PVV wil niet langer moskeeën in Nederland en Asscher vindt dat verwerpelijk

Vandaag is de PVV door vice-premier Asscher weer eens heftig aangepakt, eigenlijk namens alle overige politieke partijen in de Tweede Kamer. Gisteren betoogde PVV’er Machiel de Graaf dat alle moskeeën dicht moeten in het kader van een de-islamisering. Asscher verweet De Graaf – die volgens hem claimt nogal wat soera’s te kennen – de eigen grondwet niet te kennen. Die grondwet garandeert immers de vrijheid van godsdienst en de gelijkheid van alle ingezetenen. Daarom zou het voorstel “verwerpelijk” zijn.

In het acht-uur journaal kwamen vervolgens diverse lieden aan het woord die al evenzeer hun afkeuring uitspraken. Daaronder Paul Scheffers, waarschijnlijk omdat deze geacht wordt onder PVV-aanhangers een goede naam te hebben. Scheffers wees het voorstel resoluut van de hand. Een ander was de voorzitter van een Marokkaanse vereniging. Deze noemde de PVV de Partij Voor Vreemdelingenhaat, een tekst die ook op een al lang rondzingende affiche staat.

Op De Dagelijkse Standaard, een kritische blogsite die redelijk PVV-minded is, werd de PVV de oren gewassen. De dienstdoende blogger Frank Verhoef vond het voorstel veel te ver gaan. Een deel van de reaguurders was het met hem oneens.

Gaat het voorstel te ver? Ja, als de Islam een ‘rustige’ godsdienst is. Nee, als de Islam toch achter zoveel hedendaags terrorisme blijkt te zitten. De mensen die beweren dat de zich moslim noemende terroristen geen waarachtige moslims zijn, zullen het voorstel uiteraard te ver en tegen de grondwet in vinden gaan. Maar de mensen die zich zo langzamerhand hebben laten overtuigen van het idee dat de Islam wel degelijk alles met het hedendaagse terrorisme te maken heeft, zullen het misschien niet meteen geheel eens zijn met het voorstel, maar zullen toch erover gaan nadenken en wellicht ietsje opschuiven. Een idee waarover je tot nu toe zelfs niet eens mocht nadenken, laat staan het mocht uiten in een discussie, wordt vanaf nu toch bespreekbaar, en terecht!

Immers, indien het waar is dat de Islam wèl alles – of desnoods heel veel – te maken heeft met al het hedendaagse terrorisme, dan is een de-islamisering van ons land noodzakelijk onderdeel van de bestrijding op de wat langere termijn. En waarom zou je in het kader van de godsdienstvrijheid moeten meewerken aan een fatale tweedeling in ons land?!

Asscher beweerde in de Tweede Kamer dat de PVV moslims het land uit wil hebben. De Graaf ontkende dat hij dat ooit gezegd had of ooit ging zeggen. Van de PVV hoeven de moslims het land niet uit, zo reageerde hij in de Tweede Kamer. Zijn pleit komt er dus op neer dat ‘niet het land uit hoeven’ nog niet hoeft te betekenen dat Nederland dus ook moet meewerken aan het beleven van de Islam in gebedshuizen. Als moslims per sé moslim willen blijven is dat hun recht, maar dat verplicht Nederland niet om moskeeën toe te staan, zo stelt de PVV. De PVV hoopt dat moslims ervoor kiezen om dat geloof op te geven of anders dat geloof binnenskamers en in kleine kring te beleven of anders te vertrekken naar een land waar ze wel moskeeën hebben.

Ik zie niet in wat er verwerpelijk is aan dat standpunt. Laat ik het op de spits drijven en Asscher vragen hoe hij ertegenaan zou kijken als hier in Nederland een sekte ontstond die een god met ook volgens hem duivelse standpunten aanhangt en geheel in lijn met hun religie gewelddadig handelt. Zou Asscher ook dan deze mensen hun eigen gebedsruimten gunnen? Anders gezegd: Zijn gebedsruimten e.d. een onvervreemdbaar recht zolang er nog gelovigen zijn die niet tot geweld overgaan? Of, welk percentage gewelddadige moslimgelovigen is nog net acceptabel in een samenleving als de onze? Die discussie moet echt gevoerd worden en het is wederom de PVV die de ruimte voor dat debat heeft verbreed.

Is Wilders kritisch genoeg inzake de KNP?

wp_zel_janusz_korwin_mikke_nowe3_550

Janusz Korwin-Mikke, leider van de Poolse KNP

Bij de Poolse KNP is Korwin-Mikke de markante leider, de Fortuyn of Wilders of Le Pen of Farage. Er zijn alweer de nodige krantenberichten (bijv. hier en hier) waarin zogenaamd objectief of ons waarschuwend over deze persoon wordt geschreven. Als het in die krantenberichten geschetste beeld werkelijk klopt, dan is die partij ‘onbespreekbaar’ als partner van de PVV. Toch blijkt vandaag dat Wilders ermee heeft ingestemd. Nadere informatie stelde hem blijkbaar gerust. Was hij kritisch genoeg?

Ik ben maar eens op zoek gegaan naar wat meer informatie over Janusz Korwin-Mikke. Mijn indruk na een uurtje internet is dat het eerder iemand is die met provocatieve uitspraken mensen tart in hun vastgeroeste ideeën. Voorbeelden van zijn provocatieve houding vind je op deze Wikiquote pagina. Van de Poolse bevolking kreeg hij 7,2 procent van de stemmen. Maar van de jeugd (18-25 jaar) kreeg hij maar liefst 28,5 procent. Wellicht wordt ons op deze Janusz de komende tijd via de media een diepergaande kijk gegund. Daarbij speelt mee dat hij moet worden bekeken vanuit het perspectief van de Pool.

Nogmaals, is Wilders kritisch genoeg geweest? Misschien moeten we eerder de vraag stellen in welke mate Wilders zich een kritische opstelling kan veroorloven. Er nader over denkend is alle heisa over de fractievorming het gevolg van een feitelijk rare, door de EU bedachte, constructie. Politieke partijen worden min of meer gedwongen om min of meer samen te werken met partijen die geheel onafhankelijk hun eigen programma hebben ontwikkeld en die bovendien hun oorsprong hebben in verschillende culturen. Dat bijv. de PVV zijn toevlucht moet nemen tot partijen als deze KNP heeft ook alles te maken met het impliciete cordon sanitaire die anderen hanteren. Gevestigde socialistische, christelijke en liberale partijen jagen partijen als de PVV naar een uithoek en roeptoeteren vervolgens hoogstverontwaardigd dat die samenwerken met antisemieten. Ze zouden natuurlijk ook kunnen bedenken dat partijen als de PVV zo misschien juist een matigende werking zullen hebben op die andere partijen.

Ik vermoed dat de geestelijk vaders van deze constructie het verholen plan hebben/hadden om de oprichting van pan-Europese politieke partijen te stimuleren. Dan worden de fracties die nu gevormd worden de eigenlijke politieke partijen en de nationale partijen verworden tot onderafdelingen, vergelijkbaar met de positie die gemeentelijke afdelingen nu hebben.

Verloor de PVV door een eigen fout?

Heeft de PVV zelf een fout gemaakt die het verlies bij de EU-verkiezingen verklaren kan? Ik denk het wel. De fout is wellicht dat het uitgerekend een aantal weken geleden openbaar maakte te gaan samenwerken met het Front National (FN), de FPÖ en nog zo wat buitenlandse partijen. Dat had de PVV misschien beter niet kunnen doen, dat openbaar maken bedoel ik. Het had dit beter nog even onder de pet kunnen houden, of men had dit al veel eerder moeten brengen. Nu hebben diverse andere partijen in nauwe samenwerking met de media juist in deze verkiezingsfase de troefkaart van het antisemitisme, rechtsextremisme en nog wat ismen uitgespeeld. Van links tot rechts – ook van links tot rechts in de media – liet men niet na erop te wijzen dat de FN antisemitisch en extreemrechts is. Idem inzake de Oostenrijkse FPÖ. Dat heeft mogelijk toch een flinke groep in de PVV-achterban geraakt. Het is in Nederland er nou eenmaal tijdens onze opvoeding ingepeperd dat antisemitisme, rechtsextremisme en neonazisme duivelsslechte eigenschappen zijn. Al tientallen jaren nemen we individuen op die kenmerken de maat; al leek iemand maar een enkele foute uitspraak te doen, dan brandden de media die persoon volledig af en volgde de gemiddelde burger daarin. Zo houden we ons blazoen schoon, vinden we massaal. En dan komt er ineens een Wilders die het voor zo’n smeerlap als Le Pen opneemt?! Er werd door de andere politici en de media zonder enige nuance naar geluisterd. Hun uitspraken en pennevruchten waren vernietigend. Le Pen bleef men veroordelen en nu werd Wilders in dat kielzog meegezogen. Men had toch al jaren een zware hekel aan deze roeptoeter, dus deze gelegenheid kon men niet aan zich voorbij laten gaan.

Wilders zal het zichzelf wel moeten aantrekken. Zijn genuanceerde beeld van de FN, FPÖ en die andere partijen is wellicht terecht, maar hij heeft dan wel reeds de stappen gemaakt die bijna alle anderen nu nog niet hebben gemaakt. En hoogstwaarschijnlijk geldt ook voor veel mensen uit zijn eigen achterban dat ze zover nog niet zijn. Die mensen hebben de afgelopen jaren al de moed opgebracht om min of meer open te kiezen voor Wilders, maar nu kwamen er opeens nieuwe beschuldigingen van antisemitisme enzo bij. Dat was toch even slikken en bij deze verkiezingen koos menigeen uit die achterban toch maar eieren voor zijn geld.

Wat staat de PVV nu te doen? Op Radio 1 was gisteravond een interview met Lucas Hartong, nog steeds PVV’er, maar niet langer in de gunst van Wilders. Hij was de afgelopen vijf jaar voor de PVV een van de fractieleden van het europarlement. Hij is nog steeds sterk pro-Wilders, met name vanwege de standpunten inzake de Islam, maar hij was niet blij met de toenadering tot de FN. Dat heeft hij kenbaar gemaakt, wat mede maakt dat zijn rol binnen de PVV nu is uitgespeeld. Moet de PVV meer met zijn kritiek doen? Hij klonk op de radio als een zeer redelijk en beschaafd man met zeer redelijke standpunten. Of is Hartong voor de achterban dus een alternatief? Ik denk het niet. Er was een andere gast, namelijk een goed van de tongriem gesneden moslima, Esmaa Alariachi. Die gaf aan voor het eerst met een PVV’er te praten aan één tafel. Ze vroeg hem spontaan wat hij van de Islam vond. Hartong gaf aan de Islam als ideologie af te wijzen. Dat was voor de moslima aanleiding hem aan te pakken. Met afwijzen van extremisme (moslimterrorisme) had ze geen moeite, maar de Islam in Europa, als religie, verdiende geen afwijzing. Wat me opviel was dat Hartong zich in zijn verweer een watje betoonde vergeleken met Wilders. Hij werd behoorlijk overlopen door deze assertieve, beschuldigende moslima, die daarbij nogal werd geholpen door de interviewer Thijs v.d. Brink. Kortom, met al zijn redelijkheid en beschaafdheid stond hij te kijk als volkomen onmachtig. Met zulk verweer wordt het nooit wat, zo concludeerde ik. De harde woorden die Wilders gebruikt zijn helaas echt nodig, zo werd me nog duidelijker.

Voor Wilders is het nu de uitdaging om enerzijds in debatten het initiatief te houden en anderzijds zijn achterban ervan te overtuigen dat het voor antisemitisme, rechtsextremisme en neonazisme absoluut niet hoeft te vrezen. Dat vereist zeer duidelijke statements van zijn zijde. Maar ook vereist het dat hij publiekelijk aangeeft waar leden van een FN of een FPÖ echt over de schreef gaan. Zulke kritiek moet hij niet binnenskamers houden, juist om zijn achterban te laten zien hoe hij denkt over die onderwerpen. Tenslotte, laat hij niet in al zijn genuanceerdheid doorschieten door toenadering te zoeken met bijvoorbeeld een Gouden Dageraad. Die Griekse partij heeft zelfs knokploegen. Toegegeven, de leiding van die partij ontkent dat het geweld legitimeert, stelt dat het gaat om incidentele gebeurtenissen en dat ze nou eenmaal niet iedereen in de hand kunnen hebben. Maar nadere genuanceerde analyse leert dat de leiding van die partij opvallend weinig doet om zich van die knokploegen te distantiëren of om ze te ontmantelen. Geert, blijf alsjeblieft heel ver weg van die partij. Het in zee gaan met de FN is voorlopig echt het maximaal haalbare. En erken dat de timing vrij slecht was. Alleen zo kan je een plausibele verklaring voor het niet halen van de doelstelling (vijf zetels) krijgen.

 

Als Wilders het zegt is ook hij een sociaaldemocraat

Wilders’ minder-Marokkanen uitspraak op de verkiezingsavond van de gemeenteraadsverkiezingen leidde tot veel commotie. Ikzelf noem het een hetze, met name van de media. Ook Grunberg droeg eraan bij, bijvoorbeeld maandag 24 maart.

In zijn stukje op de voorpagina van de Volkskrant was hij wat mij betreft weer flink aan het provoceren. Wilders had het niet alleen gehad over minder Marokkanen, maar ook over “minder Partij van de Arbeid” en “minder EU”. Grunberg nam echter Wilders’ vraag “Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid?” niet letterlijk over. In plaats daarvan schreef hij: Die ene vraag is bekend, de andere vragen luidden: ‘Willen jullie meer of minder EU?’ En: ‘Willen jullie meer of minder sociaal-democraten?’

Hoe moet je dat lezen? Neem het helemaal letterlijk en dan bedoelt hij dat Wilders iedereen die zichzelf sociaaldemocraat noemt op de korrel heeft. Zolang we meningen bij anderen niet kunnen uitvegen met een of andere helm, zou dat betekenen dat die mensen moeten worden uitgezet of dat die partij moet worden verboden, of nog erger. Zo’n type provocatie heeft Grunberg niet beoogd, hoop ik. Verschreef Grunberg zich en bedoelde hij eigenlijk “Willen jullie meer of minder sociaaldemocratie”? Ofwel, suggereert hij dat Wilders een broertje dood heeft aan sociaaldemocratie als politieke ideologie? Het tegendeel lijkt mij eerder waar, al liggen de wortels van Wilders in het liberalisme van de VVD. Immers, het sociale stelsel dat de PVV voorstaat kan niet als volmondig liberaal worden betiteld. Of was Grunberg hier vooral aan het stangen door te generaliseren, en dan geheel in lijn met hoe hij denkt dat Wilders dat al evenzeer doet?

Wilders zelf bedoelde natuurlijk dat hij hoopte op een verkiezingsnederlaag van zijn politieke tegenstander, de PvdA. Ik vind het, ook objectief beschouwd, een toegestane uitspraak die geen provocatie zoals die van Grunberg rechtvaardigt.

Maar laat ik toch even nader ingaan op de termen sociaaldemocratie en sociaaldemocraat. Voor mij is de PvdA niet de enige partij voor eenieder die zichzelf vooral sociaaldemocraat vindt. Ook ik voel me sociaaldemocraat, terwijl ik al een hele tijd geen PvdA meer stem (trouwens wel vrij lang lid geweest). Het begrip is er met de paplepel ingegoten en eigenlijk geïnternaliseerd, dus eerder verworden tot een gevoel dan slechts een verstandelijk begrepen definitie. Het gaat om een combinatie van twee facetten: sociale bewogenheid en hoog achten van democratie. De volgorde doet ertoe: de sociaaldemocraat is eerst en vooral democraat en pas op de tweede plaats sociaal bewogen. Elke sociale verbetering dient langs het pad van de democratie te worden bereikt, anders is het niet zuiver. Anders had je jezelf beter democratisch socialist of iets dergelijks kunnen noemen.

Ik schreef Grunberg dat hij ermee suggereerde dat de PVV een broertje dood heeft aan de sociaaldemocratie. Het verweer van Grunberg was dat in Nederland de PvdA de enige sociaaldemocratische partij is. Een merkwaardig standpunt dat niet strookt met mijn ‘definitie’. Hoe komt hij op zo’n gedachte? Heb ik het misschien mis?

Wikipedia blijkt de term uitgebreid te bespreken. Het wordt daar inderdaad anders beschreven dan ik doe; het wordt er vooral als een van de vele partij-ideologieën beschreven. Gelukkig vond ik elders definities die meer mijn kant op komen. (En zo zie je maar dat ook Wikipedia niet altijd de ultieme bron is.) Maar zelfs bij een ‘partij-ideologie’ uitleg kan de PvdA niet het alleenrecht opeisen, hoe graag deze dat ook zou willen. Notabene de Wiarda Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) erkende dat je sociaaldemocraten niet alleen bij de PvdA vindt. Ook zijn sociaaldemocraten en liberalen allang niet meer elkaar afstotende tegenpolen, zo stelt het. We treffen bij burgers, politici en partijen allerlei combinaties van beide aan, terwijl die burgers, politici en partijen zichzelf alsnog als het een of het ander blijven presenteren, wellicht vanwege die internalisatie waarover ik al sprak. Dat strookt ook prima met mijn eigen definitie.

Grunberg besefte bij het schrijven van zijn stukje vast niet dat er veel mensen zijn zoals ik. Mensen die zich door zijn uitspraak best wel geschoffeerd voelen. Mensen die zich sociaaldemocraat voelen en waarvan een aantal evengoed op de PVV stemt. Grunberg meent dat je dan niet weet wat sociaaldemocratie is. Voor mij is dat nu juist een aanwijzing dat hij zelf er niet genoeg over weet. Nogmaals, eerst is er de heilige keuze voor democratie en dan pas de sociale bewogenheid. Voor de PVV geldt dat het altijd de democratie zal respecteren, al willen velen je anders doen geloven. Daarom is het voor een oprecht sociaaldemocraat al minstens een partij die zich mag roeren in de politieke arena. Voor de sociaaldemocraat die in het partijprogram van de PVV bovendien sociale bewogenheid waarneemt is het bovendien een legitieme partij om eventueel zelf op te stemmen.

Grunberg houdt van provoceren, met uitspraken zoals hier besproken. Eigenlijk kan hij op dat punt de hand van Wilders schudden. Waarschijnlijk beseft Grunberg als geen ander dat mensen slecht lezen. Ik zou verwachten dat hij ook daarom de nodige empathie zou voelen bij juist iemand als Wilders. Ook die overkomt het constant dat mensen hem slecht lezen of niet goed luisteren.

 

In navolging van Wilders wil ook ik misschien wel minder Marokkanen

wildersGisteren begon het al, maar vooral vandaag was Wilders’ uitspraak over “minder Marokkanen” hèt onderwerp. Politici, ministers, redacteuren, commentatoren, allen waren vandaag buitengewoon eendrachtig in hun veroordeling van zijn uitspraak. Er zijn meer dan honderd aangiften tegen hem gedaan, zo luidt de tussenstand. Alsof opeens iedereen die de man al vele jaren haat de weg naar het politiebureau nam omdat anderen het nu ook doen; de ideale gelegenheid dus om deze haatprediker eindelijk te grazen te nemen, zeker na de mislukte vorige poging. Ook in mijn eigen kring is de veroordeling volledig. Ik ben nog niemand tegengekomen die het voor hem opnam, behoudens bloggers en reageerders op nieuwsberichten en fora. Als er zo’n meerderheid zo ongelooflijk zeker is van Wilders’ ongelijk en slechtheid, dan moet hun eigen gelijk wel kloppen, zo zal menigeen redeneren. Kan het nog zo zijn dat een nipte meerderheid er toch naast kan zitten, een meerderheid van misschien wel 95 procent zal er niet naast kùnnen zitten, zo redeneert menigeen. Die meerderheid is buitengewoon zeker van zijn zaak en staat volstrekt niet open voor discussie erover, zo bleek mij. Sterker, wie het waagt om Wilders’ pleit voor “minder Marokkanen” te verdedigen, al is het maar deels, kan rekenen op een felle reactie en een bot afweren van discussie. Zonder enige gêne weigert men in te gaan op nadere uitleg, want de zaak is overduidelijk, zo oordeelt men bij grote meerderheid. Immers, ook over het racisme, nazisme, fascisme, Mussolini en Hitler hoeft men niet echt na te denken; het zijn slechte ideologieën en personen, punt uit. Geert zelf heeft telkens nadere uitleg gegeven, maar die uitleg heeft de veroordeling telkens niet kunnen verzachten. Het heeft er alle schijn van dat men massaal de vingers in de oren propt bij alle nadere uitleg. Of het zou kunnen zijn dat men massaal in een alarmstand springt zodra hij “minder Marokkanen” uitspreekt; een alarmstand die ervoor zorgt dat alle erna komende uitleg niet eens meer gehoord wordt. Het effect is gelijk aan ‘niet luisteren’. En als men dat niet luisteren volhoudt na het bedaren van de eerste emoties, dan kan je rustig spreken over ‘niet willen luisteren’. Zoiets verwacht je niet van intelligente en ontwikkelde mensen, zoals daar zijn: ministers, redacteuren en commentatoren. (Politici zijn niet per se intelligent en ontwikkeld, dus die laat ik even weg uit het rijtje.) Het wordt tijd om de nadere uitleg toch nog een keer te betrachten. Ik kan niet namens Wilders spreken. Wel kan ik doen alsof ik die uitspraak had gedaan – wat ik niet onmogelijk acht – en uitleggen wat de erachter liggende uitleg zou zijn.

Goed, stel dat ik zou zeggen wat Wilders zo ongeveer zei: “In deze stad zijn de nodige problemen en ik ben van mening dat de Marokkaanse gemeenschap aan een deel van die problemen behoorlijk debet is. Daar moeten we wat aan doen. Ik stel voor dat we streven naar minder Marokkanen. Dat kan worden bereikt door allereerst criminele Marokkanen die een dubbele nationaliteit hebben het land uit te zetten. Verder kunnen we de Marokkanen in het algemeen aanbieden mee te betalen aan hun remigratie, mochten ze dat laatste willen. En tenslotte kunnen we trachten de concentratie Marokkanen in zekere wijken te verlagen, want gettovorming verkleint de kans op succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving.”

Heb ik het nu verbruid bij u, de lezer? Haakt u nu af? Zo ja, dan wens ik u veel plezier verder, maar ik hoef u niet meer serieus te nemen, zo vind ik.

U haakt niet af, maar ik heb het wel bij u verbruid? Dan ben ik benieuwd naar de motivatie daarvan. Laat me alvast enige voorspelbare motieven bekritiseren:

Uitzetten van criminele Marokkanen met een dubbele nationaliteit staat ook op de agenda van diverse andere politieke partijen. Weliswaar is de praktijk weerbarstig en zal het niet zo makkelijk kunnen, maar het is op zich geen kwaadaardig idee. Het is zeker niet kwaadaardiger dan het in de gevangenis stoppen van criminelen. Uitzetten van criminele Marokkanen met alleen de Nederlandse nationaliteit is een contradictie. Immers, je kan geen Marokkaan zijn als je alleen de Nederlandse nationaliteit hebt. Wie alleen de Nederlandse nationaliteit heeft kan niet worden uitgezet en Nederland zal op andere wijze deze criminelen moeten aanpakken.

Willen bevorderen van remigratie is absoluut niet hetzelfde als verplichten het land te verlaten. Het lijkt er zelfs niet op. Er is een essentieel verschil tussen moeten en willen, tussen zeggen dat je het land uit moet en vragen of je wilt remigreren. Wie remigratie wil bevorderen moet niet worden beschuldigd van nazi-praktijken als het volstouwen van treinen richting vernietigingskampen.

Dan het punt van de gettovorming. Het is al tientallen jaren staand beleid om gettovorming zo goed mogelijk tegen te gaan. Zo’n beetje alle regeringen van na WO II hebben beleid gehad om te hoge concentraties tegen te gaan. Dat beleid was niet beperkt tot de criminelen binnen een bevolkingsgroep. Het gold ten aanzien van de volledige groep, dus zonder onderscheid te maken. Het ging namelijk niet alleen om het verlagen van criminaliteit. Het ging ook om het vergroten van de kans op succesvol integreren. Het idee was altijd dat de Nederlandse normen en waarden sneller worden geaccepteerd als je ruim omringd wordt door (autochtone) Nederlanders. Allochtonen die zich voornamelijk omringen door allochtonen uit eigen kring, zullen de normen en waarden van die eigen kring minder makkelijk opgeven en daardoor minder makkelijk integreren in de samenleving. Nu hoeft niet-integreren geen probleem te zijn, namelijk als de normen en waarden van de eigen kring niet leiden tot conflicten met de typisch Nederlandse normen en waarden. Maar in het geval van de typisch Marokkaanse normen en waarden zijn die conflicten er wèl, helaas. Hoge concentraties Marokkanen moeten daarom worden tegengegaan.

Wilders zei ook nog “Dan gaan we dat regelen”. Dat zei hij in de veronderstelling dat de PVV in Den Haag zou kunnen gaan besturen. Ik zie het nog niet gaan gebeuren. Hij had natuurlijk beter kunnen zeggen wat ik zelf zou zeggen: “Dan proberen we dat te regelen”. Maar ik ga hem op dit punt niet de maat nemen.

Misschien zou u minder aanstoot hebben genomen als Wilders het had gehad over “minder criminele Marokkanen”. Ik heb hierboven gemotiveerd waarom het weglaten van dat ene woord niet meteen inhoudt dat hij een haatzaaier, of nog erger, is. En reken even mee met me: Marokkanen minus criminele Marokkanen is minder Marokkanen. Volgt u me nog?

Of misschien vindt u dat Wiilders generaliseert door alle Marokkanen over een kam te scheren. Maar dan zou u toch eens wat meer moeten opletten bij wat politici èn burgers zoal zeggen. Stel dat zekere Nederlanders deze zomer aan de Costa del Sol de boel op stelten zetten en de plaatselijke bevolking er schande van spreekt… Ze zullen het dan zo goed als zeker hebben over “de maffe Nederlanders”, dus ons allen over een kam scheren. Gaat u hen dan de les lezen door te zeggen dat ze ons Nederlanders niet over een kam mogen scheren? Ik hoop van niet. Ik hoop dat u zult proberen die ‘zekere landgenoten’ aan te spreken op hun wangedrag. Idem hoort de Marokkaanse gemeenschap hun eigen problematische leden aan te spreken op wangedrag.

Tenslotte, Wilders had het niet over Nederlanders. Het lijkt mij dat een oorspronkelijk Marokkaan die dolgraag in de Nederlandse samenleving wil integreren ophoudt zichzelf Marokkaan te noemen, poogt de Marokkaanse nationaliteit op te geven of anders het Marokkaans paspoort zal verbranden. Zodoende zou die persoon geen reden meer voelen zich te identificeren met ‘de Marokkaan’ en zich ook niet aangesproken voelen door Wilders’ woorden. Integreren, of zelfs assimileren, is ook voor de eigen kansen op werk erg belangrijk. Wie de wil tot integreren serieus laat blijken, zal kunnen rekenen op veel sympathie bij de autochtonen, ook bij de PVV-stemmers. Wie echter per se hecht aan het zo goed als volledig behouden van de typisch Marokkaanse normen en waarden moet er rekening mee houden dat het een levenlang conflicten met autochtonen zal geven, niet op alle punten, maar wel op een paar gebieden.

Tot zover mijn uitleg. Ik vermoed dat Wilders er niet veel tegenin zou brengen.

PS. Ik lees zojuist dat zo ongeveer de hele PVV-fracties in Almere en Flevoland de PVV hebben verlaten. Ook de gedoodverfde kandidate voor de Europese verkiezingen verlaat de partij. Eerder op de dag haakten al twee kamerleden af. Alle media-aandacht van vandaag is deze mensen blijkbaar teveel geworden; ze vrezen voor hun eigen naam en misschien wel voor nog meer, zo lijkt het me. Mag ik spreken over een media-hetze? Ik vind van wel en ik vind bovendien dat er sprake is van haatzaaien. Er wordt al jaren haat richting Wilders gezaaid, met vandaag als voorlopige hoogtepunt. De Wildershaters doen er goed aan het eigen gedrag eens zeer kritisch onder de loep te nemen. Maar zo’n zelfkritische houding zal wel teveel gevraagd zijn. Hun zelfgenoegzaamheid en politiek-correcte houding zijn nog immer alom, ondanks de nodige kritieken die er de afgelopen jaren op waren.

Wat heeft de linkse intellectueel met zijn onderbuik gedaan?

Wilders CartoonAllochtoon Nausicaa Marbe is een vrouw naar mijn hart. Niet alleen zijn haar meningen meestentijds ook de mijne, ze kan ze bovendien buitengewoon helder en scherpzinnig opschrijven. Het is om jaloers op te zijn. Maar goed, laat me inhoudelijk worden.

Haar column van 18 februari 2011 gaat over de Wilders-cartoon op JOOP.NL, van de hand van de zogenaamde cartoonist wiens naam ik hier niet eens wil gebruiken, zo vals vind ik die cartoon. (En hij is voor mij vooralsnog een zogenaamde cartoonist omdat zijn stijl erop wijst dat hij helemaal niet kàn tekenen. Hij lijkt slechts voorgebakken (plak)plaatjes te knippen en plakken.) Marbe wijst erop dat deze cartoonist vooral minachting aan de dag gelegd heeft voor de directe en indirecte slachtoffers van de gaskamers. Marbe: “Hier valt vooral de bagatellisering van de jodenvergassing op. Provocatie mislukt. Want in plaats van een klap in het gezicht van de PVV, worden de slachtoffers van de Holocaust bespuugd. Vooral zij worden geprovoceerd, omdat de tekenaar de proporties uit het oog verliest.” Hoe juist ze dat ziet wordt onderschreven door een gebeurtenis van afgelopen weekend; mijn zuster – volstrekt niet zo geïnteresseerd in politiek en debat als ik, maar eerder een doorsnee huisvrouw – besloot om haar VARA-lidmaatschap op te zeggen, na 40 jaar! Ze vond de cartoon walgelijk en neemt het juist de VARA hoogst kwalijk. Ik vermoed dat ze amper weet heeft van de diepere redenen van de cartoonist en de baas van JOOP.NL, Fransisco Van Jole. Ook het verweer van die laatste dat het nou eenmaal onderdeel uitmaakt van het maatschappelijk debat is aan haar niet besteed, gesteld dat ze er weet van heeft, wat ik betwijfel. Zij heeft vooral zo – noem het desnoods emotioneel – gereageerd omdat het via haar voelsprieten bij haar binnenkomt als een bagatellisering van de Holocaust. De cartoonist kan nog zo hard roepen dat hij juist wil voorkomen dat zoiets nogmaals gebeurt, voor haar gevoel gaat hij zwaar over de schreef en mèt hem dus ook de VARA, die dat gewoon toestaat. Ik denk dat mijn zuster een volkomen terechte beslissing heeft genomen, zelfs al is die feitelijk op grond van gebrekkige kennis van de argumenten. Het is zogezegd een oordeel op basis van vooroordeel, maar toch evengoed een juist oordeel.

Een ander aspect dat in deze cartoonaffaire zo duidelijk naar voren komt betreft het verweer van Van Jole en de VARA, dat erop neerkomt dat het hier om de vrijheid van meningsuiting gaat en dat weghalen van de cartoon toch een vorm van chantage, censuur of, nog erger wellicht, zelfcensuur zou zijn, daarbij ook refererend aan de Deense cartoons die de moslimwereld zo schokten. En dat uit de mond van Van Jole, die JOOP.NL oprichtte uit boosheid over het stijlloze karakter van GEENSTIJL.NL. Nee, bij JOOP.NL zouden mensen de gelegenheid gaan krijgen om te debatteren op een fatsoenlijk niveau; oproerkraaiers, mollen en ander tuig zouden er door de moderatoren (lees: Van Jole) snel en hard worden verbannen. Hoe serieus moet je iemand nemeCollignon over Wilderscartoon bij joopnln die ooit zoiets zei en nu uitgerekend een walgelijke cartoon verdedigt? Maar goed, dan nu de vraag of we hier inderdaad te maken hebben met een geval dat we wel moeten tolereren, willen we de VVM serieus verdedigen.
Collignon produceerde in de Volkskrant een cartoon waarin hij haarfijn aangaf dat er een belangrijk verschil is tussen Wilders’ reactie en die van moslimfundamentalisten inzake de Deense cartoons. Terwijl die fundamentalisten dreigden met geweld, beperkte Wilders zich tot het kenbaar maken van zijn walging en het stellen van voorwaarden aan de VARA als zij hem nog op visite wilden hebben. Er zijn echter nogal wat, vooral linkse, mensen die zelfs die gematigde, of zelfs normale, reactie van hem al uitlegden als het zoveelste bewijs dat hij maar beter niet de macht moet krijgen omdat we dan allemaal binnen de kortste keren aan zijn wil ten prooi zouden gaan vallen.
Wat is dat toch, dat we zelfs walgelijke uitingen maar blijven verdedigen met een vingerwijzing naar de VVM? Of is ook hier weer sprake van een tweedeling, nu tussen enerzijds de gewone mensen en anderzijds de linkse intellectuelen? Zijn het vooral of voornamelijk de linkse intellectuelen die het blijven verdedigen? Ik vermoed van wel. Die bedenken allerlei hypothetische en ongewenste consequenties waaraan we volgens hen alleen maar kunnen ontsnappen door een zogenaamd principiële en absolute keuze vòòr de VVM te maken, zonder ook maar enige uitzondering te mogen maken. Nou ja, als ze dan toch een uitzondering moeten maken, dan leggen ze de grens bij geweld; zover mag het niet zo snel of zelfs nooit gaan. Zij spreken daarom liever schande van degene die zegt ervan te walgen, want die uiting van walging wordt namelijk opgevat als een walging van de VVM. En dat terwijl menig gewoon mens op basis van die zogenaamde onderbuik het heel simpel zo zegt: “Geef die cartoonist gewoon een klap voor zijn kop, dan leert ‘ie het wel af.” Domme gewone man natuurlijk, want het is geweld. Maar is het daarom ook een onfatsoenlijk man? Ik betwijfel dat ten zeerste. Die linkse intellectuelen zijn waarschijnlijk een stuk onfatsoenlijker, omdat ze geen onderscheid meer weten te maken tussen wat echt walgelijk is en wat een oprechte en integere poging is. Ze zijn het contact met hun gevoel, hun onderbuik, gewoon kwijtgeraakt. Marbe schreef: “We gaan ook niet dom schuddebuiken bij een mislukte mop over de massamoord van Srebrenica (hoofddoeken moesten toen juist wel in de bus), afgeslachte dorpen in Vietnam of Darfur of opgeblazen markten in Bagdad. Een minimum aan menselijkheid gebiedt ook de meest ranzige moppentapper grenzen te respecteren.” Elk normaal mens snapt meteen wat ze bedoelt. Maar snapt een links intellectueel dit nog?

Wilders moet kort geding aanspannen

De Stichting Dag van Respect toont niet bepaald respect voor Wilders’ politieke partij PVV. In het lesboek dat deze stichting speciaal voor de groepen 7 en 8 van de lagere school heeft ontwikkeld en dat 13 november landelijk doorgewerkt zou moeten worden, wordt Wilders’ film Fitna ongenuanceerd op één lijn gezet met Hitler’s Mein Kampf. In de erop volgende zin worden beiden neergezet als voorbeelden van respectloosheid.

Geconfronteerd met de kritiek hierop van de PVV is de stichting nog wel bereid te erkennen dat het allemaal wat ongelukkig geformuleerd staat in het lesboek, maar terughalen wordt niet opportuun geacht.

Iemand in mijn omgeving vindt dat een addendum (een inlegvelletje dus) voldoende zal zijn. Ik ben het daarmee pertinent oneens. Er is maar één aktie correct en dat is het geheel terughalen van het lesboek. Jammer van het papier, eventueel jammer van de gekozen datum als een gecorrigeerd lesboek niet binnen negen dagen te drukken en te bezorgen is, maar onvermijdelijk, zeker voor een stichting die respect in het vaandel draagt.

De PVV zal de rechter moeten inschakelen. Een kort geding is in dit stadium het enige dat zoden aan de dijk zal zetten.

Verwijzingen:

Stichting Dag van Respect

Volkskrant-artikel

=========================================
Addendum:
=========================================

Het balletje blijkt aan het rollen te zijn gebracht door een van de debattrainers van het buro Nederlands Debat Insituut dat door de stichting Dag van Respect is ingehuurd om op scholen het project te begeleiden. Deze trainer stuurde de stichting de volgende tekst:

Aan: Redactie Dag van Respect Special 2008

Rotterdam, donderdag 30 oktober 2008

Beste redactie,

Ik schrijf u met een heel eenvoudige vraag. In de Dag van Respect Special staat op bladzijde 10 te lezen dat de film Fitna van Geert Wilders en het boek Mein Kampf van Adolf Hitler gebaseerd zijn op eenzijdige denkbeelden.

Prima. Leuke mening hoor. Geen idee wat ermee bedoeld wordt verder. U moest eens weten hoeveel eenzijdige denkbeelden en waardeloze boeken/films ik ken.

De vraag is: waarom [van alle mogelijke voorbeelden uit de wereldgeschiedenis, van alle mogelijke voorbeelden uit kunst en cultuur] deze koppeling Geert Wilders – Adolf Hitler in één zin? Wat is het achterliggende idee, wat is de achterliggende boodschap die hiermee gecommuniceerd moet worden?

Ik vraag het uit beleefdheid en ik vraag het vanuit het eenvoudige principe van hoor- en wederhoor. Daarbij moet ik vermelden dat ik van binnen kookte toen ik deze kunst & cultuur-special onder ogen kreeg. Niet omdat ik een Geert Wilders-adept ben. Niet omdat ik denk dat zijn denken niet te bekritiseren is. Maar omdat een dergelijke koppeling verdomd stigmatiserend werkt, en omdat ik reden heb om aan te nemen dat de auteur zich daarvan bewust is. Want: Adolf Hitler, is dat niet die Duitser/Oostenrijker die sinds WOII geldt als de verpersoonlijking van Het Kwaad? Mein Kampf, is dat niet dat boek waarin de Jodenvervolging letterlijk staat aangekondigd?

Als trainer van het Nederlands Debatinstituut ben ik er trots op een bijdrage te leveren aan een geciviliseerde debatcultuur in Nederland. Mensen van alle leeftijden, vanuit alle lagen van de bevolking, help ik graag om maatschappelijke vraagstukken op een analytisch nuchtere manier te bekijken en te bespreken. Conceptuele helderheid en zelfstandig reflexief denken staan daarbij voorop. Het gebruik openlijke dan wel verkapte manieren om de status van diverse gesprekspartners / standpunten in het maatschappelijk debat a priori te ondermijnen keur ik ten strengste af. Daarbij grenzen teksten als deze wat mij betreft aan het misdadige. Het getuigt van ernstig verward, zo niet ontspoord denken. En het meest schaamteloze is: het geldt als lesmateriaal voor onze kinderen. Het geldt als lesmateriaal voor onze kinderen. Het geldt als lesmateriaal voor onze kinderen. Het geldt als lesmateriaal voor onze kinderen..!!

De auteur, alsmede de eindredacteur, zijn mij een verdomd goede verantwoording schuldig. Jullie zijn ouders van kinderen die deze uitgave lezen een verantwoording schuldig. Jullie zijn de financiers van deze uitgave een verantwoording schuldig (zit mijn belastinggeld ook in deze uitgave?). Bij het uitblijven hiervan verklaar ik mij bereid jullie aan de schandpaal te nagelen – ongeacht de gevolgen die dit voor mij persoonlijk en mijn inkomen heeft. Ik wens niet mijn trots als debattrainer te verliezen door mee te werken aan projecten die ik zeer in strijd acht met daadwerkelijk geciviliseerd debat in Nederland.

Peace! Respect! En een hartelijke groet,

Eric Stam
Freelance debattrainer

De reactie van het Nederlands Debat Instituut was vervolgens het van de klus halen van deze debattrainer, dus nog net geen ontslag op staande voet, zal ik maar zeggen.

Mijn mening? Ik vind dat Eric Stam het allemaal heel goed verwoord heeft. Hij sloeg de spijker precies op de kop. Pauw & Witteman mogen hem morgenavond uitnodigen en dat buro moet dan maar mee aan tafel komen zitten.

Als ik Wilders was

Of anders dan misschien zijn ghostwriter, hoe zou ik dan zo’n film aanpakken?

Ik zou moslims aan het denken willen zetten zonder schofferend bezig te zijn. Wat denk je van de volgende ‘vragen’?

"Wij van de PVV verwachten van christenen en joden dat zij het recht op afvalligheid erkennen. Vindt u, moslim, het een probleem als wij dat ook verwachten van moslims?"

"Wij verwachten van landen dat zij onze grenzen en onze typisch Nederlandse cultuur respecteren. Vindt u, moslim, het een probleem als wij dat ook van groepen en individuen verwachten?"

"Wij achten het belangrijk om films en boeken achteraf te mogen bekritiseren. Vindt u, moslim, het een probleem als wij dat ook wensen te doen met uw heilige boeken?"

"Wij zijn door ervaringen uit het verleden zeer bevreesd geraakt voor groeperingen die niet schuwen hun argumenten met intimidatie en geweld kracht bij te zetten. Kunt u, moslim, zich die vrees voorstellen en kunt u die delen?"

En zo kunnen vast nog wel wat andere kernwaarden worden opgedist. Door op die manier te praten dwing je moslims om zich uit te spreken en in debat te gaan. Me dunkt dat daar geen aanstoot aan genomen kan worden.