Kijk, dàt is nou rechtsextremisme!

Lesstof voor allen die Wilders en zijn PVV hardnekkig extreemrechts blijven noemen: In Italië zijn vandaag 14 leden van een écht rechtsextremistische beweging opgerold, de Ordine Nuovo, vertaald Nieuwe Orde, wat ook een benaming was die door de Nazi’s in Nazi-Duitsland gebruikt werd.

Deze groepering had het vergevorderde plan om een fiks aantal politici op één dag te vermoorden en tegelijkertijd een belastingkantoor op te blazen. Er werd een grote hoeveelheid wapens bij hen gevonden. Rechtsextremisme ten top dus. Waarbij ik er maar even vanuit ga dat de groep niet zozeer links georiënteerd is; de NOS had het op de radio over rechtsextremisme, op de website houdt dezelfde NOS het op neofascisme.

Mensen, laten we alsjeblieft de term ‘extremisme’ voorbehouden aan alle varianten waar naar geweld en intimidatie wordt gegrepen of waar dat wordt goedgepraat en aangemoedigd. Anders gesteld, laat de term achterwege als een beweging zich sterk distantieert van geweld en intimidatie, ongeacht wat zo’n beweging verder beweert.

Misschien voel je bij het aanhoren van Wilders een associatie opkomen met woorden die je ook ooit ongeveer zo hebt horen uitspreken door echte extremisten als Hitler. Maar is dat voldoende reden om toe te geven aan je onderbuik? Ja, onderbuik, want meer is het niet bij je. Het element van geweld moet echt onderdeel zijn van de diagnose. Dat heb je geleerd op school. Maar misschien heb je toen niet zo goed opgelet?

Dus mensen, houd op Wilders weg te zetten als extremist zolang je hem of zijn partijgenoten niet militaristisch ziet marcheren door de straten of aanslagen ziet plegen – zoals die Italianen van plan waren – of dat allemaal hoort goedpraten en aanmoedigen. Houd je onderbuik in bedwang!