Veel vluchtelingen gaan voor persoonlijk gewin

Een volk dat zwicht voor tirannen

Deze jongemannen hebben geen flauw benul van hun respectloze gedrag, vrees ik.

Vluchten, vechten of bevriezen. Alle drie zijn het mogelijke reacties op dreiging. We laten bevriezen even buiten beschouwing. Over vechters hebben velen hier in het Westen een negatieve mening, over vluchters daarentegen een positieve. Merkwaardig eigenlijk.

Over vechten denken met name de deugende mensen (ja, dit is cynisch bedoeld) dat het dan gaat om agressieve mannen met kalashnikovs. Over vluchten denken diezelfde mensen dan te maken te hebben met het weldenkende en beschaafde deel van een bevolking. Hebben ze gelijk of zijn dit vooroordelen die vooral iets zeggen over die deugende mensen zelf?

Kijken we naar Syrië, dan lijken er ook mij inderdaad nogal wat vechters die méér beogen dan Assad en zijn regime verjagen omdat die zo ontzettend onrechtvaardig zijn bevolking zou hebben onderdrukt. En kijken we naar de Syriërs die hun land willen ontvluchten, dan lijken er ook mij inderdaad nogal wat die geen andere keus ervoeren, omdat de onderdrukking van ISIS (let op, dus niet zozeer Assad!) echt tè heftig is om er als wapenloze bevolking ook maar iets tegen te kunnen doen. Toch, lijkt het zo of is het ook echt zo? Lees verder

Gifgas, Al Qaeda en WO III

Een paar dagen geleden was het nog nieuws: Al Qaeda plande een aanslag die de geschiedenis zou veranderen

De militairen en politiek leiders van de VS denken dat daarmee gedoeld werd op een grote, maar simpele aanslag ergens in het Midden Oosten. Ikzelf denk echter dat de aanslag al achter de rug is: de gifgasaanval in Damascus. En het ziet ernaar uit dat de strategen van Al Qaeda hun doel aan het bereiken zijn, namelijk het ontketenen van de Derde Wereldoorlog. Hoe moeten we het anders straks noemen als de Amerikanen samen met de Fransen, Britten, Duitsers, Nederlanders en al die andere emotioneel volgeschoten rodelijnbewakers de oorlog verklaren aan Syrië? Dat dan even later Iran aan zijn zijde heeft staan, met op de achtergrond de Russen en weet je veel welke andere landen die zich solidair zullen verklaren met Syrië, al is het maar omdat ook zij nog een rekening te vereffenen hebben met ‘het westen’. Wie kan ons garanderen dat de Russen een aanval vanaf een Amerikaans vliegdekschip over hun kant laten gaan? Wat als Syrië er vervolgens Israël bijtrekt met wat gerichte raketaanvallen? Wat als Israël vervolgens de kans te baat neemt om in Iran de in aanbouw zijnde nucleaire fabrieken te bombarderen? Wat als ‘we’ besluiten om de ‘rebellen’ van ‘het vrije Syrische leger’ toch maar te gaan voorzien van nog meer wapentuig? Wat als binnen die rebellengroepen de radicale islamisten toch veel machtiger bleken te zijn dan ‘we’ konden, durfden of wilden bevroeden?

Wat is dat toch, dat we worden overspoeld met hevig verontwaardigde reacties van vredelievende mensen, die erop neerkomen dat we nu toch echt moeten ingrijpen, met wapens dan maar en nu ook echt vernietigend, als het even kan?

Ja, er is vast echt bewijs dat er een paar dagen geleden in Damascus om drie uur middenin de nacht enkele chemische bommen zijn ontploft. Fijn dat die inspecteurs en de inlichtingendiensten dat weten aan te tonen. Maar moet ik ze ook geloven als ze bij hoog en laag verklaren dat deze bommen waren afgeschoten in opdracht van het Syrische regime? Voorlopig zie ik daarvan nog geen bewijs. Slechts verklaren dat die bewijzen er zijn zegt me niets. nou ja, niets… Het doet bij mij een belletje rinkelen: Kunnen zekere lieden er belang bij hebben om zo’n verklaring af te leggen zonder de bewijzen te overleggen?

Onze minister Timmermans doet er goed aan geen genoegen te nemen met de mededeling dàt er bewijs is gevonden. Het ‘bewijs’ moet volledig op tafel, niet alleen bij hem, maar bij ons allemaal.

Maar zelfs als het bewijs er is, dan nog denk ik dat militair ingrijpen geen reële optie is, tenzij we inderdaad een derde wereldoorlog nodig hebben om eens een keer echt schoon schip te maken. Maar dan moeten we die wel gaan winnen en dat gaat dit keer niet lukken met de VS als leider. Dat land ontbeert naar mijn idee daarvoor gewoon de hersens. Ik heb ze de afgelopen 40 jaar gewoon teveel blunders zien maken. Wie veel spierballen heeft, zal ze menigmaal te snel gebruiken. Ik volg liever degenen die eerst goed nadenken.

Mijn adviezen: 1) Goed uitzoeken wat er is gebeurd en de theorie dat Al Qaeda erachter zit zeer serieus nemen. 2) Eens een goed en openhartig gesprek met Assad gaan voeren zonder uit de hoogte te gaan doen. Je zal maar president zijn van zo’n land. Zie het dan maar eens te redden met polderen. (De recente les van Egypte zou ons ook moeten leren ons eens wat bescheidener op te stellen.)