Google Glass stopt. Mooi zo! Toch?

Google-Glass-Ideas.0081

Merk op hoe er is gezocht naar positieve toepassingen van gezichtsherkenning, zo de negatieve toepassingen bagatelliserend.

Nog geen twee maanden geleden waren er problemen bij Google en daarover schreef ik: “Ha, fijn, mooi zo!”. Het ging over problemen met Google Glass (GG). Vandaag maakte Google bekend te stoppen met GG en wederom denk ik: “Ha, fijn, mooi zo!”. Of zit het toch net even iets anders?

Hoe dan ook, de bril is niet langer te koop via Google. En het ondersteunende programma is stopgezet. Maar komt er misschien iets anders voor in de plaats? Google zelf beweert van wel. Laten we het GG 2.0 noemen. In een wel heel kort statement wordt gesteld dat het huidige programma wordt stopgezet omdat het een aparte afdeling gaat worden. Ook wordt gesteld dat we allen nog maar even moeten wachten wat die nieuwe afdeling gaat doen. Er worden geen hints gegeven, geen tijdpaden, geen andere details. Nou ja, ik nam er uiteindelijk toch eentje waar:

“Glass at Work has been growing and we’re seeing incredible developments with Glass in the workplace.”

Ofwel, ik vermoed dat men bij Google wèl potentie ziet als bril binnen bedrijfssettings, niet bij de particulier. Wat mij betreft is dat een pad dat mijn zegen heeft. Dan zie ik voor mij de chirurg die de bril gebruikt tijdens de operatie of de manager die de bril gebruikt bij zijn powerpointpresentatie. Weet je wat, voor mijn part doet een particulier de bril op in het eigen huis, terwijl er geen bezoek is. Ook dat type gebruik zie ik niet als flagrante schending van het recht op privacy. Mij gaat het om het verbieden in de openbare ruimte, waarbij openbaar ruim geïnterpreteerd moet worden. Dus niet alleen de stationshal is dan openbaar, maar ook de voetbalkantine.

Degenen die onder het bericht van Google reageerden zijn opvallend massaal aanbidders van GG. Wellicht gaat het hier om de bezitters van GG 1.0. Ik heb al eerder gesteld dat de nadelen niet gelden voor de drager, maar voor de geobserveerden. Dat verklaart wellicht het hoge hallelujagehalte in die reactieruimte, al maakt menigeen zich er zorgen over de eigen investeringen. Men hoopt er maar op dat ze bij versie 2.0 een voordeeltje aangeboden gaan krijgen.

Er is echter één reageerder die in dat hol van de leeuw wèl kritisch durft te schrijven. Zeev Kirsh schrijft:

“Instead of honestly assessing failure and using the lessons to develop strength, google is going the route of saving face. I know google has tango chip and other genuinely respectable projects in the pipeline, but groupthink and exec face saving and wasting money without fessing up to mistakes is a sure sign that google has become institutionalized, less willing to learn from no less admit to making mistakes,  and will face the same managerial problems massive fossilized institutions do; namely denial and waste. but heey, they can afford to lose 500 million so who cares right? […] I know some people will disagree for reasons of believing google can do no wrong. but i know from speaking with others , they would disagree because they are even MORE bearish [than me] on google, believing they will follow the death path of companies like apple. or at least, that they hate their google glass, and sold it or stopped using it. […] Congratulations upon “graduating” google glass. Mission Accomplished!”

Zijn verhaal komt erop neer dat het in feite gaat om een project dat gefaald heeft, maar dat de managers/eigenaren van Google hun gezicht proberen te redden door net te doen alsof het nu naar het volgende ‘niveau’ getild wordt. Ik ga ervoor duimendraaien dat Zeev gelijk heeft. Toch dek ik me in. Vandaar dat de titel van dit blog eindigt met “Toch?”.

Als uitsmijtertje wil ik nog wijzen op dat ene woordje in Zeev’s pleit: Groupthink.

Van de NOS heeft Google Glass niets meer te vrezen

Nu de NOS heeft aangekondigd een app juist voor Google Glass te gaan uitbrengen kunnen we kritische berichtgeving door hen erover wel vergeten. Mag dit zomaar? Lijkt me niet.

b_smatteson_google_glass_businessMij was al een jaar geleden overduidelijk dat Google Glass (GG) echt een stap te ver is waar het onze privacy-teloorgang betreft. Diverse media verzuimden meteen positie in te nemen en meenden er journalistiek goed aan te doen zowel voor- als nadelen op te sommen. Dat viel in het begin uit in het relatieve voordeel van Google; de journalist durfde het dan niet aan om als een regelrechte conservatief over te komen door ronduit tegen GG te zijn, of de journalist was gewoon méér onder de indruk van de mogelijkheden die GG voor de brildrager biedt dan van de nadelen die er zijn voor de gadegeslagene.

Ik zag het afgelopen jaar echter ook een andere ontwikkeling. Het lijkt erop dat ‘de media’ ons, het volk, zo langzaamaan aan het voorbereiden was op een algemeen debat, door achtergrondartikelen op deelaspecten die vooral vragen moeten oproepen. Anders gezegd, er werd niet zozeer stelling ingenomen, maar toegewerkt naar een mondige, goed geïnformeerde bevolking waarvan verwacht wordt dat deze zo ongeveer dit jaar in politieke arena’s zijn zegje over GG zal doen. Een finale stap lijkt mij dan te zijn dat politieke partijen het thema verheffen, daarbij geholpen door populaire media als Pauw & Witteman en DWDD.

De publieke verkoop van GG is ondertussen in de VS begonnen en zal ook hier te lande niet lang meer op zich laten wachten. Het lijkt me dus echt de hoogste tijd dat ‘de media’ de politieke partijen confronteren en dwingen tot stellingname. En laat nou juist nu een van de belangrijkste partijen van ‘de media’ een statement maken dat diezelfde partij ongeloofwaardig maakt als journalistiek medium.

Door de app voor GG uit te brengen maakt de NOS het zichzelf onmogelijk nog kritisch te berichten over GG. De hoofdredactie zal op deze beschuldiging (want dat is het wat mij betreft wel) vast reageren dat het een met het ander niets te maken heeft en dat de redactie onafhankelijk genoeg is, maar ik geloof daarvan geen donder. De bazen van de NOS maken het de redactie onmogelijk om te pleiten tégen GG, hoe je het ook wendt of keert. Immers, als de redactie zich tégen zou betonen, dan maken ze hun eigen bazen behoorlijk belachelijk en die zullen dat ‘niet leuk’ vinden, op zijn zachtst gezegd.

De hoofdredactie zou kunnen beweren dat het toch al niet de taak is van de NOS om tégen te zijn. Dat zou namelijk niet getuigen van evenwichtige journalistiek. Met zo’n standpunt ben ik het oneens en het is ook geen weergave van de werkelijkheid. Weliswaar kiest de NOS altijd de zogenaamd neutrale woorden, woorden die ook door ‘de vijanden’ als min of meer acceptabel worden beschouwd. Maar er zijn meer manieren om partij te kiezen en dat weten ze bij die redactie als geen ander; Iets wel noemen en iets anders niet, of de zin op een bepaalde manier vormgeven en uitspreken, de goede verstaander heeft aan een half woord genoeg om de stellingname van de redactie te doorgronden. Maar belangrijker vind ik dat wat GG betreft een expliciet standpunt tégen wel degelijk mag en wellicht zelfs moet. Vergelijk het maar rustig met het standpunt tégen pedofilie, of tégen het nazisme. We verwachten niet, of niet meer, een zogenaamd evenwichtige bespreking van de na- én voordelen van pedofile of nazisme. Dat zijn, kortom, geen politieke thema’s meer; we zijn het allen met elkaar over die thema’s eens. Wat mij betreft moeten de media massaal tégen GG zijn of in elk geval de nadelen ruim onder de aandacht brengen, vanuit een actiejournalistiek of maatschappijkritisch principe. Want, alle voordelen voor de drager ten spijt, de nadelen voor de gadegeslagene zijn te groot.

De NOS is echt een stap te ver gegaan. U kunt hen daarom helaas niet meer geloven in hun voorlichting over GG en zal het van de andere media moeten hebben. Die moeten er nu wel vaart achter zetten, met name door de politieke partijen onder druk te zetten een standpunt in te nemen, opdat we weten welke partijen uw en mijn stem kunnen krijgen en welke absoluut niet meer. Let wel, het gaat hier om een voor mij allesbepalend thema; Al is er maar één partij ondubbelzinnig tégen GG en is het partijprogram van die partij voor al het overige echt afschuwelijk, dan nog zal het mijn stem krijgen, zò belangrijk vind ik dit thema.

Het gaat om de toekomst. We gaan òf ietsje naar links òf ietsje naar rechts, het lijkt niet veel uit te maken. Maar het maakt alles uit. Het idee achter Google Glass is echt duivels slecht.