Deadline, de VARA en de Mossad

In de tweede aflevering van Deadline – gisteren op Nederland 1 bij de VARA – waren we getuige van een gijzeling van de Israëlische ambassade door een Palestijnse terreurorganisatie, althans zo moest het lijken. In het plot is het echter doorgestoken kaart; de Israëlische geheime dienst (de Mossad) zelf heeft de gijzeling in scene gezet om de Israëlische premier (Me’ir meen ik te hebben verstaan) in de gelegenheid te stellen toe te geven aan de eis van de gijzelaars, wat deze Me’ir juist goed uitkomt. Alleen door enig toeval komt onze eigen geheime antiterreureenheid erachter, maar ze verzwijgen het voor de buitenwacht.

Ik weet het, zulk soort plots is doodnormaal, vooral bij de Amerikanen. De ene na de andere misdaadserie ontrafelt complotten van hoge binnen- en buitenlandse geheime diensten. En de Vara dacht blijkbaar dat daarmee de legitimatie ervan een feit is.

Maar is het echt legitiem? We zullen niet snel een protest vanuit Israël gaan ontvangen. Dat wordt daar vast en zeker gezien als vechten tegen de bierkaai en wellicht rekenen ze erop dat kijkers het verhaal toch wel relativeren en vooral als amusement zien. Maar ik zie toch een probleem hier.

Heviger dan Amerikanen zijn Nederlandse filmmakers erop gefocust een geloofwaardig verhaal neer te zetten. Dat zie je ook bij Deadline. Allerhande details moeten de indruk wekken dat men in deze serie wil aansluiten bij de echte praktijk. Maar wellicht juist daardoor krijgt het plot voor mij een propagandistisch karakter. De scriptschrijver, en daarmee ook de VARA, geeft ermee blijk van een negatief beeld van Israël.

Ikzelf had zo’n script nooit kunnen of willen bedenken. Jij?

Advertenties