Een definitie van alternatief nieuws

Twee artikelen geleden vroeg ik of een bepaald, daar weergegeven, artikel nepnieuws was. Eén artikel geleden gaf ik het antwoord: Nee. Het was gebaseerd op cijfers van het CBS. Maar was het dan misschien alternatief nieuws, zo vroeg ik. Het antwoord daarop is ingewikkelder.

Zoek op het internet naar een definitie van ‘alternatief nieuws’ en je vindt deze nergens. Wel vind je uitgelegd wat alternatieve media zijn en ook dat er een nieuw type feit is bijgekomen sinds Trump’s inauguratie: het alternatieve feit. Misschien had ik eerst moeten uitleggen wat ik hier versta onder alternatief nieuws.

Wat is alternatief nieuws

Alternatief nieuws is de weergave van het nieuws door alternatieve media. Media zijn alternatief als deze zich in hun manier van verslaggeving van het nieuws zeer bewust keren tegen de manier van mainstream media (MSM). Zij keren zich zeer bewust Lees verder

Is het dan misschien alternatief nieuws?

In het vorige artikel ging het om de vraag of er sprake was van nepnieuws. Het antwoord is: Nee. Het hele stuk is gebaseerd op echte cijfers van het CBS. Maar is er dan misschien sprake van alternatief nieuws? Her nogmaals die tekst:

“En weer is het aantal mensen in de bijstand toegenomen, allemaal door niet-westerse (lees: islamitische) ‘vluchtelingen’ die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat waren dus vooral Syriërs en Eritreeërs. Bij gewone Nederlanders en migranten met een westerse achtergrond was juist sprake van een afname.

Heb je eenmaal een verblijfsvergunning, dan kan je zo een bijstandsuitkering aanvragen. Dat doen ze dus massaal. Terwijl gewone Nederlanders juist meer gingen werken. De economie trekt immers aan en er zijn meer banen.

Idem voor de jongeren in de bijstand; hun aandeel groeit, maar ook dat heeft te maken met het aandeel van jonge ‘vluchtelingen’ met een verblijfsvergunning. Bijna allemaal jonge mannen uit Syrië, Irak en Afghanistan.

Vooral Gorinchem heeft veel bijstandstrekkers erbij gekregen. Die boden veel ‘vluchtelingen’ een huis aan. Ze hielpen er twee keer zoveel aan een huis als door de overheid verplicht is.”

Nepnieuws?

Van het internet:

“En weer is het aantal mensen in de bijstand toegenomen, allemaal door niet-westerse (lees: islamitische) ‘vluchtelingen’ die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat waren dus vooral Syriërs en Eritreeërs. Bij gewone Nederlanders en migranten met een westerse achtergrond was juist sprake van een afname.

Heb je eenmaal een verblijfsvergunning, dan kan je zo een bijstandsuitkering aanvragen. Dat doen ze dus massaal. Terwijl gewone Nederlanders juist meer gingen werken. De economie trekt immers aan en er zijn meer banen.

Idem voor de jongeren in de bijstand; hun aandeel groeit, maar ook dat heeft te maken met het aandeel van jonge ‘vluchtelingen’ met een verblijfsvergunning. Bijna allemaal jonge mannen uit Syrië, Irak en Afghanistan.

Vooral Gorinchem heeft veel bijstandstrekkers erbij gekregen. Die boden veel ‘vluchtelingen’ een huis aan. Ze hielpen er twee keer zoveel aan een huis als door de overheid verplicht is.”

Wat denk je. Is dit nou nepnieuws om ons op te stoken? Of zou het toch waar zijn? Of anders deels waar en deels onwaar? Wie is de bron? Is die bron betrouwbaar?