Helaas, de Islam zelf is gevaarlijk en daaruit trek ik consequenties

Alle gedachten die ik de afgelopen jaren, maanden en weken heb gekregen, hebben een heuse invloed op mijn stellingnames, zo merk ik. Het lijkt er sterk op dat ik wederom aan de vooravond sta van een behoorlijke switch. Menigeen zal het radicalisering noemen, anderen zullen zeggen dat ik min of meer gek ben geworden – misschien zelfs wel onder invloed van een sekte sta – en volgens weer anderen zie ik eindelijk het licht en kom ik uit de kast, zoiets. Het lijkt mij dat ik die switch hier moet gaan beschrijven. En als jij – de lezer – vindt dat het nu echt de verkeerde kant opgaat met me, dan zou je Lees verder

Alle knuppels nù in het hoenderhok

145fb48077129a83b3f47c6a64d131eea390d5e6Dit gaat me een hoop gekraai en gekakel geven. Niet één, maar vele knuppels gooi ik in het hoenderhok. Het getokkel en gekrijs zal niet van de lucht zijn, de veren vliegen zo direct in het rond. Zie hieronder een uitgebreide hoeveelheid programmapunten die tezamen net genoeg moeten zijn om de islamisering te doen keren [BOING, daar is de eerste tok al binnen]. Hoe durf ik het te zeggen: islamisering! We moeten hier wel met een islamhater van doen hebben. De waarheid is genuanceerder, natuurlijk. Van haat is bij mij geen sprake, van grote zorg wel. Overigens zijn er zo langzamerhand genoeg mensen die alle reden van de wereld hebben om de Islam inderdaad te haten. Deze week nog werden een aantal homo’s door IS van een flat gegooid, voor de ogen van een menigte die, al dan niet verplicht, toekeek. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat homofielen nu toch echt wel haatgevoelens beginnen te koesteren. Ik leef met ze mee. Of wat te denken van de onthoofdingen van ‘ongelovigen’, zoals kopten en atheïsten. Ook die hebben alle reden om te haten. Ik leef met ze mee. En wat te denken van de hindoes in India? Die haten de moslims al een millennium lang, volkomen begrijpelijk als je leest wat de moslimlegers daar hebben aangericht. Ik leef met ze mee. Ja, zelfs veel moslims worden door IS en vergelijkbare bewegingen niet ontzien. Met name moslims die niets of niet veel op hebben met islamisering. Ik leef met ze mee. Ofwel, wanneer u mij zonet de eerste tok uitdeelde, dan is dat nogal schandelijk, want u leeft niet met al die slachtoffers van de islamiseerders mee. Denk daar maar eens over na.

Goed, wat gaan we doen aan de islamisering. Deze tot stilstand brengen is niet genoeg. We moeten de-islamiseren, dus terugkeren naar een situatie van vòòr de islamiseerders de kans tot islamiseren werd geboden. Dat vergt harde maatregelen die me weer de nodige tokken gaan opleveren, maar wat moet, dat moet. Het is natuurlijk wel goed uitkijken met wat ik nu voorstel. Voor je het weet menen mensen zeker te weten dat je treinen wilt laten rijden naar concentratiekampen. Alleen de betere lezer weet wel beter. Maar laat ik maar helder zijn, er moet zoals gezegd minder Islam komen en een van de maatregelen moet inderdaad worden gezocht in het verminderen van het aantal moslims [AUW, weer een tok, u laat me niet uitspreken]. Zei ik dat het me niet uitmaakt welke moslims weggaan? Nee toch? Tuurlijk heb ik het liefste dat de islamiserende moslims weggaan. De overige kunnen best blijven. Valt weer mee, hè! Niet? Kan je die mensen niet zomaar het land uitzetten? U zegt dat ze beschermd worden door de nodige verdragen, zoals het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens? Hebt u mij horen zeggen dat ik ze het land uit wil mieteren? Nee toch? Maar ik geef toe, het gaat erom hen het leven hier te lande zo onaangenaam mogelijk te maken, zodat ze zelf buitengewoon gemotiveerd raken om op eigen houtje te vertrekken. Wat dat betreft is het, achteraf, pure mazzel dat ze ook nog een ander paspoort hebben. We hoeven niet te vrezen voor statenloosheid. En eerdaags kunnen ze natuurlijk terecht in hun eigen kalifaat. Dan willen ze hier niet eens meer wonen!

Wat die mensenrechten betreft, die verdragen gaan we opzeggen [BOINK, weer een dreun op mijn achterhoofd]. “Hoe dùrf je dat zeggen, jongen!”, hoor ik verontwaardigd roepen. Ja, dat durf ik. We zijn behoorlijk doorgeslagen, zo blijkt tientallen jaren nadat die verdragen werden opgetuigd. Dat ‘universele’ van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is natuurlijk van de pot gerukt. Wat denken jullie wel niet. Hoezo universeel. Dat mochten jullie willen. Ik snap wel waarom dat erin is gekomen, hoor. Dat was het antwoord van de seculieren op de gelovigen die zeggen in één god te geloven, de ene god die de almacht heeft. Tsja, als je tegen hen zegt dat jouw rechtenverklaring alleen maar geldt voor hen die bereid zijn echt mee te doen, dan komt dat slap over, zo moeten ze destijds gedacht hebben. Ze zaten ernaast. We gaan dat verdrag opheffen en zetten ervoor in de plaats de Verklaring van de Rechten van Ons Soort Mensen [TOK, weer een tik]. Racistisch, zegt u? Helemaal niet. Als iemand volledig bereid is om zich eraan te committeren, dan mag deze toetreden tot ‘ons soort’, dus hoezo racisme.

Maar dan zijn toch opeens een heleboel mensen rechteloos, zegt u? Oh ja? We geven ze toch de keus om mee te doen? Zie het als bij u thuis. Wie uw huisregels niet wil volgen, die hoepelt maar op, gaat maar ergens anders proberen te wonen. Maar mensen horen toch gelijk te worden behandeld, zegt u nu getergd! Is dat zo? Laten we dan echt principieel gaan worden en ook alle inkomstenverschillen afschaffen, alsmede eigendom, om maar eens wat dingen te noemen die u met uw inkomen en mooie twee-onder-een-kap vast niet wil afstaan. Sla ik door, vindt u? Nee, u slaat door, weliswaar en masse, en daarom merkt u dat al tientallen jaren niet.

Okay, er moet méér gebeuren, want zo redden we het nog niet. We gaan een heleboel politie stationeren in de wijken waar sommigen menen zelf de wetten te kunnen bepalen. In de praktijk zullen daar vast veel Marokkanen wonen, want … [AUW, niet zo hard slaan, graag!] .. uit alle onderzoek blijkt dat die bevolkingsgroep oververtegenwoordigd is in menige negatieve grafiek. Bovendien gaan we ze harder aanpakken dan we gewend zijn te doen met autochtonen [BOINK, weer een klap te pakken; da’s discriminatie, zegt u, te kort door de bocht]. Zeg nou zelf, u pakte toch ook niet al uw kinderen idem dito aan? Was het niet zo dat de relatietherapeute u vertelde dat uw ene eigene pestkop nu eenmaal meer structuur, heldere regels en kordate aanpak nodig had dan uw andere kinderen?! Of was u dat niet, maar die andere lezer. Afijn, u snapt me nu hopelijk wel?

En dan dat gedoe op de arbeidsmarkt. Tsja, ik snap het wel dat al die ingewikkelde allochtone voor- en, vooral, achternamen afschrikken. Je zult maar een klant aan de telefoon moeten te woord staan en dan zeggen “goedemorgen, met bakkersbedrijf De Glorende Ochtend, met Ashar Al-I-Meini-Kareshi”. “Met wie?”, hoor je dan aan de andere kant. Komt de klantrelatie niet echt ten goede, vind ik, nee weet ik. Daarom krijgen alle allochtonen de gelegenheid om bij de overheid naast hun naam-van-origine een werknaam aan te vragen. Die mogen ze zelf kiezen, tot op zekere hoogte, en dan geheel officieel gebruiken in het dagelijks verkeer. En die naam-van-origine mogen ze gebruiken in de privésfeer. Kijken we naar allochtone stromen uit vorige eeuwen, dan zagen we iets dergelijk ook gebeuren. Een Poolse Jood noemde zich dan Samuel IJsvogel, want aan Alexdr Kortosjinovish kon niemand hier wennen. Wie naar de VS emigreert, doet het trouwens ook.

Dan de moskeeën. Nu krijg ik iedereen op m’n kop die meent dat de vrijheid van Godsdienst een zeer hoog goed is. Dat is het voorlopig niet meer, sorry. Er zijn nou eenmaal de nodige gelovigen van een zekere godsdienst die er een potje van hebben gemaakt. We kunnen niet anders dan dat grondwetsartikel even in de mottenballen te zetten. Er zijn nou eenmaal belangrijkere dingen dan het recht van een individu op een zot geloof [PATS, iemand vond het niet leuk dat ik dat schreef: een zot geloof]. Nou goed, laat dat ‘zot’ dan maar weg. Aan de verdere uitspraak doet het geen afbreuk. Er zijn nou eenmaal belangrijkere dingen, zoals een maatschappij waar je enigszins vredig en stressloos over straat moet durven gaan zonder door fanatieke gelovigen, inderdaad van een zeker geloof, te worden lastiggevallen. We hebben het nu over de vrijheid van de ene burger die door de ‘vrijpostigheid’ van de andere wordt bedreigd. En laat het nou toevallig zo zijn dat de Islam hier te lande nooit, maar dan ook nooit een rol van belang heeft gespeeld. De autochtone Nederlanders willen dat graag zo houden. Daar hebben ze zo hun redenen voor, al waren ze een aantal decennia die redenen nogal uit het oog verloren. Maar wakker geslagen door vooral IS weten ze het nu weer: De normen en waarden van de Islam schijnen maar niet te willen samensmelten met die van de autochtone bevolking. Dus, we gaan al die moskeeën voorlopig maar even op slot doen [TSJENG, weer een dreun]. Moeten ze vijf keer per dag bidden? Wat een onzin toch [BENG, weer een dreun, want ik schijn respectloos te zijn]. Dat bidden kan je toch ook beperken tot één keertje? Ja, dat heet aanpassen, integreren.

Ook Islamitische scholen gaan we sluiten. Waarom zouden Nederlanders, met hun best goede normen en waarden, moeten meewerken aan het onderwijzen van onschuldige kindertjes in een religie die bol staat van haat en geweld? U zegt dat ik lieg? Staan er dan géén haat- en geweldsinstructies in de Koran? Kom op, zeg, het barst ervan. Daar is de Bijbel ‘heilig’ bij.

Dan de kinderbijslag. Die schaffen we af vanaf het derde kind. Nee, sterker, vanaf het derde kind gaan we extra belasten, maar alleen als het om een moslimgezin gaat [BENG, weer een tik]. Ja, dat riekt zeker naar aparte belasting voor moslims. Kopvoddentax? U zegt het, maar dat woord heeft u niet van mij. U kwam er zelf mee. Maar bedenk, ook in het kalifaat weten ze daar raad mee.

En de boerka wordt ook verboden. Niemand slaat me nu? Gelukkig. Maar zo meteen zal er wel weer een tik komen, want de hoofddoek [AUW, laat me nou even uitpraten], althans die ene die werkelijk elk hoofdhaartje moet wegwerken, gaan we ook beboeten. En al die vrijetijdskledij die zo lekker luchtig zit als je middenin de woestijn tourt, gaan we ook ontmoedigen. Nou vooruit, heel af en toe mag het even. Tenslotte mochten de Amsterdamse Joden ook in hun zo typische kledij en ‘besierading’ naar de Sabbath. De rest van de week moesten zij, verplicht, in normale kleding lopen. Dat weet u toch wel? Nee, inderdaad niet in Antwerpen, maar wel in dat tolerante Amsterdam. Ken uw geschiedenis toch eens! U heeft blijkbaar geen flauw idee van wat destijds onder ‘tolerantie’ werd verstaan.

Al met al zal menig moslim na een tijdje het hier voor gezien houden en gebruik gaan maken van dat tweede paspoort. No problem, we zijn zeker bereid financieel tegemoet te komen. Eigenlijk zijn uiteindelijk ook de moslims beter af, want ik kan me niet voorstellen dat een moslim ècht hier in dit land met zijn ‘rare’ en zelfbedachte normen en waarden wil leven. Nee, Allah had het duidelijk over een kalifaat en dat ligt niet hier aan de Noordzee. Helemaal mee eens.

Komt het allemaal toch nog goed.

Update – Ach, vergeet ik helemaal de bootvluchtelingen en asielzoekers. En Europa. Afijn, het zal u wel duidelijk zijn dat met name de moslims geweerd worden als het even kan. Echte vluchtelingen gaan we aan onderdak helpen in een regio buiten Europa. En wat doen we met Europa? Gek, maar mijn gevoel zegt me dat de meerderhied van zijn bevolking er net zo over denkt als ik.

PVV wil niet langer moskeeën in Nederland en Asscher vindt dat verwerpelijk

Vandaag is de PVV door vice-premier Asscher weer eens heftig aangepakt, eigenlijk namens alle overige politieke partijen in de Tweede Kamer. Gisteren betoogde PVV’er Machiel de Graaf dat alle moskeeën dicht moeten in het kader van een de-islamisering. Asscher verweet De Graaf – die volgens hem claimt nogal wat soera’s te kennen – de eigen grondwet niet te kennen. Die grondwet garandeert immers de vrijheid van godsdienst en de gelijkheid van alle ingezetenen. Daarom zou het voorstel “verwerpelijk” zijn.

In het acht-uur journaal kwamen vervolgens diverse lieden aan het woord die al evenzeer hun afkeuring uitspraken. Daaronder Paul Scheffers, waarschijnlijk omdat deze geacht wordt onder PVV-aanhangers een goede naam te hebben. Scheffers wees het voorstel resoluut van de hand. Een ander was de voorzitter van een Marokkaanse vereniging. Deze noemde de PVV de Partij Voor Vreemdelingenhaat, een tekst die ook op een al lang rondzingende affiche staat.

Op De Dagelijkse Standaard, een kritische blogsite die redelijk PVV-minded is, werd de PVV de oren gewassen. De dienstdoende blogger Frank Verhoef vond het voorstel veel te ver gaan. Een deel van de reaguurders was het met hem oneens.

Gaat het voorstel te ver? Ja, als de Islam een ‘rustige’ godsdienst is. Nee, als de Islam toch achter zoveel hedendaags terrorisme blijkt te zitten. De mensen die beweren dat de zich moslim noemende terroristen geen waarachtige moslims zijn, zullen het voorstel uiteraard te ver en tegen de grondwet in vinden gaan. Maar de mensen die zich zo langzamerhand hebben laten overtuigen van het idee dat de Islam wel degelijk alles met het hedendaagse terrorisme te maken heeft, zullen het misschien niet meteen geheel eens zijn met het voorstel, maar zullen toch erover gaan nadenken en wellicht ietsje opschuiven. Een idee waarover je tot nu toe zelfs niet eens mocht nadenken, laat staan het mocht uiten in een discussie, wordt vanaf nu toch bespreekbaar, en terecht!

Immers, indien het waar is dat de Islam wèl alles – of desnoods heel veel – te maken heeft met al het hedendaagse terrorisme, dan is een de-islamisering van ons land noodzakelijk onderdeel van de bestrijding op de wat langere termijn. En waarom zou je in het kader van de godsdienstvrijheid moeten meewerken aan een fatale tweedeling in ons land?!

Asscher beweerde in de Tweede Kamer dat de PVV moslims het land uit wil hebben. De Graaf ontkende dat hij dat ooit gezegd had of ooit ging zeggen. Van de PVV hoeven de moslims het land niet uit, zo reageerde hij in de Tweede Kamer. Zijn pleit komt er dus op neer dat ‘niet het land uit hoeven’ nog niet hoeft te betekenen dat Nederland dus ook moet meewerken aan het beleven van de Islam in gebedshuizen. Als moslims per sé moslim willen blijven is dat hun recht, maar dat verplicht Nederland niet om moskeeën toe te staan, zo stelt de PVV. De PVV hoopt dat moslims ervoor kiezen om dat geloof op te geven of anders dat geloof binnenskamers en in kleine kring te beleven of anders te vertrekken naar een land waar ze wel moskeeën hebben.

Ik zie niet in wat er verwerpelijk is aan dat standpunt. Laat ik het op de spits drijven en Asscher vragen hoe hij ertegenaan zou kijken als hier in Nederland een sekte ontstond die een god met ook volgens hem duivelse standpunten aanhangt en geheel in lijn met hun religie gewelddadig handelt. Zou Asscher ook dan deze mensen hun eigen gebedsruimten gunnen? Anders gezegd: Zijn gebedsruimten e.d. een onvervreemdbaar recht zolang er nog gelovigen zijn die niet tot geweld overgaan? Of, welk percentage gewelddadige moslimgelovigen is nog net acceptabel in een samenleving als de onze? Die discussie moet echt gevoerd worden en het is wederom de PVV die de ruimte voor dat debat heeft verbreed.