bezig.”

Ook zegt hij de corruptie te bestrijden. Hoe loffelijk en ook mooi, want dan is het niet goed mogelijk voor hem om de afgezette president van de Oekraïne nog als legitieme president te beschouwen. Sterker, hij zou deze man direct moeten uitleveren aan Oekraïne, want er is voor tientallen miljarden door hem en zijn kliek achterover gedrukt.

Ook stelt hij dat het zijn plicht is de Russen op de Krim te beschermen. Hij vindt dus dat landen het recht hebben om hun burgers in den vreemde te beschermen door zo’n land binnen te vallen. Dan mag hij er dus al helemaal niets van zeggen als Kiev ertoe besluit om het leger te laten opstomen naar Charkow, waar gisteren immers lokale Russisch Oekraïners tekeer trokken tegen de meer westelijk geöriënteerde Oekraïners die wèl achter de nieuwe interimregering staan. Die Oekraïners moeten toch echt beschermd worden tegen die Russische Oekraïners. Hij zal vast begrip hebben voor zo’n opmars van het Oekraïensch leger. Sterker, hij zal hen vast zijn diensten willen aanbieden bij het in toom houden van zijn ‘landgenoten’ ter plaatse.

Poetin heeft een hekel aan fascisten. Dat is heel mooi van hem en dat moeten we vooral in hem waarderen. Laat blijken dat je het op dat punt helemaal met hem eens bent en dat je graag samen erop wilt toezien dat die lieden geen echte macht krijgen.

Herinner Poetin verder aan het akkoord van 1994, waar Oekraïne volledige onafhankelijkheid werd geboden in ruil voor het volledig verwijderen van de vele aldaar aanwezige kernwapens. Je kan niet nu, nadat de Oekraïne wel en Rusland niet de kernwapens volledig verwijderde, dat verdrag aan je laars lappen. Maak je je zorgen over de Russen op Oekraïens grondgebied? Laat dat blijken aan de regering van dat land en vraag of ze misschien je hulp willen bij het in toom houden van anti-russische landgenoten. Meer mag je niet doen, gezien het internationaal recht.

Nog een vraag aan Poetin: “Waarom toch wonen er zo ongelofelijk veel Russen buiten Rusland??? Kan je ze niet beter in eigen land huisvesten?!” Stel dat er in Nederland 1000 Russen wonen en wij Nederlanders krijgen een conflict met hen, kom je dan ook met parachutes Nederland binnenvallen? Lijkt het je niet beter om dan samen met ons uit te zoeken waarom al die Nederlanders zo de pest hebben gekregen aan je landgenoten?

En dan ook dit: Waarom toch hebben al die Russen in Oekraïne eigenlijk een Oekraïens en een Russisch paspoort? Ziehier welke ellende daarvan komt. Die mensen hebben in zo’n situatie een loyaliteitsconflict; zijn ze nou Rus of zijn ze Oekraïener. Is Poetin het met me eens dat mensen eigenlijk maar één nationaliteit zouden moeten hebben? Hoe zou hij het vinden als er in Rusland een grote groep bovendien de Chinese nationaliteit zou hebben?

Nog een vraag aan Poetin: “Je Chinese buurman heeft je gelijk gegeven; je hebt volgens hen het recht om je landgenoten te beschermen. Maar net als Rusland is ook China een groot, machtig land dat zich zo’n standpunt kan permitteren (of denkt te kunnen permitteren). Wat nu als je de leider was van een klein land? Zou je ook dan zo’n standpunt innemen?”

Advertenties

Plasterk nu al ingepalmd

Leon de Winter haalde me vanmorgen in de krant de woorden uit de mond. Mijn hemel, wat zag hij het allemaal scherp. Mijn complimenten aan Leon. En mèt hem ben ik helemaal afgeknapt op Ronald Plasterk. Wat is deze op zich aimabele man snel van zijn voetstuk gevallen en ingepalmd door de gevestigde politiek. Gisteravond was zijn optreden bij Pauw & Witteman ontluisterend; ik werd een illusie armer. Aanvankelijk was ik er zeker van dat uitgerekend zijn aanwezigheid in het kabinet ervoor zou zorgen dat zoiets als een tweede referendum absoluut zou gebeuren. Maar helaas krijgen alle PvdA-stemmers die vooral op hem hun hoop hadden gevestigd het deksel op de neus.

Het is feitelijk zeer, zeer ernstig allemaal. Onze staat wordt op dit ogenblik uitgeleverd aan de superstaat Europa. En in die superstaat hebben wij echt maar een minimale stem. Overdreven? Mogelijk, maar dat wens ik dan wel zelf te beslissen, op basis van open campagnes en debatten, tussen voor- en tegenstanders. En uiteindelijk wil ik met een stem laten blijken of het deze keer allemaal wèl verantwoord is erin mee te gaan. Maar in dit kabinet zit een lading politici die zich als technocraten en eigenaren van het land gedraagt. Met echte democratie heeft dit alles geen ene moer meer te maken.

Er zou dit keer niet langer sprake zijn van een grondwettelijke impact. Maar dan moet men mij maar eens uitleggen hoe dat dan zit met die minister van buitenlandse zaken. Deze zit wel degelijk in de pen. En ik moet er niet aan denken dat een of andere imbeciel uit een of ander land bij een of andere gebeurtenis namens heel Europa een standpunt gaat staan innemen waar ik persoonlijk werkelijk van walg en mèt mij het gros van de mensen in Nederland. Te ver gezocht? Het is vorig jaar mij al eens overkomen dat zo’n bericht in de krant stond en ik me groen ergerde aan dat standpunt. Ik meen me te herinneren dat het een veroordeling betrof van Amerikaans handelen. Dat de Fransen er zo tegenaan keken was mij bekend, maar dat ook Nederland hen veroordeelde? Echt niet.

De verschillen tussen de diverse volkeren in Europa zijn nog steeds groot. Ik ben Adenauer zeer dankbaar voor wat hij heeft gedaan op het gebied van samenwerking tussen de West-Europese landen. Maar er is geen enkele reden waarom dat proces moet doorschieten. We mogen geen United Nations of Europe worden, althans niet voordat we daar allemaal aan toe zijn. Eerst moet er nog worden gewerkt aan het verder opbouwen van eenzelfde normen- en waardenstelsel. En laat ik vooropstellen dat ik vind dat ons eigen stelsel de debatten daarover moet trachten te winnen.

Dit NEE van het kabinet hoort te leiden tot zijn VAL. Dat gaat niet gebeuren, want de PvdA kiest daar niet voor. Maar ‘het volk’ zal dit niet snel vergeten. De afrekening zal zeker komen. Het wordt tijd dat ik mijn lidmaatschap nu maar eens echt opzeg. De associatie met die zelfingenomen technocratenbende heeft nu wel lang genoeg geduurd.