Dr. Martijn de Koning is een useful idiot, helaas

Dr. Martijn de Koning is antropoloog, met als specialisme de Islam, aan de Universiteit van Amsterdam. Wetenschapper dus, maar eentje van het onzuivere soort, helaas. Onzuiver, want hij meent serieus dat islamofobie bestaat. Bovendien blijkt het een useful idiot. Niet voor niets wordt hij uitgenodigd om te spreken op door Nederlandse moslims georganiseerde bijeenkomsten. Zij lopen met hem weg, want hij bezingt hun ‘emancipatie’ en ontwikkeling van de afgelopen halve eeuw en leeft met hen mee elke keer dat er een moskee wordt beklad. Uit niets blijkt dat hij hen wezenlijk durft te bekritiseren. Bekijk deze lezing bij de Amsterdamse studentenvereniging Al Furqan op 13 februari 2015 als je me niet gelooft.

Martijn de Koning past in een lange traditie van universitaire antropologen en sociologen die alle decennia vanaf de jaren-zestig ons het zand in de ogen strooiden door hautain te oreren dat alle met de nodige schroom aangekaarte problemen vanzelf zouden verminderen met elke volgende generatie. Niets van wat zij al die decennia beweerden is achteraf waar gebleken, werkelijk helemaal niets! Sterker, de eerste generaties hier binnengekomen moslims bleken veel minder een probleem dan de huidige moslimjeugd. Zijn we door die ‘wetenschappers’ bedrogen? Nee, we zijn niet bedrogen; zij bedrogen eerst en vooral zichzelf, naïef als ze destijds nog waren, ook al dachten zij echte wetenschappers te zijn. Maar Martijn de Koning is pas sinds 1999 specialist in de Islam. Hij zou toch beter moeten weten?! Ja, dat zou hij zeker en daarom vind ik hem wèl een bedrieger, een nepwetenschapper.

Wetenschap is niet alleen het kunnen opnoemen van cijfertjes over hoeveel moskeeën er nu zijn, of hoeveel moslims er in Nederland wonen, of … kijk maar naar alle cijfertjes die De Koning opnoemt in die lezing. Wetenschap is vooral het hanteren van de juiste definities. De Koning begaat wetenschappelijke doodzondes, alleen al door islamofobie als echt bestaand te poneren. Een waar wetenschapper weet beter. De term ‘islamofobie’ is hooguit een strijdterm, bedoeld om een politiek-ideologische strijd te voeren. Het is zo je wilt een propagandistische term, meer niet.

De ellende is dat neppers als Martijn de Koning het er niet bepaald makkelijker op maken bepaalde moslimjongeren te overtuigen van hun denkfouten.