Manifest tegen demoniseren

Beklad

De recente bekladdingen van de voordeur van Thierry Baudet leiden terecht tot grote onrust bij menigeen, niet alleen ter rechterzijde, maar ook wel degelijk ter linkerzijde. Er wordt op gewezen dat zulk ‘ludiek’ geweld mogelijk de opmaat is tot verre van ludiek geweld. Men voorvoelt dat er dan nog makkelijker een ‘lone wolf’ kan opstaan die meent de wereld te moeten redden door iemand als Baudet te vermoorden. Menigeen (echter niet iedereen) beschouwt de bekladdingen als een vrij direct gevolg van demoniseren in de media. Zo werd Baudet in diverse media weggezet als fascist, niet door gekkies, maar door betaalde columnisten en zelfs journalisten. Momenteel is dat even over, want ze roepen nu allemaal in eigen koor dat dit bekladden niet mag, maar binnenkort gaat dat vast weer door. Tegenstanders van Baudet menen dat het demoniseren op zijn minst wederzijds is. Zo beschouwen zij het gebruik van termen als ‘goedmens’ demoniserend en zij wijzen dan op bedreigingen aan het adres van iemand als Silvana Simons.

Dit moeten we zo niet langer willen. Het wordt tijd dat alle media (kranten, tijdschriften, radio, tv, fora, twitter, enzovoort) onderling afspreken het elkaar demoniseren een halt Lees verder

Jeroen van der Starre weet niet wat hij zegt over Baudet

Jeroen van der Starre in aktie

Jeroen van der Starre met megafoon.

Onder de op zich al veelzeggende titel ‘De bruine Renaissance van Thierry Baudet‘ schrijft Jeroen van der Starre heel nare dingen, inderdaad over Thierry Baudet, de voorman van het Forum voor Democratie. Die schrijfsels zijn zodanig naar dat we rustig kunnen spreken over haatzaaien. Deze Van Der Starre is een centrale figuur van de Internationale Socialisten. Die naam klinkt sympathiek (al is dat niet meer waar voor de van oudsher veelgebruikte afkorting). Het gaat echter om diehards die nog immer menen dat het socialisme internationaal geöriënteerd moet zijn. Dat is tot daaraan toe, maar ernstiger is dat hun invulling van socialisme een wel heel strenge is. Er valt veel over te lezen en Lees verder

Hoe kan je iemand het makkelijkst beledigen?

Het is op moment van schrijven het prachtigste weer dat je maar kan hebben; de natuur heeft het beste met mij voor, zo lijkt het. Dus wat zou ik klagen of somberen….

Ik zit buiten en op nog geen 10 meter van me af zit binnen een groep zeer bevlogen mensen bij elkaar om hùn strijd met elkaar te bespreken: het klimaat. Ik stel me zo voor dat ze allen links stemmen. Zonet nog even in hun meegebrachte pamfletjes gecheckt hoe hun organisatie denkt over Israël, de Islam, de EU en nog zo wat hete hangijzers. Niks in hun geschriften dat daarover rept, dus wat zou ik klagen. Hun (linkse) ideaal heeft mijn zegen en sympathie, want ook ik maak me zorgen om het klimaat, niet omdat ik nou eenmaal uit een links nest kom en daar ook vanzelfsprekend bij hoor. Die tijd ligt achter me; tegenwoordig loop ik mijn eigen pad en niet toevallig heeft het milieu nog immer mijn aandacht. Maar toegegeven, ik bekommer me niet meer om dat milieu zoals deze groep dat doet. Er zijn belangrijker zaken, vind ik, Lees verder

Mag ik vragen deze Buitenhof-uitzending toch eens te bekijken?

Afgelopen zondag gingen Thierry Baudet en Rob Riemen met elkaar in debat over het onderwerp van het referendum van 6 april. Ikzelf raakte al tijdens het kijken in behoorlijke shock. Die Rob Riemen zei aan de lopende band ongehoorde dingen. Ik moest er eerst nog fnuikend om lachen, maar gaandeweg raakte ik alleen maar meer verbijsterd.

Mag ik je vragen die uitzending te bekijken en hier te melden wat jij ervan vond? Lees verder