Over de cultuurmarxistische drijfveren van links

Cultuurmarxisme. Gramsci. Counterculture. NewLeft. Zomaar wat termen die gebruikt werden in het debat dat bij Buitenhof (presentator: Paul Witteman!) plaatsvond tussen Sid Lukkassen en ene Casper Thomas, journalist bij De Groene Amsterdammer. Wie het debat niet heeft gezien, kan dat nu alsnog even doen. Daarna praten we verder…

Buitenhof cultuurmarxisme

Cultuurmarxisme is geen makkelijke kost

Ik moet toegeven dat het verhaal van Lukkassen geen makkelijke kost was. Het was zelfs zulke taaie kost dat menig ongeïnteresseerde vast en zeker de conclusie trok dat ‘ie maar wat uit zijn nek zat te lullen. Hetzelfde verwijt hadden ze ook zijn opponent kunnen maken, maar die kwam er in elk geval bij Joop.nl buitengewoon goed van af. Die had zelfs glorieus het debat/duel gewonnen en de “extreemrechtse complottheorie volledig afgeserveerd“, althans volgens Joop.nl dus. Ik zie dat volstrekt anders, uiteraard.

Die Thomas had overigens wèl een vrij consistent verhaal, waarmee ik dus niet zeg dat Lees verder

Hoe lang is Arie Elshout nog links?

linkse betoging

Linkse mensen, nu ook al een minderheidsgroep. Moeten wij ze dus gaan helpen?

Arie Elshout deed in De Volkskrant van deze zaterdag echt zijn best om de opkomst van Trump en neergang van Hillary Clinton te verklaren. Hij kwam, in mijn ogen, een heel eind, zeker voor iemand die nog steeds niet openlijk behoort tot dat Trump-kamp. Elshout legde de schuld niet zozeer bij rechts, maar gaf juist links er flink van langs.

“Waar rechts het verleden idealiseert, idealiseert links de toekomst.” (mijn vet)

In het artikel maakt hij geen echt onderscheid tussen soorten links. Links is bij hem progressief links. Dat schept natuurlijk wel een simpel plaatje, maar het is ook wel zo duidelijk. Progressieve linkse mensen willen het tempo naar nog meer tolerantie, diversiteit en gelijkheid erin houden. Sinds Obama dachten ze de wind goed mee te hebben. Sterker, ze dachten de Republikeinen definitief te hebben verslagen met een goed moreel verhaal. Obama sprak telkens weer heel mooie woorden en de leus “Yes we can!” gaf hen vleugels. De wereld zou toch makkelijker maakbaar blijken te zijn dan gedacht en de ene ‘verbetering’ was er nog maar koud doorgedrukt of de volgende werd alweer opgepakt om er even hard door te drukken. Als voorbeeld noemt Elshout dat, meteen nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof de wet op het homohuwelijk rechtsgeldig had verklaard, de transgenders aan de beurt waren, bijvoorbeeld door te pleiten voor genderneutrale toiletten.

Over rechts stelt Elshout dat die al vanaf de jaren-zestig bezig is om het linkse progressieve volksdeel tegen te spreken en dat juist deze jaren-zestig beweging uiteindelijk de meest duurzame uit die tijd is gebleken. Elshout typeert rechts als de groep die aan tolerantie, diversiteit en gelijkheid geen echte boodschap heeft. Het hart van rechtse mensen gaat uit naar “vaderlandsliefde, het traditionele gezin, God en guns”. Ze zijn anti-abortus en anti het homohuwelijk. Ze zijn voornamelijk blank en wonen in de binnenlanden van de States. Zij ervoeren stagnatie van de welvaart, welke in de jaren 50-60 zo groot was, en geven de schuld voor die teloorgang aan de Democraten.

Toch focust Elshout zich in zijn artikel niet op rechts. Nu Trump heeft gewonnen stelt hij dat links vooral bij zichzelf te rade moet gaan:

“Trump is gekozen door rechts, maar zit er ook vanwege het falen van een arrogant links, dat gemerkt heeft dat de geschiedenis net zo wispelturig is als een Texaanse Longhorn-stier.” (mijn vet)

Arrogant links noemt Elshout het en dat is uit onverdachte hoek. Maar ik verschil wel een beetje met hem over hoe die arrogantie eruitziet. In zijn ogen heeft links onvoldoende geluisterd naar de onvrede, over stagnerende lonen (blijkbaar al sinds 1973), over naar het buitenland verdwijnende industrie, over concurrentie met al of niet illegale immigranten, om het ervaren van sociale daling, over dat “het land hen ontglipt”. Het zal allemaal vast waar zijn, maar opvallende afwezige in het verklaringsverhaal is wederom de oprukkende en ruziezoekende islam. Er kan rustig gesteld worden dat links niet bepaald het imago heeft een harde en efficiënte bestrijder te zijn van de ruziezoekers onder de moslims. Integendeel, er wordt door de Trump-kiezers massaal gemeend dat links de islam goedpraat. Zolang Elshout de islam onbenoemd laat, zal zijn advies aan links om eens bij zichzelf te rade te gaan halfslachtig zijn. Links kan dan pogen zichzelf te verbeteren tot het een ons weegt, maar de kern van het probleem van links zal er niet mee opgelost worden, zo verzeker ik.

Heeft links vooral een moeilijke, vals spelende tegenstander op rechts gevonden? Is het vooral onfrisse tegenwind vanwege ultra-conservatieve, benepen, diepgelovige, racistische lieden die niets willen begrijpen van zaken als de onvermijdelijkheid van de ontwikkelingen op wereldschaal en de pure noodzaak van een klimaatakkoord? Mijn antwoord: Rechts is niet het probleem van links. Links is zelf het probleem. Het gevestigde linkse gedachtengoed barst van de denkfouten! Er zijn voldoende critici die deze denkfouten zien en erover aan de bel trekken. Helaas is een van die denkfouten dat die critici allemaal rechts zouden zijn; er wordt enorm op één hoop gegooid, ook al zo’n denkfout. Wie het waagt linkse gedachten te bekritiseren is al snel een rechtse conservatief of nog erger. Beste Arie Elshout, je kritiek kwam uit onverdachte hoek, schreef ik. Maar besef dat je je op glad ijs hebt begeven. Zodra je over zo’n ‘rechts’ persoon (bijvoorbeeld over Trump) gaat schrijven dat die het eigenlijk wel goed ziet, word je toegevoegd aan het rechtse kamp, op de grote hoop gegooid.

Wie een voorbeeld van een linkse denkfout wil horen, kan er eentje ontdekken in de volgende constatering (géén denkfout) van Elshout:

“[Links heeft] een preoccupatie met minderheidsgroepen die in een achterstandssituatie verkeren en vooruit geholpen moeten worden.” (mijn vet)

Een links persoon denkt bij ‘achtergestelde minderheid’ te snel aan ‘onderdrukking’, ‘ongelijkheid’ en ‘moeten helpen’. Het duidt op lui denken. In werkelijkheid moeten lang niet alle minderheidsgroepen geholpen worden. Sterker, sommige minderheidsgroepen kunnen juist maar beter nog kleiner worden en dat kan o.a. door ze te ontmoedigen door hen tegenstaande, uit rechten voortvloeiende, plichten streng op te leggen. Dus door hen géén uitzonderingspositie te gunnen. Dan zijn er nog de minderheidsgroepen die vooral zichzelf zo presenteren en dan met name als slachtoffergroep, waarvan het maar de vraag is of zij moreel of historisch gelijk hebben vanuit het perspectief van de meerderheidsgroep. En wat te denken van minderheidsgroepen die zich illegaal naar binnen hebben gewerkt, komende uit streken waar zij behoorden tot een meerderheidsgroep, maar toch weg wilden. Ja natuurlijk, daarvan zijn er die moreel goede redenen hadden om daar weg te willen. Dat is het punt niet. Het punt is dat het luiheid is als er al te gemakkelijk wordt gezegd dàt ze goede redenen hadden. Ook zijn er minderheidsgroepen met een negatief imago dat ze zelf in de loop van een lange of korte geschiedenis hebben veroorzaakt. En er zijn minderheidsgroepen die luidkeels of juist stilletjes weigeren de normen en waarden van de meerderheidsgroep(en) over te nemen. Of neem links zelf, nu ook al een minderheidsgroep. Moeten zij geholpen worden? Ze moeten wel aan de slag. Therapie lijkt mij het beste, op zoek naar de eigen denkfouten. Okay, ik wil ze op dat punt natuurlijk wel helpen…

Maar wie het op een feestje vol met linkse mensen waagt om over een ter sprake komende minderheidsgroep kritisch te spreken, zal al snel als rechts worden beschouwd en ervaren dat de discussie acuut wordt beëindigd en de blik arrogant wordt afgewend. Linkse mensen zijn ijzersterk in het acuut willen stoppen met discussiëren. Dat past natuurlijk ook volkomen bij lui denken, de bakermat van denkfouten.

Wat heeft links te maken met homeopathie?

Niks, maar wel redeneert links precies andersom dan de homeopaat redeneert. De homeopaat voegt een (heilzaam geachte stof) stof toe aan wat water en gaat dit mengsel vervolgens vele malen verdunnen. In extreme mate verdunnen zal ertoe leiden dat bij vele tests van een beetje van het water de stof nog slechts bij een heel enkele test kan worden waargenomen. Maar de ware homeopaat is ervan overtuigd dat de stof invloed heeft uitgeoefend op elke watermolecuul en dat de stof dus in de gehele watervoorraad voorkomt.

Links redeneert echter precies omgekeerd. Links denkt dat een toevoeging van mensen uit andere culturen aan de vrije, westerse cultuur geen wezenlijke invloed kan hebben op die westerse cultuur. Die zal de toevoeging van andere culturen altijd neutraliseren. Zelfs toevoegen van grote hoeveelheden kan geen bedreiging vormen. Het is alsof het water gewoonweg water zal blijven, ongeacht de hoeveelheid andere stof die eraan wordt toegevoegd.

Waarom redeneert links zo? En waarom redeneert juist links zo?

Links heeft een zeer diep geworteld geloof dat de westerse cultuur gegrondvest is op de volgende (in dit verband relevante) zuilen:

  1. De superieure ethiek en moraal is in het vrije westen in de meerderheid, zeker daar waar links (mee)regeert.
  2. De superieure ethicus/moralist is in staat om elke verstandige nieuwkomer te overtuigen van die ethiek en moraal.
  3. Kwalijke ideologieën worden aangehangen door individuen die binnen elke samenleving – dus ook binnen de vrije, westerse samenleving – voorkomen.

Het hele idee dat het bij immigratie uit een bepaald deel van de wereld weleens zou kunnen draaien om heel veel individuen met een kwalijke ideologie, wordt in de analyses overgeslagen omdat het aanvoelt als vooroordeel, racisme en kwaadsprekerij. Vanuit een – juist positief – vooroordeel kan de linkse mens zich gewoon niet voorstellen dat al die nieuwkomers geen verstandige mensen zijn die zelfs na een goed begeleide inburgering niet zullen kiezen voor onze superieure ethiek en moraal. Gewezen op tegensprekende voorbeelden zal er worden gezegd dat je niet mag generaliseren (alsof dat gedaan was) of dat je de cijfers sterk overdrijft. Gevraagd naar het percentage dat dan wel als problematisch wordt erkend, wordt de discussie veelal doodgedrukt.

De rechtse mens redeneert niet zo. Rechts deelt wel met links een heilig geloof in de superioriteit van de ethiek en moraal van het vrije westen, maar beseft dat het heel moeilijk is om nieuwkomers te overtuigen. Mogelijk is hen dat ingegeven door hun ervaringen met linkse mensen binnen de eigen samenleving. Allerlei verklaringen die rechtse mensen, naar eigen zeggen, overduidelijk zien kunnen ze bij linkse mensen maar niet op het netvlies krijgen, zo is hun ervaring. Zeker, linkse mensen hebben een vergelijkbare opinie over rechtse mensen. Maar waar linkse mensen die rechtsen vervolgens indelen bij de kwalijken, verzuchten de rechtse mensen zich over die linksen, die zij niet wegzetten als kwalijken, maar als naïef.

Niet links, niet rechts, maar in balans: links én rechts

Zowel linkse als rechtse mensen zijn incomplete, eenzijdige mensen. Ze zijn niet in balans, niet in evenwicht. Er bestaan van ‘links’ en ‘rechts’ meerdere definities. Een definitie is of was van toepassing in een bepaald land of in een bepaald tijdsgewricht. Wat in elk geval wel altijd geldt is dat de meeste mensen ze tegenover elkaar stellen en dat er niet echt een alternatief is dat tegenover beide gesteld kan worden. Wel wordt er een ‘midden’ verondersteld en ook wel een glijdende schaal, lopend van extreem links via Lees verder

Regressief links – Wat is dat nou weer

We kennen allemaal de term ‘progressief’ en velen zullen de uitdrukking ‘progressief links’ een pleonasme noemen. Maar daaraan zou weleens een einde kunnen zijn gekomen nu sinds een paar jaar de term ‘regressief links’ circuleert. Regressief is het tegenovergestelde van progressief. Zoeken we in het woordenboek naar de synoniemen, dan vinden we: Lees verder

De VanLenth LinksRechts vragenlijst – Deel 2

linksrechtsstuurIn een eerder blog werden de vragen deel 1 voorgelegd. In een erop volgend blog werd verantwoording afgelegd voor de gevolgde procedure. In een derde blog werden de antwoorden gegeven. In dit blog vind je de vragen van deel 2. Kruis een item alleen aan als je het woord voor woord onderschrijft.

Het zijn er nogal wat en ik ga niet nu reeds garanderen dat ik ze van antwoorden ga voorzien. Weet je wat, probeer het zelf eens in de reactieruimte! Doe er eentje of twee of drie of ….

[  ] Ik ben in principe tegen de doodstraf, maar in sommige zaken ben ik vòòr.

[  ] Ik ben principieel tegen de doodstraf, dus onder alle omstandigheden.

[  ] De Islam is voor mij gewoon een van de godsdiensten.

[  ] Vrijheid van godsdienst is een onlosmakelijk deel van democratie.

[  ] In een democratie is het de meerderheid die de wet bepaalt.

[  ] Als de meerderheid vòòr is, ga ik er ook voor, ook al was ik eerst tegen.

[  ] In een oorlog is elk onschuldig slachtoffer er een teveel.

[  ] Discriminatie, in welke vorm dan ook, is heel slecht en moet worden bestreden.

[  ] Racisme is iets dat ons wordt aangepraat.

[  ] Groepen als Al Qaida en ISIS hebben niets met de Islam te maken; het zijn geen ware moslims.

[  ] Verreweg de meeste Nederlandse moslims zijn gematigd en vredelievend en zouden nooit de Sharia bij ons willen invoeren.

[  ] Marokkaans-Nederlandse jongeren worden op allerlei gebied achtergesteld en zijn daarom zo lastig.

[  ] Allochtonen mogen van mij best twee paspoorten hebben.

[  ] Wilders zaait tweespalt in de samenleving.

[  ] De PvdA is de partij van de allochtonen geworden.

[  ] Vroeger stemde ik links, maar nu kan ik dat echt niet meer.

[  ] Een fascist onderscheidt zich mede door zijn bereidheid tot grof geweld.

[  ] Eén noodzakelijke manier om fascisten te stoppen is hen met tegengeweld te dwarsbomen.

[  ] Idealisten zijn dromers zonder enige realiteitszin.

[  ] De vrijheid van meningsuiting is voor mij heilig, wat een ander die ervan gebruik maakt ook beweert.

[  ] Vrijheid van meningsuiting is mooi, maar mensen moeten wel fatsoenlijk blijven in hun woorden.

[  ] In principe ga ik ver voor het recht op vrije meningsuiting, maar het is geen recht op haat zaaien.

[  ] Wie haat zaait, mag de mond worden gesnoerd, al mag dat alleen via de rechter gebeuren.

[  ] De rechters zijn gemiddeld softer dan ik als rechter zou zijn.

[  ] De gemiddelde rechter is harder dan ik zou zijn als rechter.

[  ] Ik heb veel vertrouwen in, en ontzag voor de wijsheid van, onze rechters.

[  ] Ik ga ervan uit dat ‘de mens’ van nature goedhartig is.

[  ] De mensen zijn eigenlijk niet te vertrouwen en ook daarom moet alle recht bij wet geregeld worden.

[  ] Solidariteit is dè manier om onderdrukking en armoede tegen te gaan.

[  ] Wie door solidariteit uit de armoede is geraakt zal daarna nooit meer egoïstisch zijn.

[  ] Vrije handel is hèt antwoord op armoede.

[  ] Een mengvorm van liberalisme en socialisme is voor ons allen het beste.

[  ] Democratie is slechts één van de mogelijke regeervormen en mogelijk niet de beste.

[  ] Een verlicht dictator is beter dan een democratie waarin een obscure meerderheid het voor het zeggen heeft.

[  ] Elk land met een dictator verdient zijn dictator.

[  ] Op sommige landen zou je een atoombom willen droppen.

[  ] Alle culturen hebben hun goede en minder goede eigenschappen en er is dus geen reden om onze eigen cultuur superieur te vinden.

[  ] Het kolonialisme heeft overal de oude regeervormen en culturen overhoop gehaald en zo instabiliteit en armoede gebracht.

[  ] Het Westen is rijk geworden door uitbuiting en slavernij, een misstand die eigenlijk nog steeds in zekere mate plaatsvindt.

[  ] Immigratie is goed voor Europa.

[  ] Migratie is van alle tijden en eigenlijk een mensenrecht.

[  ] Alle moslims in Europa zouden eigenlijk moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

[  ] Iedereen is gelijk.

[  ] Het is niet alleen logisch, maar ook terecht dat rijke mensen veel meer belasting betalen.

[  ] Vermogen extra belasten en arbeid juist minder is een goede ontwikkeling.

[  ] Autoverkeer moet nog meer uit binnensteden geweerd worden vanwege het milieu.

[  ] De maximale autosnelheid in de binnenstad moet omlaag, het liefst naar 30 km/u, om de veiligheid te vergroten.

[  ] De maximale snelheid op de snelwegen mag van mij her en der best losgelaten worden, net als in Duitsland.

[  ] De 100 km/u limiet op de A2 bij Breukelen is een goede zaak voor het milieu.

[  ] Zwarte Piet moet vooral zwart blijven.

[  ] De overheid zou vet voedsel extra moeten gaan belasten om het gebruik ervan te ontmoedigen.

[  ] Het rookverbod in café’s en andere openbare ruimtes is me te drastisch.

[  ] Meeroken is onprettig, maar er moeten café’s blijven bestaan waar roken wèl mag.

[  ] Het rookverbod kan me niet radicaal genoeg zijn.

[  ] In principe ben ik op de hand van rebellen, want het is haast altijd een kwestie van strijd tegen onderdrukking.

[  ] Alle etnische volkeren hebben recht op hun eigen land met een eigen regering, indien ze dat willen.

[  ] Nationalisme is gevaarlijk; dat zag je wel in de jaren 30 van de vorige eeuw.

[  ] Elk volk heeft er recht op trots te zijn op de eigen identiteit.

[  ] Ik houd niet van buren die andere buren vertellen hoe ze zich moeten gedragen.

[  ] Een huilend kind zou ik altijd vooraleerst trachten te troosten.

[  ] Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zo is mijn overtuiging.

[  ] Sommige tradities in sommige landen zijn te wreed en moeten daarom verboden worden door hun regering.

[  ] Als stierenvechten wordt ervaren als een grote traditie, dan moeten wij er geen oordeel over uitspreken.

[  ] “When in Rome, act as a Roman”, is mijn motto. Ofwel, pas je aan aan de plaatselijke cultuur.

[  ] Zodra je als buitenlander het Nederlanderschap hebt gekregen, moet je er ook volledig bij kunnen horen.

[  ] Ontwikkelingshulp is een morele plicht van ons allen omdat wij in het rijke deel van de wereld wonen.

[  ] Bij armoedebestrijding ergens in de wereld moeten we eerst kijken hoe de regering het daar doet alvorens we geld geven.

[  ] Ontwikkelingshulp heeft die landen alleen maar van de regen in de drup geholpen en kan maar beter helemaal worden afgeschaft.

[  ] Ik ben blijven geloven in het idee van de multiculturele samenleving.

[  ] De multiculturele samenleving is mislukt en het had ook nooit kunnen lukken.

[  ] Sommige culturen gaan nu eenmaal niet goed samen en mogen daarom niet gemengd worden.

[  ] Doordat vorige kabinetten de massa-immigratie hebben mogelijk gemaakt zullen in de nabije toekomst keiharde maatregelen onontkoombaar zijn.

[  ] Het van overheidswege tegengaan van de Islamisering kan geen beleid zijn, want er is niet eens sprake van Islamisering.

[  ] Moskeeën horen net zo goed thuis in Nederland als kerken.

[  ] Het vloeit nou eenmaal voort uit het recht op vrijheid dat mensen dus ook in een sluier over straat mogen, ook al vind ik dat zelf minder.

[  ] Door een hoofddoek te dragen getuigt een moslima van minachting van zekere kernwaarden van het vrije westen.

[  ] Eerwraak zal minder worden met elke volgende generatie, met name door beter onderwijs.

De VanLenth LinksRechts vragenlijst – Antwoorden deel 1

110524 LinksRechts.PJZiehier de bespreking van de VanLenth LinksRechts vragenlijst deel 1. In een eerder blog werd die vragenlijst voorgelegd. In een erop volgend blog werd verantwoording afgelegd voor de gevolgde procedure. Okay, daar gaan we.

[X] Bootvluchtelingen moeten altijd eerst worden gered uit zee.

Je bent principieel over ‘het recht op leven’, van wie dan ook en los van hoe het zo kwam. Elke mens is je uit principe evenveel waard. Het zegt nog niks over links of rechts zijn. Voor de linkse mens speelt hier mogelijk mee dat de bootvluchteling wordt beschouwd als een achtergestelde die een beter leven zoekt, waarvoor veel begrip wordt opgebracht. De rechtse mens heeft dat begrip niet zo, maar de liberale visie stelt het individu vanuit principe hoog.

[X] Bootvluchtelingen moeten terug naar Afrika worden gebracht.

Met dit standpunt sluit je aan bij degenen die niet zomaar akkoord gaan met een recht op asielaanvragen zodra vluchtelingen aankloppen. Toch gaat dit standpunt feitelijk verder, want je maakt geen voorbehoud en stelt dat ze echt allemaal teruggestuurd moeten worden. Het is dus radicaal en er lijkt geen linkse variant van, dus radicaal rechts.

Wel stelt dit standpunt je in staat om bovendien in principe te stellen dat ze altijd eerst moeten worden gered uit zee. Stel dat je die vraag inderdaad had aangekruist, dan is dat om te voorkomen dat je wordt gezien als een wreed en harteloos iemand.

[X] Bootvluchtelingen moeten in aanmerking kunnen komen voor een asielaanvraag.

Hoogstwaarschijnlijk ben je links en vind je bootvluchtelingen mensen die proberen te ontsnappen aan armoede en onderdrukking. Maar misschien ben je toch rechts, namelijk het type liberaal dat vindt dat alle mensen het volste recht hebben om voor zichzelf te streven naar het best mogelijke. Je ziet leven als een strijd op ‘overleven’ en herinnert je misschien hoe je eigen voorouders ooit hierheen gevlucht zijn.

In elk geval betoon je jezelf principieel, want je maakt geen voorbehoud. Wel ben je gematigd, want je laat elk besluit over de aanvraag over aan de autoriteiten.

[X] Van mij hoeven bootvluchtelingen niet uit zee te worden gered.

Je bent radicaal rechts. Je hebt besloten dat deze mensen hun naargeestig lot willens en wetens hebben opgezocht en dat wij geen morele plicht hebben om hen te redden.

Het is niet een extreem standpunt, dankzij de aanwezigheid van het woordje ‘hoeven’. Ook ben je er gelaten over; je zal geen actie gaan voeren.

[X] Hitler’s Mein Kampf moet absoluut verboden blijven.

Dit standpunt treffen we zowel links als rechts aan. Het refereert eerder aan de lessen die de Tweede Wereldoorlog je leerden. Je bent van mening dat het volk wel degelijk moet worden afgeschermd van dit boek. Hoogstwaarschijnlijk vind je dat ook van andere haatpredikers. Je bent hierin ronduit principieel en daarom radicaal, want je staat niet open voor compromis.

Zolang het boek in Nederland verboden is, lijk je gematigd. Maar dat is conform een andere uitleg van gematigd/radicaal. Het is de uitleg dat je gematigd bent als de meerderheid er net zo over denkt en dat je radicaal denkt als je een minderheid vormt. Zodra het boek hier niet langer verboden is, zou je automatisch toetreden tot het kamp van de radicalen. Zo gaat dat namelijk bij die uitleg; elke politieke doorbraak impliceert dan dat de groepen gematigd/radicaal in omvang veranderen of zelfs stuivertje wisselen.

[X] Een verbod op Hitler’s Mein Kampf gaat tegen mijn principes in.

Dit standpunt treffen we aan bij liberalen die vinden dat elk individu zelf moet kunnen oordelen over het boek. Had je deze aangekruist, dan is dat een aanwijzing dat je op zijn minst sympathie hebt voor het liberale gedachtengoed.

[X] Een verbod op Hitler’s Mein Kampf is nutteloos, want het is toch wel op internet te vinden.

Links of rechts? Liberaal of niet? Het doet er voor je niet toe. Je vindt dat de realiteit een principieel standpunt nutteloos maakt. Deze houding hanteer je ten aanzien van veel meer onderwerpen. Je acht jezelf vooral realist.

Zo je links bent, ben je dat in principe, dus niet uit principe. Idem zo je rechts bent. Je bent daarmee automatisch van het gematigde soort.

Er is echter één uitzondering en dat is de gedesillusioneerde, die is niet zondermeer gematigd. Dan heb je dusdanige ervaringen achter de rug dat je hebt besloten je niet langer illusies te maken. Daarvan zijn weer twee varianten: Of je legt je erbij neer of je bent er cynisch van geworden.

[X] Jean-Marie Le Pen van het Front National is een antisemiet van het ergste soort.

Je bent zo goed als zeker links en bovendien van de radicale soort. Het is jou duidelijk dat antisemitisme heel erg is, al weet je er niet per sé veel van af. Sterker, als je dit item aankruiste, heb je je zo goed als zeker niet erg verdiept in het geval. Er is discussie over of Jean-Marie Le Pen eigenlijk wel antisemiet is, maar hij is zeker niet ‘van het ergste soort’. Je hebt dus anderen nagepraat, c.q. de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

Radicalen zijn altijd principieel, maar dat houdt niet automatisch in dat hun motivaties goed onderbouwd zijn. Veel principiële mensen hebben goed nagedacht alvorens ze een principe heilig verklaarden. Toch mag je niet veronderstellen dat een principieel persoon dùs er goed over heeft nagedacht. Het moet elke keer weer apart worden getoetst.

[X] Het Front National is extreemrechts en moet daarom volkomen genegeerd, zo niet verboden, worden.

Of je bent overduidelijk links of je bent rechts en ziet partijen als Front National als bedreiging van jouw ‘beschaafde vorm’ van rechts en voelt behoefte om jouw rechts duidelijk te onderscheiden van ‘het onbeschaafde extreemrechts’.

Als je links bent, dan ben je radicaal, want je brengt geen enkele nuance in je oordeel aan. Echter, je bent ook extreemlinks, want je wilt een cordon sanitaire en zelfs een verbod. Dat zijn middelen die niet passen in een democratie. Uitzondering is de situatie dat in de democratie de rechter een verbod uitspreekt. Door dit item aan te kruisen geef je in het beste geval aan wat jij als rechter zou beslissen of wat de rechter zou moeten beslissen.

[X] Anti-zionisme is net zo erg als antisemitisme.

Je bent begaan met het lot van de joden en gunt hen van harte een eigen staat. Je kan je niet langer voorstellen dat mensen die zich antizionist noemen of zich antizionistisch uiten géén antisemiet zijn. Die nuance is voor jou een gepasseerd station, omdat je constateert dat tegenwoordig antizionisme neerkomt op een pleidooi om Israël op te heffen.

Je wordt door de antizionisten als extreemrechts gezien omdat je je teweer stelt tegen antizionisme, dat eerder een links dan een rechts fenomeen is. Linkse mensen hebben het moeilijk met hun opstelling ten opzichte van Israël. Ze leggen Israël langs een zekere linkse meetlat en constateren vervolgens dat Israël op allerlei punten niet deugt. Dat vertalen ze in hun kritiek. Sommige van die kritiek gaat zo ver dat de joden het recht op zeker land in het midden-oosten wordt ontzegd. Als zij dat zekere land eigenlijk heel Israël vinden, dan noemen zij zichzelf vaak antizionist. Zij voelen zich (al of niet terecht) beledigd als iemand dit antizionisme gelijkstelt aan antisemitisme. Ze slaan dan terug door de criticus extreemrechts te noemen.

Mensen die iets tegen joden hebben en bovendien zichzelf als extreemrechts beschouwen, zijn vaak open over hun antisemitisme en voelen geen behoefte zich antizionist te noemen.

[X] Wilders zie ik als de nieuwe Hitler als hij de kans zou krijgen.

Je bent links, wellicht radicaal en mogelijk zelfs extreemlinks. Maar ook gematigd links zou kunnen, want het idee dat Wilders als Hitler is, blijkt onder links breed verbreid te zijn. Je betoont je geraakt door diverse uitingen van Wilders, waarvan je vindt dat ze wel frappant veel overeenkomst vertonen met wat je hebt geleerd over Hitler en het nazisme. Je kan zelf ook wel een voorbeeld daarvan geven, maar wanneer iemand je vraagt om nog meer voorbeelden zal je het gesprek willen afkappen. Je gaat je dan afvragen of je misschien van doen hebt met een PVV-aanhanger. Immers, voor alle anderen is het toch overduidelijk dat Wilders fout is.

[X] Ik ben lid van mijn vakbond.

Je bent zo goed als zeker links en heel misschien rechts. Als een rechts mens lid is, dan is het omdat er persoonlijk voordeel wordt verwacht dat er niet is zonder de vakbond. Het gaat je dan niet om de solidariteit, maar om het persoonlijke voordeel.

[X] Ik vind absoluut dat er vakbonden moeten zijn.

Je bent links. Evengoed kan je van het gematigde kamp zijn, namelijk als je van mening bent dat ook werkgevers zich absoluut moeten verenigen en dat in de onderhandelingen tussen hen en de vakbonden overeenstemming moet worden bereikt. Je ziet vakbonden dan als onderdeel van een efficiënte en stabiele maatschappij.

Als je vooral voor vakbonden bent omdat je van mening bent dat zij noodzakelijk zijn in de strijd tegen onderdrukking en armoede, dan zal je ook vinden dat je vakbondsvertegenwoordiger zich hard moet opstellen. Je bent dan dus best radicaal.

Extreem kan je niet genoemd worden. Immers, vakbonden zijn hier een legitiem onderdeel van het democratisch spel en bij wet volkomen geregeld. Wie extreem is, vindt vaak dat de vakbond niet ver genoeg gaat in de belangenbehartiging en zelfs dat vakbonden onderdeel zijn van ‘het establishment’.

[X] Ik vind vakbonden een onderdeel van onze democratie.

Je bent links of rechts, gematigd of radicaal. Dat de linkse mensen voor de vakbond zijn is duidelijk. Rechtse mensen zijn er vaak om pragmatische reden blij mee. Zij hebben liever een vakbond als aanspreekpunt dan geen vakbond. Met een vakbond kan je tenminste zaken doen, zo redeneren zij.

[X] Vakbonden zijn de pest voor ons land.

Je bent zo goed als zeker extreemrechts. Alleen als je dit slechts in je hart vindt en er geen verdere (gewelddadige) consequenties aan verbindt zou je kunnen zeggen dat het hooguit radicaal is. Toch zou je dan waarschijnlijk niet spreken over ‘de pest voor ons land’.

Kan je evengoed links zijn en dit vinden? Misschien, maar dan zal dat zijn door een zeer negatieve, traumatische ervaring met je vakbond. Bij doorvragen zal je waarschijnlijk dat oordeel matigen.

[X] Socialisme, sociaal-democratie en communisme, het is één pot nat.

Je bent rechts en je wilt het weten ook. Je hebt een afgemeten oordeel over wat links is: verfoeilijk en fout. Je gebruikt graag woorden als linkschmens en ‘de linkse kerk’. Je bent onder de indruk geraakt van de gevallen waar de rechten van het individu totaal ondergeschikt werden gemaakt aan de belangen van de massa of zelfs van alleen de staat. Je huivert bij het idee dat jij in een socialistische maatschappij als individu niets meer voorstelt.

Je bent fel tegenstander van het fascisme, de ideologie dat elk individu het belang van de staat moet dienen. En je ziet in elke andere ‘sociale’ ideologie elementen die verdacht veel lijken op elementen van het fascisme.

Voor jou is de keuze voor rechts vooral de keuze tegen fascisme en zijn ‘wegbereiders’. Het stoort je dat fascisme door links consequent (extreem)rechts wordt genoemd.

Toch ben je misschien niet echt rechts. In werkelijkheid deel je namelijk de afkeer van het fascisme met precies die linkse mensen die je als een pot nat beschouwt.

[X] Vrijheid in de samenleving is nog belangrijker voor het individu dan een zorgzame samenleving.

Je toont gevoel voor zowel het socialisme als het liberalisme en je neigt ertoe om die laatste net even belangrijker te vinden, althans op dit moment gezien het huidige tijdsbeeld. Voor veel mensen lijk je een persoon in het midden en dus gematigd, maar het zou best zo kunnen zijn dat je heen en weer geslingerd wordt tussen radicale standpunten links en radicale standpunten rechts.

Je voelt je geregeld gemangeld worden in debatten. Rechtse en linkse mensen sjorren aan je, maar ook krijg je van beide zijden om je oren omdat je niet duidelijk kiest, zo verwijten zij je. Misschien heb je hier geen last van omdat je je niet in debatten mengt. Of je hebt er geen last meer van omdat je je lesje geleerd hebt en bij debatten er het zwijgen toe doet.

[X] Zonder sociaaldemocraten zou het nu een harteloze maatschappij zijn.

Je ziet jezelf als mensenmens en wil weten dat je links bent. Wel geloof je heilig in de parlementaire democratie en heb je een haast even grote hekel aan extreemlinks als aan rechts. Rechtse mensen vertrouw je niet. Alleen harde wetgeving kan die mensen in toom houden, zo meen je.

[X] Het ware probleem in de wereld is de veronachtzaming van het milieu.

Je meent dat alleen links zich het milieu ter harte neemt. Andere problemen zijn niet onbelangrijk voor je, maar echt zorgen maak je je vooral over het milieu. Je zou het iedereen wel willen toeschreeuwen. Je bent alleen al daarom toegetreden tot radicaal links en mogelijk zelfs tot extreem links. Activisme is de logische keus, zo vind je.

[X] Milieu is belangrijk, maar er wordt wel zwaar overdreven door milieuactivisten.

Je bent zo goed als zeker rechts. Het milieu laat je niet onberoerd, maar je vindt dat al die linkse roeptoeters overdrijven.

[X] Socialisme is het enige alternatief om mensen met macht te bestrijden.

Je bent radicaal links en wil het weten ook. Zo je niet activist bent, dan ben je in elk geval blij dat er activisten zijn en sympathiseer je met hen.

[X] Arme mensen zijn zo arm omdat ze onderdrukt worden.

Ook hier geldt: Je bent radicaal links en wil het weten ook. Zo je niet activist bent, dan ben je in elk geval blij dat er activisten zijn en sympathiseer je met hen.

[X] Gepeste kinderen zijn zielig en moeten tegen pesten beschermd worden met harde middelen.

Je bent waarschijnlijk links en voorstander van veel wetgeving. Slachtoffers moeten beschermd worden tegen daders. Die laatste moeten gestraft kunnen worden tot bijv. geldboetes, taakstraffen en/of verwijdering. Dat radicale standpunt brengt je nogal eens in conflict met andere zich links noemende mensen. Die willen juist ‘zachtere’ middelen inzetten zoals goede voorlichting en gesprekken met een psycholoog.

Eventueel ben je rechts. Dan gaat het je niet om veel wetgeving, maar vind je dat het individu het recht heeft om hard in te grijpen door bijv. een flink pak op de billen te geven of een koekje van eigen deeg uit te delen.

[X] Eigenlijk hebben veel kinderen die gepest worden het aan zichzelf te danken. Het zijn vaak onuitstaanbare kinderen.

Je bent waarschijnlijk rechts. Je meent dat mensen, zelfs kinderen, in ultimo zelf verantwoordelijk zijn voor hun lot. Bovendien meen je vaak te hebben gezien hoe het gepeste kind het zelf uitlokte door zich vervelend of in elk geval abnormaal te gedragen. Mogelijk vind je pesten zelfs onderdeel van de menselijke natuur en van het Darwiniaans selectiemechanisme.

[X] Eens een dief, altijd een dief, ofwel die mensen zijn onverbeterlijk en kunnen beter lang de cel in.

Links of rechts, beide is mogelijk, al zijn de achterliggende redeneringen iets verschillend.

Als je jezelf als links ziet, dan redeneer je waarschijnlijk langs de lijn dat er nu eenmaal ook echte schoften zijn en dat discriminatie, slechte jeugd en onderdrukking bij hen niet de hele verklaring voor hun slechte gedrag kan zijn, Toch kan je het niet maken deze mensen als compleet onverbeterlijk te zien en vind je een aantal jaren celstraf al ‘lang’. Levenslang zal je niet snel toewensen. Wel vind je dat celstraf gepaard moet gaan met therapie.

Als je jezelf als rechts ziet, dan ben je weliswaar voorstander van ieders recht op individuele ontplooiing, maar evengoed zie je in dat sommige mensen zichzelf op oneerlijke wijze boven de anderen uitvechten en daarin onverbeterlijk zijn. Je ziet ze liever levenslang dan tijdelijk de gevangenis in gaan. Therapie tijdens de celstraf vind je eigenlijk verspilde moeite en typisch een speeltje van links.

De VanLenth LinksRechts vragenlijst – Verantwoording

links-rechtsHet blog van gister vormde de aftrap van de VanLenth LinksRechts vragenlijst. Daarin tref je deel 1 aan van de vragenlijst die je kan helpen bij het bepalen van jouw positie op de meetlat links-rechts.

In dit blog wordt uitgelegd hoe de vragenlijst wordt beoordeeld en waar volgens mij links en rechts voor staan. In het volgende blog zullen de vragen van deel 1 worden beoordeeld.

Bij veel vragenlijsten is de score een optelsom. Dan tellen bepaalde vragen positief en andere negatief. En de ene vraag weegt dan zwaarder dan de andere. Bij deze lijst werkt het vooral niet zo. Bij deze lijst ga ik ervan uit dat je weliswaar door een weging ingedeeld kan worden in de groep van links of de groep van rechts, maar het is goed mogelijk dat je op veel punten gematigd bent behalve op enkele aspecten, waarop je dan radicaal (beslist, uitgesproken, uit principe) scoort. Of dat je op een zeker punt zelfs extreem scoort. Extremisme is in mijn ogen een kwestie van openstaan voor gewelddadige of anderszins keiharde aanpak. Soms hebben mensen dat slechts ten aanzien van een enkel thema, mogelijk naar aanleiding van eerdere eigen ervaringen. Het zou niet juist zijn zo iemand in algemene zin als extreem te beschrijven, hoewel het ook weer niet goed zou zijn zo iemand te beschrijven als slechts gematigd alleen maar omdat deze gematigd scoort op de meeste items. Immers, het zal maar een onderwerp betreffen dat toevallig net speelt… Dan wil de maatschappij toch echt wel graag weten van wie – dus van welke ‘extremist’ – het op dat moment iets te vrezen heeft. Ik maak ook onderscheid tussen de extremist en de radicaal.

Een radicaal is zeer beslist over een thema en toch gaat deze niet zover dat geweld, of een anderszins keiharde aanpak, wordt goedgekeurd. Dat zal zich dan kunnen uiten bij verkiezingen door het geven van de stem aan een van de ‘radicale’ politici. Er valt met de radicaal ook niet echt te polderen. In mijn ogen is extremisme foute boel. Dat geldt niet – of niet zomaar – voor radicaliteit. De radicaal zal zichzelf eerder beschrijven als standvastig, zeker van zijn zaak en vastberaden. Diens tegenstander zal hem beschrijven als onwrikbaar, arrogant, compromisloos en niet mee samen te werken.

Dan hebben we de gematigden. Dit zijn degenen die zich niet te hard willen vastbijten in een positie. Compromissen zijn volgens hen een noodzakelijk onderdeel van het politieke spel in de democratie. Zij zijn ook wel aan het twijfelen te brengen en schuiven dan soms wat op, al zal het nooit om veel verschuiving gaan. Hun trouw aan hun partij, zo ze ergens lid zijn, is groot, want ze voegen zich elke keer weer naar de nieuwe koers. Dit in tegenstelling tot de meer radicale leden, die het op zeker moment echt helemaal gehad kunnen hebben met de koers in de partij.

Een andere indeling is of het om een passieve persoon of om een activist gaat. De activist kan gematigd zijn en is dan meestal politiek actief binnen een partij. Maar je hebt ook de ‘buitenparlementaire activist’. Die zit bijna zonder uitzondering ergens tussen de radicaal en de extremist in; het hangt af van de middelen die dit type activist (hierna te noemen: activist) toegestaan acht. Wie stelt dat het doel elk middel heiligt zit in de hoek van de extremisten. Wie vindt dat de wet de grenzen van het activisme bepaalt, zit bij de radicalen. Overigens kan iemand ook extreem zijn in woord zonder ooit enig activisme te ontplooien. Schrijven, waaronder blogs, is dan weer wel een activistische uiting. (Het is ook niet zo dat de pen geen gevaarlijk wapen is. Sterker, veel gevaarlijke ontwikkelingen begonnen ooit met de geschreven woorden van een enkel individu.)

De gematigden zijn juist door hun trouw ook meteen min of meer onbetrouwbaar, want wanneer de partijtop zich later niet blijkt te houden aan de beloften, zullen deze leden daar niet tegen in opstand komen en zo ‘meewerken’ aan koersverschuivingen weg van de basisprincipes. Daardoor zullen andere mensen mogelijk niet langer willen stemmen op de partij. Deze gematigden verstoren dan dus de koersvastheid.

En dan links versus rechts.

In mijn ogen zijn linkse mensen degenen die menen dat de arme mensen arm zijn omdat ze onderdrukt en/of achtergesteld worden en dat ze van overheidswege daartegen beschermd moeten worden. Zij willen strenge wetgeving hieromtrent. Ook is er de variant dat ze menen dat dieren beschermd moeten worden tegen mensen die niks om dieren geven en hen uitbuiten. Idem zijn er degenen die met lede ogen aanzien hoe – in hun ogen – het milieu wordt misbruikt. Maar linkse mensen hebben het niet alleen over onderdrukking en achterstelling. Zij menen ook dat alle mensen in essentie recht op welzijn hebben en dat wetgeving achtergestelden hoort te compenseren. Het is hun drijfveer bij het inrichten van de zorg.

De rechtse mensen menen dat de meeste rijke mensen rijk zijn geworden door hard werken, dat de meeste armen arm zijn door eigen falen en dat slechts sommige rijke mensen door vals spel zo rijk zijn geworden. Vanwege die laatste groep moeten er toch maar enige wetten zijn die dit allemaal regelen, zo vinden rechtse mensen, maar die wetgeving moet niet overdreven worden en wat linkse mensen voorstellen vinden rechtse mensen allemaal zwaar overdreven. Ook vinden rechtse mensen niet dat alle mensen vanzelfsprekend recht op welzijn hebben. Zij zijn van mening dat eenieder daarvoor zelf eerst het nodige moet doen, dat iemand het eerst moet verdienen. Het is hun drijfveer om zorgvoorzieningen te beperken tot het hoognodige.

Het lijkt misschien alsof ik socialisten tegenover liberalen zet, maar dat is slechts ten dele waar. Liberalen zijn er, in mijn optiek, in twee soorten. De eerste is liberaal geworden omdat dit gedachtegoed hen persoonlijk zo buitengewoon goed lijkt uit te komen. De tweede soort is liberaal vanuit een filosofisch en moreel standpunt. Deze liberaal gelooft er heilig in dat vrijheid het ultieme en eerste mensenrecht is en dat het echt het beste ideaal voor de wereld is. Dit type liberalisme verplicht vaak tot standpunten die lijken op die van socialisten.

Dan heb je ook nog anarchisten, van oudsher beschouwd als radicaal links. Dat laatste (links) is echter maar de vraag, want ze vertonen nogal wat overeenkomst met de liberalen. Eigenlijk is anarchie een radicale vorm van liberalisme. De Tea Party beweging in de V.S. wil een zo klein mogelijke overheid. Je zou dan vermoeden dat die mensen anarchisten in het hart sluiten. Het tegendeel blijkt echter het geval. Rara, wat zit daarachter? Het is belangrijk om hierover na te denken, maar hoe dan ook zijn er maar weinig mensen die principieel anarchist zijn. Verreweg de meeste mensen willen toch wel een of andere vorm van overheid.

Na deze uiteenzetting is het hopelijk duidelijker wat mij drijft bij het schrijven van het commentaar bij elk van de items van de vragenlijst (zie het volgende blog). Met een beetje gevoel zou je dat ook zelf kunnen.

De VanLenth LinksRechts vragenlijst

left-right-politicsDoorloop deze vragenlijst deel 1 (ja, er zijn nog meer delen welke later volgen) en ik zal je bij de volgende blogs helpen bij het bepalen waar je staat op de schaal links-rechts. Kruis een item alleen aan als je het er volledig, dus woord voor woord, mee eens bent. Al is er maar één woord dat je niet onderschrijft, kruis het dan vooral niet aan.

[  ] Bootvluchtelingen moeten altijd eerst worden gered uit zee.

[  ] Bootvluchtelingen moeten terug naar Afrika worden gebracht.

[  ] Bootvluchtelingen moeten in aanmerking kunnen komen voor een asielaanvraag.

[  ] Van mij hoeven bootvluchtelingen niet uit zee te worden gered.

[  ] Hitler’s Mein Kampf moet absoluut verboden blijven.

[  ] Een verbod op Hitler’s Mein Kampf gaat tegen mijn principes in.

[  ] Een verbod op Hitler’s Mein Kampf is nutteloos, want het is toch wel op internet te vinden.

[  ] Jean-Marie Le Pen van het Front National is een antisemiet van het ergste soort.

[  ] Het Front National is extreemrechts en moet daarom volkomen genegeerd, zo niet verboden, worden.

[  ] Anti-zionisme is net zo erg als antisemitisme.

[  ] Wilders zie ik als de nieuwe Hitler als hij de kans zou krijgen.

[  ] Ik ben lid van mijn vakbond.

[  ] Ik vind absoluut dat er vakbonden moeten zijn.

[  ] Ik vind vakbonden een onderdeel van onze democratie.

[  ] Vakbonden zijn de pest voor ons land.

[  ] Socialisme, sociaal-democratie en communisme, het is één pot nat.

[  ] Vrijheid in de samenleving is nog belangrijker voor het individu dan een zorgzame samenleving.

[  ] Zonder sociaaldemocraten zou het nu een harteloze maatschappij zijn.

[  ] Het ware probleem in de wereld is de veronachtzaming van het milieu.

[  ] Milieu is belangrijk, maar er wordt wel zwaar overdreven door milieuactivisten.

[  ] Socialisme is het enige alternatief om mensen met macht te bestrijden.

[  ] Arme mensen zijn zo arm omdat ze onderdrukt worden.

[  ] Gepeste kinderen zijn zielig en moeten tegen pesten beschermd worden met harde middelen.

[  ] Eigenlijk hebben veel kinderen die gepest worden het aan zichzelf te danken. Het zijn vaak onuitstaanbare kinderen.

[  ] Eens een dief, altijd een dief, ofwel die mensen zijn onverbeterlijk en kunnen beter lang de cel in.

NOS journaal gaat wéér over de schreef

Vandaag was het wéér zover. Het NOS journaal op Radio 1 had het uitzending na uitzending over “het extreemrechtse Front National”. Gek hè, dat zoveel mensen zelfs onze nationale media links noemen, en dat bedoelen ze dan niet bepaald positief. Waarom toch volstaat het journaal niet met de tekst “het Front National”. Menen ze daar op de redactie nou echt serieus dat ze ons luisteraars moeten helpen zo’n politieke partij te plaatsen op de meetlat links-rechts? Kom op zeg, daar zijn we zelf toch wel toe in staat.

Naar ik heb begrepen was er ooit een tijd dat zulke bijvoeglijk naamwoorden in de journalistiek niet werden getolereerd, althans bij de media die trachtten objectief te berichten. De huidige generatie journalisten denkt oprecht dat het tegenwoordig een stuk professioneler journalistiek bedrijft dan vroeger, en dat zou dan ook een grotere objectiviteit inhouden. Maar dan moeten zij mij maar eens uitleggen waarom zulke bijvoeglijk naamwoorden juist tegenwoordig voorkomen bij zo’n ‘professioneel’ medium als het NOS journaal.

Misschien denken deze journalisten echt dat in dit geval de term ‘extreemrechts’ gerust gebruikt kan worden omdat het simpelweg aantoonbaar is. Of misschien denken ze daarover niet eens na en praten ze alleen maar een bepaalde massa na. Immers, waarom zou je als journalist niet ook gewoon de kwalificatie gebruiken die zovelen gebruiken, waaronder nogal wat collega’s. Zo kan het gebeuren dat een kwalificatie ongemerkt brede ingang vindt zonder dat er legitieme reden voor het gebruik is.

In tijden van oorlog kan ik me er nog wel iets bij voorstellen. Waarom zouden de kranten in mijn land objectief moeten schrijven over de oorlog die mijn land uitvecht. Althans, als ‘objectief’ wordt gedefinieerd als ‘het belichten van de argumenten van beide zijden in dezelfde mate en onbevooroordeeld’. Ik zou het vrij logisch en terecht vinden dat onze media eenzijdig partij kozen. Sterker, ik zou me verraden voelen als media in mijn land niet voor mijn land partij kozen, zelfs als ze neutraal probeerden te blijven. Loyaliteit mag wèl verwacht worden. Daarbij is het dan weer wel mijn veronderstelling dat we strijden voor een goede zaak.

Zou het dan misschien zo zijn dat wij allen hier in Nederland echt massaal tégen Front National zijn? Maar we zijn toch niet in oorlog met ze? Heeft het Front National ons Nederlanders bedreigd? Ik weet van niks. Hebben ze vrienden van ons bedreigd? Ik weet van niks. Maar ik weet niet alles. Weet u ervan?

Of zijn ze bij het NOS journaal misschien toch echt massaal links? Ik heb op zich niks tegen links. Sterker, ik meen het zelf nog steeds te zijn. Maar ik heb wel iets tegen linkse mensen die al te gemakkelijk het woord ‘extreemrechts’ gebruiken. Dat woord moet toch echt worden voorbehouden aan partijen die volledig voldoen aan de voorwaarden.

“Ah”, zegt nu vast menigeen, “maar aan die voorwaarden voldoen ze toch?!”. Niet mee eens. Het FN doet er alles aan om te laten zien dat bepaalde denkbeelden bij hen niet of niet langer getolereerd worden. Denk aan antisemitisme of rassendiscriminatie. Ja, ik ben niet dom, ik weet heus wel dat velen nog steeds volhouden dat juist het FN antisemitisch is en rassen discrimineert. Maar deze volhouders hebben aantoonbaar geen gelijk. De oude Le Pen, de vader Jean-Marie, meent zelf oprecht géén antisemiet te zijn en zijn dochter, c.q. de hele top van FN, neemt zeer duidelijk afstand van hem.

Je zou het FN wèl kunnen verwijten dat het papa Le Pen nog steeds tolereert in het Europees Parlement als vertegenwoordiger van het FN. Daarvoor heeft het FN zo zijn motieven, maar zijn rol in de top is uitgespeeld. Stel dat papa Le Pen inderdaad uittreedt, al of niet vrijwillig, houdt het journaal dan op met het gebruik van de term? Ik betwijfel het. Er wordt gemeend dat de achterban van FN nu eenmaal van hetzelfde soort is als papa Le Pen en dat de term gewoon van toepassing blijft. Maar het FN is onder dochter Le Pen behoorlijk gegroeid en dat is niet omdat het nu nog meer antisemieten en racisten aantrekt dan het al deed. De nieuwe verhoudingen zouden zich toch moeten laten zien in de generaliserende bewoordingen over de partij.

Ook het volgende is mogelijk. (Ik moet echt moeite doen om daarop te komen; het ligt voor mij niet voor de hand er zo tegenaan te kijken.) Misschien heeft de term ‘extreemrechts’ tegenwoordig niet meer de negatieve lading die het vroeger had, of misschien had het die negatieve lading vroeger ook al niet, of misschien had het die lading slechts voor mij en nog een paar anderen. Misschien is het gewoon het ene uiterste plekje op de meetlat links-rechts, meer niet. Dat zou betekenen dat ik persoonlijk er zo’n heftige betekenis aan geef, terwijl journalisten dat niet doen en het gewoon een term vinden om aan te geven dat het binnen rechts het meest rechts is, meer niet.

Toch zou ik in dat geval die journalisten erop willen wijzen dat het, naar mijn beste weten, voor veel lezers/luisteraars/kijkers niet slechts een maatstreepje is, maar ook een veroordeling en waarschuwing inhoudt. Een stiekeme veroordeling en waarschuwing, dat wel. Het spreken over een maatstreepje is dan eigenlijk stil gefluister in het oor: “We hebben hier van doen met echt heel slechte mensen, kijk uit!”

Ik weet nog al te goed hoe ik zelf vroeger tegen extreemrechts aankeek. Extreemrechts typeerde de echt slechte mensen, nog erger dan de extreemlinkse mensen. Extreemlinkse mensen waren doorgeslagen idealisten, extreemrechtse mensen waren de ultieme en vooral levensgevaarlijke egoïsten, zoiets. In mijn hoofd geldt nog steeds een heftig negatief oordeel over extreemrechts. Ik zie het zeker niet als een nuchter streepje op de meetlat.

Extreemrechts roept bij mij dus een beeld op. Aan dat beeld voldoet het nieuwe Front National gewoon niet. Vandaar dat het mij blijft bevreemden dat die kwalificatie zo stug wordt volgehouden. En ik vind dat de kwalificatie zo zijn, op zich nuttige, waarschuwende functie verliest. Als we het FN al extreemrechts noemen, en als die partij in de praktijk eigenlijk lang niet zo erg blijkt te zijn, waarom zouden we dan nog ongerust moeten worden als een volgende keer een andere partij extreemrechts wordt genoemd?

Men zou kunnen zeggen dat ik dom of naïef ben omdat de typerende kenmerken er wel zijn, maar ik ze niet zie of wil zien. Daar kan ik dan weer tegenover stellen dat degenen die maar stug doorgaan met het gebruiken van de kwalificatie zekere associaties blijven maken tegen beter weten in. Althans, ze zouden beter kunnen weten, maar ze willen wellicht geen moeite doen om te controleren of de associaties misschien vooroordelen zijn. Misschien waren het vroeger valide oordelen, maar misschien zijn ze het niet langer.

Er is een gezegde: Eens een dief, altijd een dief. Het zou toch vooral linkse mensen moeten aanspreken als ik zeg dat we moeite moeten doen niet op die wijze tegen mensen of partijen aan te kijken. We mogen toch verwachten dat we op zijn tijd de boel opnieuw toetsen. Vooroordeel is iets van andere mensen, toch?! Vooroordeel is niet iets van linkse mensen, toch?!

Idem, linkse mensen zijn genuanceerd, toch? Vroeger dacht ik dat echt. Tegenwoordig weet ik wel beter. Ook ik was vroeger in menig opzicht niet genuanceerd. Voor rechtse mensen nam ik het niet op. Samen met de andere linkse mensen keek ik op hen neer. Op de Elsevier en de Telegraaf werd bij wijze van spreken gespuugd, de achterban van de Tros bestond uit dom klootjesvolk. Zo simpel kijkt menig links mens nog steeds tegen de rechtse mens aan. Daarvoor hoeft die ander niet eens extreemrechts te zijn, al helpt dat natuurlijk wel.

Door partijen te etiketteren als extreemrechts doet links aan verdeeldheid zaaien, zeker als zo’n partij het etiket zegt te verafschuwen. Links is erg sterk in het zaaien van verdeeldheid, al heeft het dat zelf niet door. Op zich is het prima dat links het slechte gedrag van zekere mensen en partijen gewoon benoemt en er zelfs de straat voor op gaat. Daarom juist zou ik verwachten dat links waardering opbrengt voor mensen en partijen die eveneens menen het slechte gedrag van mensen en partijen gewoon te benoemen.

Het is me om die reden eigenlijk een raadsel waarom een Wilders door links zo gehaat wordt. Hij waarschuwt ons allen voor de gevaren van de Islam zoals er in de jaren 20-30 gewaarschuwd werd voor de gevaren van het nazisme. Je kan vinden dat hij overdrijft, zoals er ook in de jaren 20-30 mensen waren die de waarschuwingen voor het nazisme overdreven vonden, maar je kan toch wel proberen enige waardering op te brengen voor zijn hartekreet?! Vanuit dat perspectief zaait niet Wilders verdeeldheid, maar is het links dat weigert hem te horen en besluit hem buiten te sluiten, op die wijze verdeeldheid zaaiend.

Links heeft een hoop uit te leggen. Zo ook geldt dat voor de journalisten van het NOS journaal.