De Islam heeft altijd al sporen van vorige beschavingen uitgeroeid


Hans Jansen, deze week overleden aan een herseninfarct, is door mij altijd goed gelezen. Ik ben niet de juiste persoon om een necrologie over hem te schrijven; daarvoor zou je hem toch persoonlijk gekend moeten hebben. Maar ik wil wel hier laten blijken dat ik hem heel hoog had zitten. Deze dagen zijn een aantal van die ‘postuum’ commentaren verschenen. In eentje daarvan wordt melding gemaakt van wat hij recent in zijn enige minuut spreektijd in het Europees parlement vertelde. Het is een best bijzonder statement. Bekijk het filmpje of volsta met deze van een ander overgenomen transcriptie:

“In het jaar 832 heeft de toenmalige Kalief van Bagdad Egypte bezocht en de opdracht gegeven de grote pyramide van Gizeh af te breken. De inspanningen van zijn soldaten hadden na maanden nog nauwelijks enig zichtbaar resultaat uitgehaald. De pogingen dit pre-islamitische monument af te breken werden dan ook gestaakt. Dit illustreert dat de islam alle zichtbare herinnering aan wat voorafging probeert uit te wissen. De islam heeft dat altijd gewild. Niet alleen nu in Noord-Irak en Noord Syrië. Bij genocide hoort de ontkenning van de genocide en bij de jihad hoort het uitwissen van alles dat herinnert aan de slachtoffers van de jihad. Ik wil dan ook de Commissie en ieder die dit hoort of leest vragen niet alleen die slachtoffers te gedenken, maar ook uit alle macht te bevorderen dat Europa hetzelfde lot bespaard blijft, want de vijand is al binnen de poorten.”

Misschien dat de meesten ongeïnteresseerd aan dit soort bespiegelingen voorbijlezen, maar bij mij leidden ze altijd tot verdere overdenkingen. In dit geval dacht ik een mooie aansluiting te zien bij een gedachte die ik zelf een dezer dagen had. In mijn vorig blog schreef ik:

En dan de Islam. Ik denk dat de Islam nog slechts bestaat vanwege een paar ingebakken dogma’s, met name vanwege het verbod op afvalligheid. Eigenlijk is het een ongelooflijke geschiedenis. In talloze gebieden zijn complete dorpen en steden deels uitgemoord (de mannen) en deels toegeëigend (de kinderen en vrouwen). Die overlevenden werden natuurlijk gedwongen tot de Islam. Daarom hebben bijna alle hedendaagse ‘moslims’ eigenlijk alle reden om de Islam te bespugen. Moord en slavernij, al was het een millenium geleden, zoiets pik je toch niet? Maar goed, dat besef heerst er nog niet; hun parate kennis van de eigen geschiedenis gaat blijkbaar niet terug tot die middeleeuwen waarin hun gebied veroverd werd.

Ik mag uit de woorden van de uiterst deskundige islamoloog arabist Hans Jansen dus opmaken dat de Islamitische legers niet alleen hebben gemoord en toegeëigend, maar dat ze ook in de veroverde gebieden de allang bestaande met name religieuze gebouwen, beelden en boekwerken per direct vernietigden, om elk spoor uit te wissen dat de nog niet geboren bewoners in een toekomst zou kunnen doen herinneren aan hun eigenlijke wortels. Het is blijkbaar ontzettend efficiënt geweest, want inderdaad hebben de anderhalf miljard hedendaagse moslims geen enkel besef van die eigenlijke pre-islamitische historie.

We moeten dus zeker niet lichtzinnig denken over de vernietigingen die IS doorvoert in Irak en Syrië. Zeker, de vernietiging van een gebouw, beeld of boek is van een andere orde dan het uitmoorden van hele stammen, maar het is feitelijk even ernstig.

Het lijkt me duidelijk: Wij westerlingen moeten die anderhalf miljard hedendaagse moslims node gaan voorlichten over hun voorouders van vòòr de verovering van hun leefgebied door de Arabische moslimlegers. Ze hebben alle reden om eigenlijk pislink te zijn op de Islam van Mohammed. Hoewel de moslimlegers ook laagstaande beschavingen omver wierpen, schijnen er nogal wat zeer hoogstaande, én redelijk vreedzame, beschavingen om zeep te zijn geholpen. Misschien moet ik de komende tijd maar eens wat aandacht gaan besteden aan enkele van die om zeep geholpen beschavingen.