Zwarte Piet is hier nu eenmaal traditie

De bestuursrechter in Amsterdam brengt begrip op voor het zich gekwetst voelen van donkergekleurde Amsterdammers die Zwarte Piet zien als racistische stereotype van de neger, al of niet uit de tijden van de slavernij. Concreet vond de rechter dat de burgemeester inzake Zwarte Piet’s uiterlijk meer eisen aan de intocht moet stellen. Het leidde bij de diverse media die erover berichtten en onder het artikel reacties toestaan tot buitengewoon veel reacties en die waren vrijwel zonder uitzondering snerend. Een van die reacties licht ik eruit.

Franker 4 juli
De redenatie dat de wijziging van de bevolkingssamenstelling officieel als grond mag dienen om onze eigen cultuur om zeep te helpen, lijkt mij een sterk argument voor een totale immigratie stop. Je mag van geen enkel volk verwachten de eigen cultuur door de wc te spoelen. Dus direct alle internationale verdragen opzeggen, dubbele nationaliteiten afschaffen en direct beginnen met alle niet Nederlanders zonder eigen inkomen of met een strafblad het land uitgooien.

Franker speelt in op het argument van de rechter dat de uitspraak zich beperkt tot Amsterdam vanwege het aanzienlijke donkergekleurde deel van de Amsterdamse bevolking. De uitspraak heeft zodoende geen landelijke geldigheid, althans niet vanzelfsprekend, al denken met name buitenlandse commentatoren dat wel. Ook blanke Amsterdamse klagers die zich gekwetst zeiden te voelen werden niet in het gelijk gesteld. Hun gekwetstheid zou slechts plaatsvervangend zijn.

De redenering van Franker is interessant, al vind ik dat hij in de laatste zin weer van het padje afraakt. Immers, eigen inkomen en een strafblad hebben er niets mee te maken, die laat ik dus verder weg uit de redenering. De vraag dringt zich op of er vroeger voldoende is nagedacht over voorwaarden voor nieuwkomers. Vraag het de autochtonen en de meesten zullen van mening zijn dat een nieuwkomer onder aanpassen ook moet verstaan dat de tradities volledig moeten worden gerespecteerd. Geen denken aan dat een nieuwkomer mag gaan klagen over een aspect van zo’n traditie, zo zal de gemiddelde autochtoon vinden. Deze rechter meent in de (Europese) wetboeken een aanknopingspunt te hebben gevonden die de nieuwkomers wel dat recht geeft. Merkwaardig.

Als de wet inderdaad dat recht aan de nieuwkomer gunt, dan heeft de autochtoon cynisch genoeg geen andere keus meer dan een nog veel strenger immigratiebeleid te bepleiten. Immers, alleen zo kan je dan nog voorkomen dat toekomstige nieuwkomers het in hun hoofd gaan halen om op onze tradities te gaan vitten. En ook moet het dan niet meer raar gevonden worden als de autochtone groep, cynisch geworden, alles zal aangrijpen om klagende allochtonen aan te moedigen weer weg te gaan. En de zo lang geprezen tolerantie zullen velen, door datzelfde cynisme, gaan laten voor wat die was. Bij elke donkergekleurde Nederlander zal de autochtoon zich cynisch afvragen hoe die over Zwarte Piet denkt, met alle snerende gedachten erbij. Deze uitspraak van deze bestuursrechter heeft de kloof tussen bevolkingsgroepen alleen maar groter gemaakt.

Advertenties