Waarom bemoeit de EU zich niet met Catalonië?

Eerst hier een stukje theorie dat al eerder het daglicht zag. Pas daarna die theorie toegepast op Catalonië.

De theorie van het referendum in een democratie

Zijn er in Europa mensen die tégen democratie zijn? Vast wel, maar behoor jij tot die kleine groep? Vast niet.

Nu is het niet zo dat alle mensen die zeggen vòòr democratie te zijn ook vòòr referenda zijn. Toch is dat wel een beetje raar. Immers, wie voor democratie is, gaat ervan uit dat ‘het volk’ gemiddeld gesproken voldoende verstand heeft om tot verantwoorde politieke beslissingen te kunnen komen. Demos is het oud-Griekse woord voor volk en kratea voor regeren. Democratie betekent zodoende ‘het volk regeert’ en een democraat wil dat het volk regeert. Er zou bij een democraat dan ook geen angst moeten bestaan voor een middel als een referendum, dat niets anders is dan een raadpleging van dat volk. Er zou ook geen angst voor een referendum moeten zijn bij degenen die menen bij een specifiek Lees verder

Hoeveel democraten kent Nederland eigenlijk?

Zijn er in Nederland mensen die tégen democratie zijn? Vast wel, maar behoor jij tot die kleine groep? Vast niet.

Nu is het niet zo dat alle mensen die zeggen vòòr democratie te zijn ook vòòr referenda zijn. Toch is dat wel een beetje raar. Immers, wie voor democratie is, gaat ervan uit dat ‘het volk’ gemiddeld gesproken voldoende verstand heeft om tot verantwoorde politieke beslissingen te kunnen komen. Demos is het oud-Griekse woord voor volk en kratea voor regeren. Democratie betekent zodoende ‘het volk regeert’ en een democraat wil dat het volk regeert. Er zou bij een democraat dan ook geen angst moeten bestaan voor een middel als een referendum, dat niets anders is Lees verder

The President of the EU

73f0aeb639 Help! De PvdA heeft ons er ECHT ingeluisd! Dit is niet leuk meer! Ze vonden het toch niet langer nodig ons te raadplegen via een referendum?! Ze waren het er in de Tweede Kamer toch allemaal – nou ja, bijna allemaal – over eens dat het Verdrag van Lissabon niet langer een Grondwet genoemd kon worden?! Er zou géén EU Minister van Buitenlandse Zaken komen en ook andere van dergelijke al of niet symbolische dingen waren toch succesvol afgewend door onze eigenste politici?!

Waarom lees ik dan vandaag VERDOMME in de Volkskrant dat Blair in de race is om de EERSTE PRESIDENT VAN EUROPA te worden?! Hou me te goede, ik heb niks tegen Blair. Maar ik heb des te meer tegen een Europese President, en tegen een Europese Minister van Buitenlandse Zaken, en tegen een Europese Vlag. Kortom, ik heb des te meer tegen een stiekeme machtsgreep!

Als ik het oneens ben met het regeringsbeleid, dan wil ik kunnen aanzeuren tegen een kabinet dat in Den Haag zetelt en eerst en vooral Nederland regeert. Als onze Minister van Buitenlandse Zaken op zeker moment denkt namens ons een andere regering een veeg uit de pan te mogen geven, dan wens ik hem/haar daarop aan te spreken en dat doe ik absoluut bij grote voorkeur als Nederlander tot Nederlander. Andere Europeanen mogen van mij van alles vinden, maar moeten dat dan gewoon op eigen titel doen, vanuit de eigen natie, vanuit de eigen cultuur zo je wilt.

Dat voorbeeld haal ik niet voor niks aan. Vorig jaar, tijdens mijn vakantie, stond ergens in de krant dat “de Europese Minister van Buitenlandse Zaken” (sic) het harde optreden van een Oost-Europees land, dat geconfronteerd werd met een terroristische gijzeling, veroordeelde. Ik ergerde me toen rot aan dat arrogante, feitelijk on-Nederlandse, toontje en het voelde bovendien aan als een stille, stiekeme machtsgreep.

En nu blijken wij zelfs te worden opgezadeld met een Europese President? Wat een lef! Je zou er van ondergronds gaan. Ook al zullen sommigen beweren dat ‘we’ het zelf zo gewild hebben, volgens mij worden we erin geluisd. Onze vrijheid wordt te grabbel gegooid.

Ik wil niet onderdaan van Europa zijn! Ik voeg me bij het verzet!