Van Kooten en De Bie en de politiek correcte elite

We gaan even terug in de tijd, al valt het mee: naar de jaren negentig. Volgens velen een tijdperk waarin begrippen als politiek-correct, minderhedenbeleid, vreemdelingenhaat, multicultuur, Marokkanen (i.p.v. Nederlanders van Marokkaanse afkomst), xenofobie en weerbare democratie nog geen gemeengoed waren. Dat mag zo zijn, maar die begrippen waren wel allang uitgevonden en in gebruik. Lees anders eens het artikel van Martien Pennings in de Trouw van 19 december 1998. als je bewijs zoekt. Daaruit citeer ik nu even dit stukje. Na het citaat poog ik uit te leggen waarom ik het hier toon. Lees verder