Hoezo moet Bashar Assad het veld ruimen?

Hama

Meer over deze foto onderaan het artikel.

Moet Bashar Hafiz al-Assad (hier kortweg Bashar Assad) echt weg? Bekijken we het handelen van hem en vooral zijn vader Hafiz al-Assad, de vorige president, en passen we daarop onze normen toe, dan is het antwoord al snel Ja. Immers, het Syrische leger staat niet bepaald bekend om zijn zachte, zo menselijk mogelijke aanpak. Ook afgelopen week was er weer het bericht dat in de slag om Aleppo meer dan 80 burgers waren geëxecuteerd door het leger en iets minder recent was er weer gedoe over chemische wapens. Met name de MSM komen om de haverklap met dit soort berichten. Pas later blijkt dan dat ze lang niet altijd precies kloppen, maar omdat zulke kanttekeningen minder op de voorpagina verschijnen, heeft het volk het beeld dat Assad een gore schoft van de eerste orde is. Goed, van de beschuldigingen aan zijn adres zal vast wel het nodige wèl waar zijn. Dus we mogen rustig vaststellen dat voor Bashar Assad en zijn militairen geldt dat ze verre van zachtzinnig omgaan met hun vijanden.

Toch heb ik al een aantal jaren zo mijn twijfels of dat voldoende reden is om van Bashar Assad te eisen dat hij terugtreedt. Zijn we hier in het westen wel helemaal eerlijk in ons oordeel? Doen we hem niet tekort? Gaven we ons wel voldoende rekenschap van de omstandigheden? Is zijn hardhandige of zelfs wrede optreden niet eigenlijk een vrij logisch gevolg gezien zijn wel zeer moeilijk te bestrijden vijanden? Feit is dat ook dit deel van het middenoosten een bijzondere geschiedenis heeft. Misschien moeten we nog veel verder teruggaan in de geschiedenis, maar laten we eens kijken hoe dat nou zat met het bloedbad in Hama.

In 1982 richtte het Syrische leger in de stad Hama een waar bloedbad aan, zoveel mag wel gezegd worden. Overigens lopen de schattingen over het aantal doden zeer uiteen, van 2.000 tot wel 40.000. Gedetailleerde informatie vinden we op de Engelstalige Wikipedia (de Nederlandse over Hama stelt echt helemaal niks voor). Zowel 2.000 als 40.000 zijn wellicht ingegeven door propagandistische motieven. Hoe dan ook, er zijn inderdaad velen omgekomen. In 1982 was het nog de vader van de huidige Assad en dat bloedbad kleeft om die reden deze president iets minder aan, maar ik wil er toch wat meer over vertellen, want wat dreef toch de destijdse president en zijn leger ertoe om zoveel eigen onderdanen te slachten? Het beeld dat opdoemt is een beeld dat anno 1982 alleen de zeer goed geïnformeerde en sterk betrokken lezers zich konden voorstellen: Het Syrische bewind werd geteisterd door de Moslimbroederschap en het idee was onderhand dat er met die fundamentalisten toch niet te onderhandelen viel en dat ze maar beter massaal een kopje kleiner gemaakt konden worden. Wat was de directe aanleiding?

Het waren de jaren dat in buurland Iran de revolutie Khomeini aan de macht had gebracht. In hetzelfde jaar van die revolutie (1979) vermoordde de militaire tak van de Moslimbroederschap (de Fighting Vanguard) 83 cadetten van een Syrische officieropleiding. In 1980 braken diverse opstanden en rellen uit in verschillende plaatsen in Syrië, waaronder Hama. Ook pleegde een lid van de Moslimbroederschap een aanslag op de president. Die aanslag mislukte overigens. Wel besloot het parlement van Syrië de Moslimbroederschap te verbieden. Die broeders gingen echter rustig door met het plegen van zeer bloedige aanslagen, op individuen en op groepen. Er vielen in die jaren aan regeringszijde wel 1.000 doden. In 1982 brak opnieuw een opstand van de Moslimbroederschap in Hama uit. Hama had, en heeft, de reputatie de meest conservatieve moslimstad van Syrië te zijn. Hafiz Assad besloot de Moslimbroederschap een fatale klap toe te dienen en stuurde het leger en verschillende speciale eenheden naar Hama.

De stad werd van de buitenwereld afgesloten en men probeerde de leden van de Moslimbroederschap op te pakken. De bevolking van de stad stond echter sympathiek ten opzichte van de broederschap en werkte niet mee. Het gevolg was dat het leger ook de bevolking ging zien als medeplichtig. Na de nodige beschietingen, werkte het leger huis na huis af en in de wijken waar dat te gevaarlijk voor de eigen troepen was werden bulldozers massaal ingezet. Het bloedbad betekende inderdaad (voorlopig) het einde van de Moslimbroederschap in Hama, maar ook de bevolking bloedde mee en het hoge dodental drong door tot het westen. Dat laatste is wel het opmerken waard, want er was in het westen relatief weinig bekend over de interne conflicten van Syrië. Ook over dit bloedbad waren destijds het westen lang niet alle details bekend, maar wel was er hevige verontwaardiging over het hoge dodental. Toch duurde in het westen de verontwaardiging maar kort, misschien wel omdat de nodige regeringen eigenlijk wel blij waren met het neerslaan van de broederschap. De broederschap was wel een grote, maar niet een fatale slag toegepast. Zij hergroepeerden zich later weer in Libanon.

Er is een uitgebreide lijst van bloedbaden in Syrië. Sommige van later, andere van eerder. Waar het mij nu om gaat is dat het regeringsgeweld niet zomaar opeens uit de lucht kwam vallen en ook al niet het werk was van bij voorbaat gewetenloze dictators of religieuze fanatiekelingen. Weliswaar was Hafiz Assad zelf via een militaire coup aan de macht gekomen, maar hij was niet de eerste. Sinds Syrië een officieel land werd (1947) waren er al diverse coups geweest. Wat wel opvalt is dat het ging om een seculiere groep die eerder een socialistische dan een religieuze ideologie aanhing, in tegenstelling tot het regime dat ze wipten. Het heeft er alle schijn van dat deze lieden méér westers geöriënteerd waren dan de religieuze groepen zoals de Moslimbroederschap, al waren ze wel sterk anti-imperialistisch. Hoe het ook zij, het middenoosten was allang een broeinest en is het niet pas geworden door handelen van presidenten als de Assad’s. En met onze kennis van de Islam van vandaag is onze destijdse verontwaardiging en veroordeling op zijn minst eenzijdig te noemen.

Stel je eens voor dat in ons land een groep het ene na het andere bloedbad aanricht op ministeries, op politici, op de politie, onder de burgerbevolking en op militaire academies. Gaan wij dan alleen maar aan zelfreflectie doen, zo van “Welk onrecht deden wij die mensen aan dat zij nu besloten om al die aanslagen te plegen”? Nou, heel misschien na de eerste aanslag, maar op zeker moment zal zelfs Jesse Klaver met zijn doorzeuren over empathie overstag gaan en in het parlement stemmen voor inzet van het leger én voor de zeer harde aanpak. En in het buitenland zal men dan natuurlijk over ons heenvallen en eisen dat Rutte, Wilders of Klaver meteen terugtreedt. Waarna wij zoiets zullen hebben van “waar bemoeien die lui zich mee, ze moesten eens weten…”.

Denk nou niet dat zo’n scenario bij ons niet kan plaatsvinden omdat wij al veel eerder ervoor hebben gezorgd dat onvrede geuit kan worden en zo de ergste druk van de ketel wordt gehaald. Of eigenlijk, denk dat maar wèl. Maar bedenk je dan òòk dat dit wèl vereist dat we de Islam niet verder binnenlaten in ons westerse land! Ja, zelfs terugdringen, want er is iets met die Islam dat zelfs normale mensen zomaar kan veranderen in duivels waarmee geen land meer te bezeilen is. Duivels waarmee ze in het middenoosten al heel lang opgezadeld zitten, waar ze al heel lang mee proberen te dealen en waarover velen zullen zeggen dat ze deze duivels op zijn minst levenslang willen opsluiten, maar liever nog zien omgebracht worden in de strijd.

Heb jij je al de vraag gesteld hoe het verder moet als, laten we zeggen 10.000, strijders van I.S. definitief door het Syrische leger omsingeld zijn? Vertel me jouw oplossing maar. En vertel dan ook maar meteen waarom Bashar Assad dan alsnog weg zou moeten.


Over de foto nog het volgende: Deze is afkomstig uit een artikel dat eerder verscheen in de in Londen uitgegeven Arabische krant Al-quds Al-arabi. Dat artikel begint goed. Ik citeer:

De westerse bemoeienis met de Syrische strijd heeft van meet af aan tal van vragen opgeroepen over de politieke en intellectuele vermogens van de elites en politieke leiders in het Westen.
In de eerste plaats is daar de nadruk op gevolgen in plaats van op wortels en oorzaken, waardoor de politieke blik gericht blijft op een zeer recent heden. Niet alleen ontbreekt iedere historische diepgang, ook wordt nagelaten de strijd en zijn dynamiek van alle kanten te bekijken.

Waarna de schrijver betoogt dat in Syrië de bron van alle hedendaagse terreur het Assad-regime is. De oppervlakkige lezer zal vast na lezing van zijn artikel overtuigd zijn van zijn gelijk, maar wie even doordenkt beseft dat de daden van dat regime juist weer de reactie waren op daden die daaraan vooraf gingen, zoals ik hierboven liet zien. Waarom is de schrijver daarover niet eerlijk? Hij was toch van mening dat we moeten kijken naar de wortels en oorzaken? Omdat hij partijdig is en het zijn kant van de zaak geen goed doet als hij bij het èchte begin begint. Tuurlijk kan er flink gebakkeleid worden over de vraag waar dat echte begin dan wel ligt. Maar in elk geval is het niet begonnen bij Hafiz Assad, zoveel is me nu wel duidelijk.

Ik heb welbewust een lugubere foto vol met slachtoffers geplaatst. Het is het type foto dat mensen al snel doet bedenken dat er een zeer onrechtvaardige slachting heeft plaatsgevonden. Door Jesse Klaver zo gepromote empathie beïnvloedt vervolgens hoe het bijbehorende artikel wordt gelezen. Objectief bezien had ik voor het door mij gewenste effectbejag dus een andere foto moeten nemen, maar ik wil met deze foto juist aantonen hoe normaal gesproken de samenhang tussen foto en artikel werkt.

Gun het terroristen niet langer ‘beroemd’ te worden

Na lange tijd haalde een mail van me weer eens de brievenrubriek van de Volkskrant.  Het ging over de aktie van o.a. Le Monde om niet langer de foto’s van terroristen te gaan tonen; anderen gaan ook de namen weglaten. Toch was ik niet echt te spreken over de publicatie. De brievenredactie heeft namelijk een iets eerdere mail van me er niet in verwerkt, terwijl ik daaraan wel refereerde. Wat ik als eerste opstuurde:

Op pagina 7 meent de journalist ‘de tweede aanvaller’ te moeten beschermen door de achternaam in te korten tot een P. Lijkt me fout beleid. De samenleving, ook de Nederlandse, is erbij gebaat als deze terrorist zo snel mogelijk wordt gevonden. Voortaan dus graag de volledige naam vermelden.

en een paar minuten later:

Misschien moet ook de Volkskrant maar stoppen met noemen en tonen van terroristen. Alleen, hoe komt het volk dan te weten naar wie moet worden uitgekeken? Zie ook mijn mail van even eerder.

Die tweede werd gepubliceerd, maar dan zonder die laatste zin. Afijn, laat ik hier pogen een genuanceerder standpunt te verwoorden.

4096Eerst nog even wat de Volkskrantredactie er zelf van vindt. De plaatsvervangend hoofdredacteur van de Volkskrant heeft zich er (geheel toevallig eveneens vandaag)  over uitgelaten en stelt dat ze hebben besloten de Franse bladen die zeggen voortaan omzichtiger met namen en foto’s om te gaan niet te gaan volgen in dat beleid. Verder besteedde de ombudsvrouw er al haar woorden aan. Het komt erop neer dat de redactie meent dat de lezers recht hebben op alle feiten opdat die zelf een mening erover kunnen vormen. Wel vindt de redactie dat ze de woorden steeds met veel secuurheid moeten gaan kiezen en dat neutrale termen het beste zijn.

Op The Post Online schreef Annabel Nanninga:Frankrijk’ heeft niets ingezien, enkele politiek correcte Franse media kiezen ervoor hun taak en democratische plicht te verzaken en de burger relevante feiten te onthouden.” (mijn vet)

Ik begin met Nanninga’s notie van relevante feiten. Zijn de namen en foto’s van de terroristen relevante feiten? Ja, als er hebben weten te ontsnappen en we misschien kunnen helpen met het traceren. En dan moeten kranten en tv vooral niet uit privacy-overwegingen volstaan met de letter van de achternaam, zoals de Volkskrant deze week dus deed. Zijn ze al gedood of gevangen? Ik hoef die namen en foto’s dan echt niet meer te weten. Hun levensverhaal? Heel misschien als er een ECHT relevant gegeven in zit. Maar laat het achterwege als het weer zo’n zielepietverhaaltje is of noem het zonder de naam en foto erbij te tonen. Bedenk dat copycatgedrag wel degelijk echt bestaat en dat het sommigen echt niet uitmaakt of ze nou beroemd of berucht worden ALS ze maar op de voorpagina komen. Dan denken ze namelijk dat ze aan de vergetelheid zijn ontsnapt en ertoe hebben gedaan. Bovendien zullen ze menen bij de door hen gehate mensen weliswaar berucht te zijn geworden, maar onder hun vrienden juist beroemd.

Hun etniciteit en woonplaats? Nou, doe die allebei toch maar wel, want ze zijn relevant voor de statistiekjes in mijn hoofd.

Het standpunt dat een krant de feiten moet noemen en de interpretatie aan de lezer moet overlaten, klinkt redelijk, maar de werkelijkheid is een andere. Teveel lezers (kijkers?) missen de voorkennis, tijd en/of scherpzinnigheid om tot de juiste conclusies te komen en zijn ronduit gevoelig voor suggestieve woorden en beelden. Elke redactie maakt daarvan gebruik om een bepaalde interpretatie de meest voor de hand liggende te maken en liegt wanneer het dat tegenspreekt. De ombudsvrouw is dus òf ons met haar uitleg aan het manipuleren òf ze is zelf nog naïef en vol vertrouwen in de goede bedoelingen en professionele attitude van haar collega’s.

Wanneer ik in de redactie had gezeten, dan had ik aangedrongen op het type omzichtig beleid dat bijv. Le Monde zegt te gaan voeren. Ik geloof ook helemaal niks van het argument dat daardoor de journalist zijn taak niet kan waarmaken. Bovendien heb ik liever een abonnement op een krant die wèl open partij kiest tegen terrorisme en alles wat er op zijn minst op lijkt. Het hele onderwerp leent zich feitelijk niet voor neutrale berichtgeving. We zijn in oorlog en de Volkskrant staat net als vroeger aan onze zijde, mag ik hopen.

Over regeringen en regimes

Westerlingen concludeerden alle jaren – en velen concluderen nog steeds – dat de nodige regeringen, denk aan Afrika en het midden-oosten, almaar radicaler werden naarmate zij langer in het zadel zaten. Hun landen waren dan formeel misschien wel democratieën met parlementen, maar die waren door de machthebbers stukje bij beetje flink naar hun hand gezet en dienden vooral om de president, generaals, kolonels en verwanten te legitimeren, wat ze ook deden. Westerlingen spraken en spreken in zulke gevallen niet over regeringen, maar over regimes. Hordes westerse journalisten en onderzoekers, van NGO’s en universiteiten, zorgden voor de bewijzen van de intense slechtheid van die regimes. Eigenlijk was er Lees verder

De Tweede Kamer debatteert over de aanslagen

aanslagendebatOkay, hier dan een kleine poging van mij om ze te verslaan. Ik zie het als een journalistieke oefening, waarbij ik wat minder de eigen mening verberg dan de echte journalist. Zie me maar als een activistisch journalist. Met name ga ik bekijken of ze man en paard durven noemen. En wat mij betreft wordt dat alleen gedaan als wordt toegegeven dat er wat mis is met de Islam.

Het gedeelte waarin Wilders spreekt en Samsom hem qua verdeeldheid- en haatzaaien gelijkschakelt aan terroristen heb ik helaas gemist. Wel de samenvattende beelden ervan gezien. Niet aardig van Wilders om bij Samsom vervolgens een ‘zieke geest’ te veronderstellen, maar het is een sneer terug voor het verwijt dat Samsom hem maakte. Samsom kan zich nu natuurlijk zwaar beledigd gaan voelen en het ervaren als een ad-hominem, maar hij doet er beter aan de kritiek van Wilders eens serieus op zich te laten inwerken. Wilders vindt het ongehoord dat Samsom hem gelijkschakelt aan de terroristen. Gelijk heeft hij.

Toch ‘knap’ hoe Marianne Thieme erin slaagt om in haar héle spreekbeurt de woorden ‘Islam’ en ‘moslims’ te vermijden. Het is duidelijk, de PvdD wil dat we ons hier in Nederland niet uit elkaar laten spelen en meent nog immer van harte dat het bieden van kansen aan nu kansloze (Marokkaanse) jongeren daarvoor hard nodig is. Alsof de terroristen in het Midden-Oosten ons ook maar enigszins beoordelen op basis van de sociaal-economische kansen die we onze allochtone landgenoten bieden. Nee, natuurlijk niet. Terroristen willen hier de boel hoe dan ook ontregelen. Waarom? Zij willen dat de Europeanen negatiever gaan denken over moslims, in de hoop dat er meer geweldsincidenten, beledigingen en harde woorden richting moslims zullen komen, dat daardoor meer Europese moslims wrok zullen ontwikkelen jegens Europeanen, dat een deel van hen zal willen terugkeren naar de ‘Islamitische Staat’ en de blijvers de wapens zullen willen oppakken. Denk niet dat Wilders c.s. dit niet weten. Denk niet dat de voorstellen van Wilders, die strategie wetende, dùs een foute is. Bedenk dat een juiste analyse een absolute voorwaarde is voor een juiste aanpak. Je zou nu kunnen denken dat we dùs de Nederlandse moslims moeten blijven aaien opdat ze maar niet wrok ontwikkelen (feitelijk de strategie van zowat alle partijen, het meest zichtbaar bij de PvdA), maar als we ons daartoe beperken is het alsnog een verloren zaak, juist omdat de terroristen net zo lang zullen doorgaan tot ze dat ene doel bereikt hebben. De strategie van Wilders c.s. is dat er echt méér moet gebeuren. Het komt er feitelijk op neer dat wereldwijd àlle islamitische terroristen verslagen en gedecimeerd moeten worden, dat we in oorlog met hen zijn. Een deel van de oorlogsingrepen vereist samenwerking met andere landen, een ander deel zal binnen landsgrenzen als die van Nederland moeten geschieden. Dat zijn veelal harde maatregelen. Maar oorlog is nu eenmaal een harde tijd.

“De gebeurtenissen in Zweden kènt de heer Van Der Staay toch immers”, zo bekritiseert Tunahan Kuzu (sinds 13 november 2014 ex-PvdA) Cees van der Staay, die zojuist een warm pleidooi hield om met name de joodse gemeenschap een hart onder de riem te steken en dat deze gemeenschap extra bescherming behoeft. Kuzu bedoelde dat moskeeën eenzelfde extra bescherming behoeven, wat Van Der Staay niet ontkende. Maar had Kuzu gelijk over Zweden? Nee dus. Wie die gebeurtenissen ècht kent, weet dat de recente moskee-incidenten aldaar veroorzaakt zijn door … moslims, namelijk door concurrerende, elkaar bestrijdende Zweedse moslimgroepen. Dus er was daar vorige week helemaal geen sprake van moskee-incidenten vanwege islamhaat. Waarvan akte. Ook andere voorbeelden van Kuzu deden kinderachtig aan. Zo had hij het over een spuugincident ergens in Amsterdam. Wauw, ernstig.

Pechtold ontkent reeds in de openingszin dat de Islam het terrorisme bepaalt. Niet dat hij ‘Islam’ noemde, maar wel ‘ideologie’ en ‘religie’. Hij stelt verder dat “de bedoeling van dit debat is om angst bij de mensen weg te nemen”. Raar toch. Ik vind dat ze de angst juist niet moeten wegnemen. Hij noemt verder de derde term van de Franse kreet: ‘liberté, fratenité, egalité‘: gelijkheid. Nee, de banlieus zijn niet bepaald een aanwijzing dat er (in Frankrijk) sprake is van gelijkheid. Dat moeten wij toch beter doen.

Ah, Pechtold zelf zegt nu dat hij tot nu toe het woord Islam wist te vermijden, maar dat hij nu wel moet. Hij stelt dat de terroristen zelf de Islam erbij slepen en dat daardoor nu termen als ‘gematigde moslim’ gewoon nodig zijn. Toch stelt hij dat we moeten blijven beseffen dat de Islam een vredelievende religie is. Wat mij betreft is Pechtold dus een valse leugenaar. Immers, het is hem al zo vaak gezegd en hij had maar een paar boeken erover hoeven te lezen, om in te zien dat de Islam helemaal niet vredelievend was, het nog steeds niet is en misschien nooit zal worden.

Kuzu wist er wéér een tirade tegen ‘islamhaat’ – en bij naam en toenaam ook tegen Wilders – van te maken. Bovendien was het ook weer een groot pleidooi voor veel meer sociaal-economische kansen voor moslimjongeren. Hopeloos politicus dus. Maar goed, Kuzu is zelf moslim en eigenlijk zie ik het gematigde bij hem niet helemaal, althans als we ervan uitgaan dat een gematigd moslim zich in zo’n debat voornamelijk zou moeten beperken tot duidelijk maken dat terrorisme uit naam van de Islam hem door het hart snijdt. Opgemerkt moet worden dat ook de PvdA zijn moslimhart iets te groot bleek.

Ook Groenlinks (Bram van Ojik) kiest partij tegen Wilders. Het is overduidelijk: Wilders’ PVV is tot nu toe de enige proportionele partij die de ongemakkelijke waarheid naar voren brengt.

Zijlstra van de VVD ziet de aanslag op Hebdo als een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Gelijk heeft ‘ie, maar nu even opletten of hij de diepte in durft. Termen als jihad gebruikt hij nog wel, maar ‘Islam’ en ‘moslims’? Nee dus.

Nu gaat Pechtold vals spelen door te wijzen op een op Twitter vigerend Europolgrafiekje – duidelijk zichtbaar op het A4-tje in zijn hand – dat suggereert dat 99,3 procent van het Europees terrorisme niet Islamgerelateerd is. Het is een zeer suggestief grafiekje, want wat wordt er door Europol zoal onder terrorisme verstaan en wat wordt er geteld? Op de vraag (op Twitter) wat die 99,3 procent bepaalt kwam nooit antwoord en de grafiek zelf is nergens te vinden in het meest recente Europolrapport. Maar als we kijken naar het aantal religieus bepaalde geweldsincidenten in Europa, dan blijkt de Islam daarvan de volle honderd procent in te nemen. Dàt is wèl te vinden in dat rapport. Overigens, het zal toch niet zo zijn dat Pechtold het jihad-terrorisme, islamterrorisme, hoe je het ook noemt, nu gaat relativeren?? Zijn opmerking was gericht aan Zijlstra, maar het was in feite een sneer naar Wilders, die hij ook expliciet noemde als degene die immers ons zegt dat het aan de Islam ligt.

Zijlstra sluit af met een op zich goed verhaal. Hij vindt dat het zich duidelijk uitspreken tegen terrorisme door moslims toch méér indruk maakt en moedigt hen dan ook daartoe aan. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Daar wijk ik dan toch wel weer van hem af, want van mij moet het. In weerwil van allen die zeggen dat ze zich niet hoeven te verontschuldigen voor de misdaden van hun geloofsgenoten – zoals een gemiddelde Nederlander zich ook niet hoeft te verontschuldigen voor de daden van een Nederlandse misdadiger – vind ik dat ze dat juist wèl moeten doen. Als in Marbella een groep op vakantie zijnde Nederlandse jongeren als beesten door de nacht trekt, dan heb ik er geen moeite mee om de Spanjaarden te vertellen dat ik me schaam voor deze landgenoten. Idem moeten de gematigde moslims zich zeer duidelijk uitspreken tegen de radicale moslims. (Nog beter is natuurlijk afstappen van dat geloof.)

Ben jij een gematigde moslim? Dan heb ik een vraag…

vraag-gematigde-moslims-zijn-tocEr is iets wat mij momenteel bezighoudt en ik ben benieuwd naar het antwoord van de ‘gematigde moslim’. Martien Pennings claimt dat de Islam een onhervormbare moordenaarsideologie is. Het zou onmogelijk zijn voor de aanhangers van de Islam om eenzelfde pacificering van hun geloof teweeg te brengen als de joden en christenen wel is gelukt. De diepere oorzaak zou niet zozeer onwil zijn, maar onmogelijkheid. De Koran en de andere heilige geschriften van de Islam zouden tezeer doordrenkt zijn van woorden die zo’n onderneming onmogelijk maken.

Ik hoor vaak dat ook de andere monotheïstische godsdiensten (christendom en judaïsme) boeken hanteren die doordrenkt zijn van bloederigheid. Frappant genoeg zijn het meestal ongelovigen die dit zeggen. Het is eigenlijk altijd een dooddoener, een manier om een discussie over specifiek islamitisch geweld te beëindigen, want ze bedoelen te zeggen dat alle religies even erg zijn en dat het geen pas heeft om speciaal de Islam zo te bekritiseren. Mijn verweer is dan dat het christendom zich vooral richt op het Nieuwe Testament en dat dit bijbelboek amper geweld bevat. En dat de joden zich beroepen op het Oude Testament, waar inderdaad een heleboel bloederigheid en geweld in beschreven wordt, vooral in de eerste hoofdstukken, maar dat de gelovige Joden er buitengewoon veel tijd en energie in staken om de interpretatie te ontdoen van geweldsverheerlijking. We moeten erkennen dat zowel de christenen als de Joden in de afgelopen eeuwen hun geloof hebben ontdaan van geweldsverheerlijking. In het Oude Testament zijn de geweld bevattende passages voornamelijk beschrijvingen van het destijdse geweld. Dat maakte het voor de gelovige Joden een relatief simpele zaak om hun geloof te ontdoen van geweldsverheerlijking. Het is eerder zo dat ze die eerste verhalen in hun boeken gebruiken om aan te tonen welk geweld een heilloze weg is en dus vooral moet worden vermeden. De Koran daarentegen staat boordevol met instructies tot geweld, met oproepen tot geweld. Het is daarom volgens menig criticus (voorbeelden zijn Martien Pennings, Geert Wilders en Hans Jansen) vrijwel, of geheel, uitgesloten om de geweldsverheerlijking uit de Islam te slopen. Er zouden gewoon teveel geweldverheerlijkende instructies – beter: opdrachten, bevelen – in staan. Hieronder heb ik de lijst opgenomen die ook bij de eerdergenoemde Martien Pennings te vinden is en die hij weer gekopieerd heeft van de site van Koenraad Elst.

Mijn vraag aan gematigde moslims is: Acht u het mogelijk de Koran en de andere heilige geschriften van de Islam dusdanig te (her)interpreteren dat het voor kwaadwillende moslims schier onmogelijk wordt er nog een uitleg aan te geven die leiden kan tot terrorisme en veroveringsgeweld uit naam van de Islam?

Antwoorden van anderen vind ik even niet interessant. De gestelde vraag moet ook al niet worden opgevat als een poging mensen in een of andere val te lokken. Het is een serieus bedoelde vraag.


 

 “Gij zult geen ongelovige vrouwen trouwen, tenzij zij het geloof aanvaarden. Een gelovige slavin is beter dan een afgodendienares, ook al behaagt deze u. Ook zult gij geen afgodendienaars trouwen, tenzij zij het geloof omhelzen. Een gelovige slaaf is beter dan een ongelovige, ook al bevalt deze u.” [2:221]

“Laat de gelovigen niet de ongelovigen tot vrienden nemen in plaats van de gelovigen.” [3:28]

“Gelovigen ! Maakt u geen vrienden behalve in uw eigen gemeenschap.” [3:118]

“En met degenen die zeggen : ‘Wij zijn christenen’, hebben wij een verbond gesloten maar zij hebben een deel van de maning vergeten. Toen hebben wij tussen hen vijandschap en haat opgewekt tot de Dag der Opstanding.” [5:14] 70)

“O gij gelovigen ! Neemt joden noch christenen als vrienden.” [5:51]

“Gelovigen ! Kiest niet als vriend iemand die het geloof hekelt.” [5:57]

“Gelovigen ! Kiest niet uw vader en uw broers als vrienden als zij het ongeloof boven het geloof verkiezen. Wie hen als vrienden houdt is een boosdoener.” [9:23]

“Niet zult gij bevinden, dat gelovigen in Allah en de Oordeelsdag genegenheid hebben voor de tegenstanders van Allah en Zijn boodschapper, zelfs al waren het hun vaders of zoons of broers of stamgenoten.” [58:22]

“Wij breken met u. Vijandschap en haat zullen tussen ons heersen tot gij gelooft in Allah alleen.” [60:4]

“O gelovigen, verbindt u niet met lieden op wie God vertoornd is. Zij hebben geen hoop voor het latere leven, zoals de gelovigen geen hoop meer hebben voor de begravenen.” [60:13]

“Strijdt op de weg van Allah tegen hen die u bestrijden; en overschrijdt de maat niet, want Allah houdt niet van maat-overschrijders. En doodt hen waar gij hen aantreft, op de plaatsen waaruit zij u verdreven hebben. Het ongeloof is erger dan de doodslag. Bestrijdt hen echter niet nabij het gewijde gebedshuis, zolang zij u daar niet bestrijden, maar als zij u toch bestrijden, doodt hen dan.” [2:190-191]

“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [2:193, herhaald in 8:39]

“O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah.” [3:200]

“Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan.” [4:76]

“Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan.” [4:84]

“Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt.” [4:89]

“Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden.” [5:33]

“Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” [8:12]

“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [8:39, idem als 2:193]

“En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken.” [8:60]

“O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.” [8:65]

“Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.” [9:5]

“Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.” [9:14]

“Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.” [9:29]

“Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah.” [9:41]

“Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan.” [9:73, ook 66:9, zelfde vers als in citaat 29] De “huichelaars” waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, maar weigerachtig waren om effektief zijn djihaad te steunen.

“Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood.” [9:111]

“Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden.” [9:123]

“Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver.” [25:52]
“Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur.” [37:22-23]

“Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien.” [47:4]

“Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander.” [48:29]

“Zij zullen zeggen : ‘Lof zij Allah die Zijn belofte aan ons gestand gedaan heeft en ons de aarde heeft doen beërven, dat wij in het paradijs mogen wonen waar het ons belieft.’ Gezegend is de beloning van de gerechtigen.” [39:74]

“Alle landen behoren toe aan de moslims, want ze behoren toe aan hun God.”
“U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u.” [2:216]

“Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?” [3:142]

“En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd.” [3:157-158]

“Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.” [4:74]

“Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een taktische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis.” [8:15-16]

“Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen.” [9:20]

“Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen.” [9:39]

“Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid.” [9:111]

“De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten.” [49:15]

“Zij die ongelovig zijn (…) Verzegeld heeft God hun harten en over hun gehoor en hun blikken is een sluitdoek. Voor hen is een ontzaglijke bestraffing weggelegd.” [2:6-7]

“In hun (= van degenen die in God zeggen te geloven, maar geen moslim worden) harten is krankheid en God heeft hun krankheid nog vermeerderd en voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren.” [2:10]

“(Indien gij vanwege uw afgoden geen soera kunt doorkrijgen zoals mijn soera’s,) vreest dan het vuur waarvan mensen en stenen (= afgodsbeelden) de brandstof zijn, dat voor de ongelovigen is bereid.” [2:24]

“Maar geen anderen doet hij daarmede (= met duistere gelijkenissen in de Openbaring) dwalen dan de kwaadbedrijvers die de band van God verbreken nadat zij met Hem een verbond gesloten hadden, en die uit elkaar halen wat God geboden heeft te verenigen, en die verderf (= ongeloof) brengen op de aarde. Diegenen zijn de verliezenden.” [2:27]

“Maar zij die ongelovig zijn en Onze tekenen voor leugen verklaren, die zijn de lieden van het vuur en zij zijn daar eeuwig-levend.” [2:39]

6) “Wie iets anders dan de islam tot godsdienst wenst, het zal van hem niet aanvaard worden en hij zal in het hiernamaals de verliezer zijn.” [3:85]

“Indien u een klap treft, dan treft zeker een gelijke klap de vijand. Op die strijddagen geven wij afwisselend geluk aan de mensen, opdat Allah hen kent die geloven, en Zich uit uw midden geloofsgetuigen (= martelaren) neemt – want Allah bemint de onrechtdoeners niet -, en opdat Allah de gelovigen loutert en de ongelovigen vernietigt.” [3:140-141]

“Maar niet is er berouwvolle terugkeer (…) voor hen die sterven terwijl zij ongelovig zijn. Voor hen hebben wij een pijnlijke bestraffing bereid.” [4:18]

“Zij die ongelovig zijn aan Onze tekenen, die zullen Wij branden in een vuur. Telkens wanneer hun huid gebakken is, verwisselen wij ze met een andere huid, opdat zij de bestraffing smaken. Allah is waarlijk geweldig en wijs.” [4:56]

“De ongelovigen, ook al bezaten zij al de schatten van de wereld en nog eens zo veel, om zich daarmee vrij te kopen op de Dag der Opstanding, het zal niet aanvaard worden van hen. Voor hen is er een pijnlijke bestraffing. Zij willen ontkomen aan het vuur, maar zij zullen er niet aan ontkomen. Voor hen is er bestendige bestraffing.” [5:36-37].

“Ongelovig zijn zij die zeggen : God, dat is de messias, de zoon van Maria – terwijl toch de messias gezegd heeft : o Israëlieten, dient God, mijn heer en uw heer. Waarlijk, wie schepselen met Allah associeert, voor hem maakt Allah het paradijs verboden, en hij zal in het hellevuur geworpen worden.” [5:72]

“En als gij eens zaagt, wanneer de engelen de doodsschuld invorderen van de ongelovigen, hoe zij hen slaan op hun gezicht en hun rug: smaakt de bestraffing van het vuur.” [8:50]

“Zoals het was met het geslacht van Farao en met hen die vroeger ongelovig waren aan de tekens van Allah, zodat Allah hen greep om hun boosheden. Allah is krachtig en hevig in kastijding.” [8:52]

“Niet staat het aan de genotengevers (= de polytheïsten) dat zij de bedeoorden Gods omwonen, getuigenis gevend over zichzelf van ongeloof. Hun daden zijn vruchteloos, en in het vuur zijn zij, eeuwig-levend.” [9:17]

“O gelovigen, de afgodendienaars zijn slechts onreinheid.” [9:28]

“Hun (= van de ongelovigen) bestemming is de hel, en een ellendige reis is dat.” [9:73]

“Het is de profeet en de gelovigen niet geoorloofd vergiffenis te vragen voor de afgodendienaren, zelfs al waren dezen verwanten, nadat hun (= de moslims) duidelijk is geworden dat zij (= de ongelovigen) het volk der hel zullen zijn.” [9:113]

“De ongelovigen zullen later (= na de dood) wensen dat zij moslims geweest waren.” [15:2]

“En het oordeel komt nabij. Zie hoe dan de blikken van de ongelovigen uitpuilen : wee ons, wij waren onwetend hierover. Gij en uw afgoden zijt de stenenlaag van de hel, en daarin zult gij terechtkomen.” [21:98-100]

“Voor de ongelovigen worden kleren van vuur gesneden, terwijl over hun hoofd het hellekooksel uitgegoten wordt. Waardoor hun ingewanden en hun huid gesmolten worden. En voor hen zijn er haakstokken van ijzer. Telkens zij in angst daaraan willen ontkomen, worden zij erin teruggebracht en : ‘Smaakt de bestraffing van het vuur !’” [22:19-22]

“Voor de ongelovigen die onze tekenen voor leugens houden, is er een vernederende bestraffing.” [22:57]

“Voor die de Oordeelsdag voor onwaar houden, hebben wij een vuurgloed bereid.” [25:11]

“Zij die voor leugen houden wat gij gezegd hebt, zij zullen het niet kunnen afwenden of hulp vinden. Wie u onrecht doet, die zullen wij een grote bestraffing doen smaken.” [25:17-19]

“De ongelovige is een vijand van Allah.” [25:55]

“En zij die ongelovig zijn aan de tekenen van Allah en aan de ontmoeting met Hem, zij kunnen niet hopen op Mijn barmhartigheid en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” [29:53-55]

“En de ongelovigen worden in scharen naar de hel gedreven (…) het woord van de bestraffing wordt voltrokken aan de ongelovigen.” [39:71-72]

“En aldus is verwezenlijkt het woord van uw Heer over de ongelovigen, dat zij lieden van het vuur zijn.” [40:6]

“En op de dag waarop de ongelovigen aan het vuur worden blootgesteld… zegt Hij : ‘Smaakt dan de bestraffing voor het ongeloof dat gij bedreeft.’” [46:34]

“Hun (= van de ongelovigen) bestemming is de hel, en een ellendige reis is dat.” [66:9; idem als 9:73]

“Wanneer hem Onze tekenen (= de Koranverzen) voorgedragen worden, zegt hij : ‘Dat zijn maar antieke vertelsels’; Wij zullen hem een brandmerk geven op zijn aangezicht.” [68:10-13]

“Grijpt hem (= wie de openbaring afwijst) en boeit hem, en doet hem daarna braden in het hellevuur.” [69:30-37]

“De afdwalers zijn brandhout voor de hel.” [72:14-15]

“De ongelovigen onder het Volk van het Boek (d.i. joden en christenen) en de heidenen zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel. Zij zijn de gemeenste van alle wezens.” [98:6

 

Je suis Charlie

De moordaanslag op Hebdo heeft bij mij een bijna vergelijkbare impact als de aanslag van 9/11 had. Wat mij betreft is ook Europa nu echt in oorlog, al is het niet tegen een land. De demonstraties van morgen (zie hierboven die in Haarlem, op de Grote Markt om 18 uur) vallen feitelijk nog steeds binnen de cultuur van ‘geweldloze weerbaarheid’ die we sinds nu alweer tientallen jaren gewend zijn. Ik ga er morgen zeker heen, maar vind dat ‘geweldloze weerbaarheid’ eigenlijk al een tijdje een gepasseerd station is waar het de strijd tegen de islamisten betreft.

Laat me even uitleggen waarom ik het hier heb over ‘geweldloze weerbaarheid’. Ik zocht afgelopen week een nieuw boek om te lezen en vond in mijn boekenkast het zeer dunne boekje ‘Geweldloze weerbaarheid’ van Kerk en Vrede uit 1979. Vanochtend heb ik het uitgelezen. Er staan uitspraken in die anno 2015 als naïef of conform het weg-met-ons principe overkomen. Maar het is niet slechts onzin. Een van de goede analyses erin is dat geweldloze weerbaarheid alleen kans van slagen heeft als de aangesproken tegenpartij minstens een paar essentiële normen en waarden deelt. Ofwel, stel dat je demonstreert (een van de vormen) tegen een regering, dan is het wel zaak dat de leden van die regering het recht op demonstreren hoog in het vaandel dragen. Of als er wordt overgegaan op een hongerstaking (blijkbaar ook een vorm) in een gevangenis, dan moet de directie van die gevangenis er wel ontvankelijk voor zijn. Het lijkt mij een voldongen feit dat de moslimterroristen wat normen en waarden betreft tezeer van ons westerlingen verschillen en dat juist om die reden geweldloze weerbaarheid niet voldoende zal zijn.

Nog een andere opmerking. Ik begreep uit het nieuws dat de terroristen zijn binnengelaten door een vrouw (een van de cartoonisten) die de pincode van de voordeur intikte. Okay, ze deed het onder dwang van op haar gerichte mitrailleurs. Maar juist daarom had ze dat NOOIT mogen doen! Ze had haar eigen leven moeten opofferen. Nu is ze laf geweest met als gevolg dat er 12 doden vielen. Eenzelfde verwijt maak ik de receptioniste die, eveneens onder dwang, de terroristen de weg wees naar de kamer waar de bijna voltallige redactie vergaderde. Wij westerlingen zullen echt weer de moed moeten herwinnen die onze voorouders wèl hadden. Anders zijn we aan Allah overgeleverd.

Morgen geweldloos demonstreren dus, maar we kunnen er niet mee volstaan. Toch hoort het initiatief tot verdergaande maatregelen niet bij individuen te liggen, maar bij de overheid. Juist onze overheid moet verdergaande maatregelen nemen. Wat mij betreft hebben we daarvoor andere ministers en een andere minister-president nodig.

In het paradijs nog wel

Zo op de valreep van het oude jaar heb ik me de afgelopen uren beziggehouden met andere zaken, zoals het maken van haringsalade voor de nieuwjaarsreceptie van de familie morgen. Toch, er spookt al de hele dag één krantenberichtje door mijn hoofd. Ik moet er alhier gewoon toch even over schrijven.

Janny Groen en Sakir Khader doen in de Volkskrant op pagina 2 verslag van hun bezoekje in Maastricht aan de vader van de 19-jarige Sultan Berzel. Deze jongen heeft zichzelf namens IS opgeblazen en daarbij veel agenten gedood. Een filmpje van IS waarin de jongen zich nader verklaart maakte nu een einde aan de onzekerheid over het lot van zijn zoon. En wat denk je dat papa zegt? Ik citeer letterlijk:

“Wat moet ik zeggen? Mijn zoon heeft al gesproken. Dank Allah, mijn zoon is nu in het paradijs.”

Walgelijk, een ander woord heb ik er niet voor. Wat gaan we met papa doen? Wat gaan we hiermee doen? Met name ben ik benieuwd naar de oplossingen van links, want die zeggen altijd dat de extreemrechtse Wilders geen oplossingen heeft. Overigens vraag ik me af of wel goede mensen nu nog wel naar het paradijs willen. Immers, je bent er je leven niet zeker nu er zo’n mafkees rondloopt. Ook vraag ik me af of hij in het paradijs wel zijn leven zeker is, want ik denk dat zijn slachtoffers er ook heen zijn gegaan en nu vast jacht op hem maken. En hoe moet dat nou met die 72 maagden, nu hij door die bom totaal uiteengereten is?

Mensen, veel plezier vanavond met al dat vuurwerk. En de beste wensen voor het nieuwe jaar. Nieuwjaar, nieuwe kansen, zullen we maar denken.

Hoeveel procent van het terrorisme is Islam-gerelateerd?

In 2010 zocht The Wanderer uit hoe het nu eigenlijk zat met het percentage terrorisme dat Islam-gerelateerd is. Zijn artikel begint met de conclusie:

The Wanderer: De populaire bewering van de islamofoben “niet alle moslims zijn terroristen, maar (bijna) alle terroristen zijn moslim” blijkt een bewering te zijn die niet op de feiten gebaseerd is.

Daarvoor raadpleegde hij rapporten van de FBI en Europol. Zijn eerste bevinding was dat veruit de meeste aanslagen in de VS en Europa door separatisten worden gepleegd. Religieus terrorisme was verantwoordelijk voor slechts zes procent (VS) of zelfs nog minder (Europa). Die cijfers stonden in schril contrast met cijfers die ik zelf in een uitspraak vandaag had genoemd. Ik citeer uit een reactie die ik gaf bij Anton Mullink:

Ik: “Ik durf te beweren dat meer dan 95 procent van het hedendaagse terroristisch (!) geweld verband houdt met de Islam, en alleen maar met de Islam.”

Is mijn bewering onjuist of is er sinds 2010 veel veranderd of ligt het anders als we naar de hele wereld kijken? Ik zocht de nieuwste cijfers over Europa op bij Europol. Sinds 2010 blijkt in Europa religieus terrorisme wel te zijn toegenomen, maar nog steeds maakt religieus terrorisme hier slechts een paar procent van alle terrorisme uit. Wel blijkt er een ander feit, namelijk dat hier van al het religieus terrorisme eigenlijk 100 procent (!) Islam-gerelateerd was. Dus ja, ik dien mijn uitspraak van vanochtend bij te stellen. Laat ik de vrijheid nemen het nog steeds te hebben over ‘de wereld’, dus niet slechts over Europa. De uitspraak moet dan worden:

Ik durf te beweren dat meer dan 95 procent van het hedendaagse religieus terroristisch geweld verband houdt met de Islam, en alleen maar met de Islam.

Voor Europa blijkt dat dus momenteel 100 procent te zijn. Het impliceert dat de andere religies in de wereld amper tot terrorisme leidden en in Europa zelfs in het geheel niet. Anton Mullink beweerde:

Mullink: “Religieus extremisme was tijdens de kruistochten en de inquisitie ook bij christenen aan de orde. Het christelijk geloof heeft ook nu nog gewelddadige trekjes, althans de Bijbel.”

Die uitspraak staat nu dus in schril contrast met de bevinding van Europol dat in Europa het christendom in 2013 niet tot terrorisme blijkt te hebben geleid. Blijkbaar heeft het afgelopen jaar geen enkele christen de gewelddadige passages uit de Bijbel vertaald naar terroristische activiteiten. Waarvan akte.

Er zijn ook rapporten over de cijfers wereldwijd. En dan – dus als we het midden-oosten, het verre oosten, Rusland, Afrika, Indonesië, Zuid-Amerika, Australië, India en China erbij betrekken – blijkt Islam-gerelateerd terrorisme wel degelijk voor veel meer dan de helft van alle terrorisme verantwoordelijk te zijn. Klik op het plaatje voor een verslag over zo’n rapport uit 2011. Ik citeer:

Filantroop: Het National Counterterrorism Center (NCTC) zegt in haar jaarverslag NCTC Report on Terrorism 2011 dat ongeveer 70% van alle terroristische moorden van het laatste jaar wereldwijd wordt gepleegd door soennitische moslims.

Eén noot wil ik niet onvermeld laten. Het blijkt dat Europol pas sinds dit jaar spreekt over religieus terrorisme waar het in de eerdere rapporten sprak over Islamitisch terrorisme. Op zich is dit natuurlijk een verbetering, maar het viel me wel op dat nergens in het rapport werd aangegeven hoeveel procent van dit type terrorisme Islam-gerelateerd was. Wel kan dat worden opgemaakt uit de teksten. Die reppen slechts over aanslagen door Islamitische groeperingen en individuen.