Is het migratievraagstuk complex of juist simpel?

eer

Wordt het migratievraagstuk door mensen als Wilders te simpel voorgesteld of wordt het door degenen die hem verafschuwen juist te complex voorgesteld? Het antwoord daarop hangt vanzelfsprekend af van de positie die je zelf inneemt; ben je Wilders-adept, dan vind je de analyses van de opponenten al snel te complex en verafschuw je Wilders, dan vind je hem zo goed als zeker een simplist.
Lees verder