Zwarte Piet en de ronde pannenkoek

pannenkoekZowel radicale voor- als tegenstanders van een zwarte Zwarte Piet menen de betere, of eigenlijk de beste, argumenten aan hun zijde te hebben. Dan heb je nog de mensen die niet als radicaal in dit dispuut zitten. Hebben deze mensen eigenlijk de betere argumenten? Zijn deze mensen de genuanceerd denkenden? Eens even kijken hoe dat zit met de diverse posities. We zouden ons kunnen beperken tot de volgende drie:

  1. De radicale voorstanders van een zwarte Zwarte Piet
  2. De mensen die een mening ertussenin hebben
  3. De radicale tegenstanders van een zwarte Zwarte Piet

Maar dan komen we niet ver. Het zou de meningen teveel op drie hopen gooien. We zouden dan mensen op één hoop gooien die onderling te zeer van elkaar verschillen.

Eerst over de radicale voor- en tegenstanders. Vraag voorstanders naar het waarom van hun standpunt en het antwoord van een deel van hen zal neerkomen op zoiets als “gewoon, ze moeten met hun poten van ons sinterklaasfeest afblijven”. Dat lijkt ongenuanceerd, maar we zijn nou eenmaal niet allemaal begiftigd met een sterk vermogen om de ‘juiste’, de ook de intellectueel aansprekende, de helderste, woorden te vinden. Vragen we het een voorstander die wèl sterk is met woorden en bovendien veel heeft geleerd over het onderwerp, dan zal deze iets vergelijkbaars zeggen, maar dan met mooie en heldere zinnen vol met argumenten en feiten. Idem zal vast gelden voor de tegenstanders, al vind ikzelf hun argumenten veel minder van kwaliteit.

Interessanter voor dit betoog zijn de mensen die ertussenin zitten. In die verzameling zitten ook degenen die niet eens weten waarover je het hebt, dus die moeten we eigenlijk als aparte categorie beschouwen. Dan heb je degenen die het allemaal niet de moeite waard vinden. Hun uitspraak is vaak dat we ons druk maken om niks en dat er wel belangrijker zaken in de wereld zijn. De argumenten van voor- en tegenstanders worden door hen amper overwogen, maar als ze er al iets mee doen, dan is dat vooral met de bedoeling niemand in de familie-, kennissen-, werk- en/of vriendenkring tegen het hoofd te stoten. In de media genoemde argumenten zijn door hen slechts terloops, zonder echte aandacht, gelezen en in het hoofd opgeslagen. Vooral de koppen van artikelen zijn onthouden. Was de krant of de tv voornamelijk voor- of tegenstander, dan leidde dat bij deze mensen tot een overeenkomende mening. (Gezien de partijdigheid van onze media heeft dat bij hen tot nogal wat ‘begrip’ voor de tegenstanders van de zwarte Zwarte Piet geleid.) En dan zijn er nog de mensen in het midden die wel degelijk hebben getracht recht te doen aan de argumentatie van beide kampen. Toch kunnen dat er niet zoveel zijn, want uit de aanvankelijke poel van zulke mensen zullen velen uiteindelijk zijn opgeschoven richting een radicaal kamp. Maar goed, het kàn inderdaad zo zijn dat de nodige mensen willens en wetens ertussenin zijn blijven zitten, terwijl ze toch alle argumenten gewikt en gewogen hebben. Zijn zij dan de ware genuanceerde mensen? Ik durf het te betwijfelen.

We gaan ver terug in de tijd. Veruit de meeste mensen waren er toen heilig van overtuigd dat de aarde plat is. Daarvoor droegen zij ook argumenten aan. Een enkeling wist zeker dat de aarde rond is. Ook deze droeg daarvoor argumenten aan. (‘Heilig van overtuigd’ en ‘zeker weten’ mag je vertalen met: radicaal van mening.) En toen had je daar opeens degene die alle argumenten van beide kampen tot zich nam en genuanceerd vermoedde dat de aarde wellicht rond is als een pannenkoek. Leuk grapje natuurlijk, maar hopelijk vat je mijn bedoeling, namelijk aantonen dat de middenpositie lang niet altijd de juiste positie is. De waarheid ligt dus lang niet altijd in het midden. Nee, de kans is flink dat die waarheid ergens in een van beide kampen ligt.

We zien trouwens in een conflict vaak dat beide kampen zich druk maken over verschillende dingen, zonder dat door te hebben, en daarom feitelijk langs elkaar heen praten. In zulke gevallen kunnen bemiddelaars wel degelijk een nuttige rol vervullen door beide kampen ertoe te bewegen zich in te leven in die andere partij. Zo is inzake het zwartepietendispuut de argumentatie over de slavenhandel aan het ene kamp niet besteed. Die vinden dat argument veel te ver gezocht. Een bemiddelaar zou ervoor kunnen pleiten dat voorstanders toch wèl nadenken over dat argument, maar zou daarvoor niet mogen pleiten zonder tegenstanders te vragen na te denken over het tegenargument dat het te ver gezocht is. Alleen dan mag een bemiddelaar zich een bemiddelaar noemen. Een bemiddelaar mag ook niet zover gaan dat van beide partijen wordt geëist dat ze het radicale standpunt vervolgens bijstellen. Immers, de waarheid ligt misschien toch meer in het ene kamp dan in het andere en je mag mensen er niet toe verplichten de waarheid geweld aan te doen.

Dat laatste schrijvende bedenk ik me dat mensen daar helaas maar al te vaak wèl toe verplicht worden, op straffe van ontslag of uitstoting. De sociale druk vanuit de omgeving-die-ertoe-doet leidt dan tot hoge stress en is bijna iedereen al snel teveel. Ik wil mensen die vervolgens zwichten hier niet als lafaards afbranden, maar laat één ding duidelijk zijn: Het zijn dan wel irrationele redenen, en zeker géén genuanceerde redenen, die iemands standpunt hebben meebepaald.

RTL introduceert de NEPPIET en pleegt daarmee verraad

rtl-laat-geen-zwarte-piet-meer-zien-televisie-

Lacht deze NEPPIET nou echt? Of is het toch een verbeten poging daartoe in opdracht van de fotograaf!

Ik ben woedend op RTL, en Asscher. Ze zijn daar bij RTL gek, volkomen van het matje. Wie denken ze wel dat ze zijn! Het besluit om over te stappen op een blanke roetpiet – RTL noemt het een Schoorsteen Piet of zelfs gewoon Piet, ik noem het een blanke roetpiet of, nog beter, een NEPPIET – wordt genomen tegen de uitdrukkelijke wil van een hele grote meerderheid in. Met democratie heeft het niets te maken en met de vrijheid van meningsuiting ook niet, omdat ze de mening omzetten in televisie die onherroepelijk de leefwereld van kleine kinderen zal binnendringen. Het komt erop neer dat zij zo verraad plegen, door de jonge kinderen te verklappen dat Zwarte Piet niet bestaat. Zij verpesten zodoende het hele feest. Dit kan niet en dit mag niet.

De directie van RTL zegt begrip te hebben voor de standpunten van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, maar kiest evengoed overduidelijk partij in deze. Daarmee reduceren ze hun woorden over begrip hebben tot niks, nul en van generlei waarde. Ze plegen verrraad, niet alleen aan de voorstanders van Zwarte Piet, maar zelfs aan Nederland door eigenhandig een traditie om zeep te helpen. Was RTL niet een zendergemachtigde met zijn hoofdzetel buiten Nederland? Van Wikipedia:

RTL Nederland Holding BV is de naam waarmee CLT-UFA S.A. in Nederland opereert en diensten verricht ten behoeve van de Luxemburgse zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z, RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids, RTL 24 en RTL Lounge Radio. Het bedrijf is een dochter van de RTL Group, dat de televisie- en radiopoot van het Duitse Bertelsmann-concern is. De Nederlandse radio en tv-activiteiten van RTL zijn daardoor voornamelijk in Duitse handen.

Ah, dus de Duitsers mengen zich in het dispuut? Niet netjes.

RTL verklaart ook nog dat het in deze discussie niet zou moeten gaan over gelijk, maar over begrip hebben voor elkaar”.Wat bedoelen ze met ‘gelijk’, vraag ik me dan af. Of eigenlijk vraag ik me dat niet af, want ik wind me voornamelijk op over de hypocrisie van zo’n uitspraak dat we begrip voor elkaar moeten hebben. Wat is dat voor moralistische prietpraat, die ook nog eens in volkomen tegenspraak is met het besluit om partij te kiezen. Zeg dan eerlijk dat je partij kiest. Mooie praat, maar ondertussen zijn het een stelletje lafbekken!

Okay, wat kan eraan gedaan worden? RTL schermt met een of ander ‘overleg’ met voor- en tegenstanders waarin beide partijen verklaarden afstand te nemen “van elke vorm van bedreiging, geweld, polarisatie en agressie rond het Sinterklaasfeest.” Zo, wat een lef. Dus zodra je het gevoel hebt gekregen dat je gevrijwaard zal worden van geweld en dergelijke, voel je je vrij om te besluiten wat je maar wilt? Wat mij betreft kan RTL de pot op en degenen die zo’n verklaring ondertekenden al evenzeer. Ik zeg hiermee niet dat het volk er met de hooivork op af moet, al moet ik erkennen dat het wel wat zou hebben. Maar slechts volstaan met een beetje morren en het vervolgens maar accepteren is mij te weinig verzet. Nee, het verzet moet wel degelijk leiden tot bijstelling van RTL. Een faillisement? Van mij mag het.

Initiatieven kunnen op mijn sympatie rekenen, van wie dan ook, van welke signatuur dan ook.

En wat Asscher betreft, het is te hopen dat de andere partijen het hem tijdens de verkiezingperiode telkenmale weer onder de neus zullen wrijven dat hij blij is met dit RTL-besluit. Hij is eigenlijk de kwade genius achter dit alles geweest. Als ‘facilitator’ van deze bijeenkomsten tussen voor- en tegenstanders kreeg hij zijn voorkeurskeuze toch maar mooi voor elkaar.

Ik hoor nu alweer de nodige mensen verzuchten dat die Van Lenth het weer eens nodig acht om de kloof in ons land nog verder te verdiepen. Mag ik erop wijzen dat er hier maar één partij die kloof zo verdiept! Dat zijn die lui die de wil van de meerderheid van het volk compleet negeren.

Verklaring RTL

enquete zwarte piet

Over de agitprop van stiekem samenspannende programmamakers, schrijvers en acteurs

Hé, zijn dat niet de oom en het nichtje van?

Het is weer zover, er is wederom een pamflet ondertekend, dit keer door Bekende Nederlanders, met name schrijvers, acteurs en programmamakers. Deze mensen verklaren zich anti-Zwarte-Piet. Maar ze gaan verder dan dat. Ze zijn van mening dat de NTR – verzorger van o.a. het Sinterklaasjournaal en de bijbehorende intocht– actief het door hen voorgestelde beleid moet gaan voeren. Kortom, ze willen hun visie heel Nederland door de strot duwen, een land waar 80 procent wil dat Zwarte Piet Zwarte Piet blijft. Ik mag hopen dat Paul Römer, baas van de NTR, en de redactie de poot stijf houden en zich niet laten koeioneren door deze opdringerige betweters. Lees verder

Als kleur er niet toe doet, lul er dan ook niet over!

De ‘pedagogen’ van het Jeugdjournaal hebben gesproken. Zwarte Piet mag ook een witte piet zijn die zwart ziet door de schoorsteen? Zelfs als dat mag, dan nog is het volkomen onnuttig om dat aan de jonge kindertjes te vertellen. Wat moeten die met zulke informatie? Dat is alleen maar verwarrend, dan moeten ze namelijk erover gaan nadenken. En dat moeten ze dan helemaal als er bovendien wordt gezegd dat kleur er helemaal niet toe doet. Nou dan, als die er helemaal niet toe doet, lul er dan ook niet over!

En ik maak me nu ook opeens zorgen over de kindertjes die zich in hun bedje opeens inbeelden hoe al die zwarte pieten overboord gesprongen zijn. Oei, waar zijn die pieten nu? Ze zijn toch niet verdronken?! En als ze niet verdronken zijn, dan kunnen ze toch alsnog naar Nederland komen?! Of zijn ze nu opeens ontslagen? Nee, dat laatste woord kennen die kindertjes nog niet, dus dat zullen ze vast niet bedenken. Maar van dat verdrinken bedenken ze wel degelijk! Och arme, tere kinderzielen, hoe krijgen de vaders en moeders dat traumatische nieuws nou weer uit die hoofdjes!

En zijn er nou voortaan dus zwarte én witte pieten? Die laatste dan met zwarte vegen? Dus dat er dan evengoed toch ook échte zwarte pieten zijn? Maar als dat zo is, dan is er toch geen echte doorbraak in het pietendebat bereikt? Want dan wordt er nog steeds met een negatieve stereotype gewerkt, toch?! Nou ja, negatief volgens Quinsy Gario dus.

En dan nog wat, het verschil tussen de traditionele zwarte piet en Quisy Gario is toch enorm?! Je moet wel een echte domoor zijn om beiden te verwisselen. Ja, het zal vast dat donkergekleurde Nederlanders op straat weleens “hé, daar heb je zwarte piet!” horen. Maar idem krijgt iemand met een witte baard weleens te horen dat ‘ie Sinterklaas is. En in een dik jongetje zien andere kinderen vast Dik Trom, vlak na het bezoek met mamma aan de film in de bioscoop. En dan heb je de mensen die worden aangezien voor Harry Potter of Dracula of Frankenstein of de koning of een clown. Mogen al die mensen vervolgens de staat aanklagen vanwege discriminatie?

Deze week was er een meisje van 9 jaar met een ingezonden briefje in de Volkskrant. Echt een verstandig kind. Daar kunnen de ‘pedagogen’ van het Jeugdjournaal nog heel veel van leren.

#BoycotAH

Citeren

ZwartePiet

Het beleid van . . . . . . . . . . . . . . inzake Zwarte Piet heeft ondergetekende zeer teleurgesteld en daarom doen besluiten over te gaan tot een BOYCOT tot minstens 5 december. Elke keer dat ondergetekende normaal gesproken in uw winkel boodschappen zou hebben gedaan, zal deze verklaring bij u worden ingeleverd bij wijze van protest.

Ondertekend door     . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum                       . . . . . . . . . . . . . . . .


Je kan ook deze PDF openen en printen vanuit je PDF-reader.

Boycot de Hema vanwege laf toegeven inzake Zwarte Piet

Dit is een voorstel tot een boycotje van de Hema naar aanleiding van hun besluit om dit jaar anders om te gaan met Zwarte Piet, wat gerust kan worden opgevat als een laf toegeven aan Quinsy Gario et. al., burgemeester Van der Laan en vice-premier Asscher. Overigens kunnen andere grote bedrijven daarvan niet helemaal worden vrijgepleit, zo blijkt uit o.a. dit webartikel. Wat de boycot inhoudt:

Ikzelf ga dit jaar bij de Hema GEEN aan Sinterklaas gerelateerde artikelen kopen. Denk aan pepernoten en chocoladeletters. Het zal de economische positie van de Hema volstrekt niet schaden als alleen ik dat niet doe. Het zal de marketingafdeling die de omzetstatistieken opmaakt en beoordeelt niet eens opvallen. Dat zal ook niet het geval zijn als ik 200 anderen zover weet te krijgen mee te doen. En inderdaad, als het aantal deelnemers zo laag bliijft, dan is het terecht dat er door de Hema geen aandacht aan wordt besteed. Maar al vanaf een paar duizend deelnemers gaat het hen toch opvallen. En bij 100.000 deelnemers of meer is het voor hen onvermijdelijk duidelijk dat ze iets fout doen in de ogen van een belangrijk deel van de klanten. Toch zal zelfs dan hun financiële schade meevallen en het is ook maar een eenmalige boycot. Mochten ze zich van het resultaat daarom niks aantrekken, dus omdat het eenmalig was, dan is er straks echter alle aanleiding om de Hema maar helemaal te gaan boycotten.

Voor de deelnemers zelf is er niet zoveel aan de hand. Immers, die pepernoten en chocoladeletters zijn in genoeg andere winkels te koop, voor evenveel geld en van dezelfde kwaliteit.

Doe je mee? Prima, je hoeft me daarvan niet op de hoogte te stellen. Wil je alleen meedoen als je zeker weet dat er minstens 10.000 anderen meedoen? Pech voor jou dan, en ook echt een zwak argument. Doe gewoon mee als je het ermee eens bent dat bedrijven als de Hema zich laf betonen door toe te geven aan degenen die Zwarte Piet willen veranderen.

Pierre van Hooijdonk ziet Piet

Daar is PietOp televisie zei Pierre van Hooijdonk “Dat is Piet” bij de aanblik van het na Nederland – Costa Rica leeggestroomde voetbalstadion waar op de tribunes nog één donkergekleurde persoon al mijmerend werd waargenomen. Op Joop.nl viel ene George Arakel daarover en vroeg meteen om zijn ontslag bij de NOS.

Geenstijl ging er natuurlijk met al hun sarcasme op door en reaguurder Schoorsteenveger schreef het volgende (06-07-14 | 19:33):

Hoe mislukt is die grap eigenlijk? Pierre van Hooijdonk, zelf neger, ziet een eenzame zwarte op de tribune zitten, en, hee wat raar, associeert. “Dat is Piet”. zo komt er spontaan in hem op, “die Piet..”.
Welke Piet, zo vraag je je dan af. Waarom komt bij van Hooijdonk, zelf een braboneger, deze associatie op? “Die Piet”, dat is de Piet die door de zeurnegers is gecreëerd, de Piet die nooit bestond maar er nu is en niet weggedacht kan worden, de Piet die zou moeten herinneren aan ons slavernijverleden, de Piet die zich aan ons op moet dringen als een stereotype. Als Gario en zijn medezeurders niet zo hadden lopen zieken, had van Hooijdonk gergarandeerd die associatie niet gehad en had hij geen mislukte grap willen maken. “Hee, die eenzame voor zich uit starende neger op die lege tribune van dat grote stadion doet mij meteen denken aan die oeverloze discussie over zwarte Piet” hoor ik van Hooijdonk zeggen.
De “expert etnische diversiteit” is inderdaad een expert in het verder diversificeren, uiteendrijven, scheiden, tegen elkaar opzetten, in het verlengde van al die zeurpieten. De mislukte grap van van Hooijdonk is symbolisch voor de ultieme verwarring die hier gesticht wordt, de ruis die gecreëerd wordt, de kortsluitingen die zijn ontstaan.
Van Hooijdonk heeft eigenlijk scherp waargenomen, zag een beeld dat de uitbuiting van vandaag de dag, treffend illustreert: eenzame zwarte man voor zich uitstarend, in leeg stadion, gebouwd voor een paar wedstrijden en tot stand gekomen over de ruggen van de armen. “Hee, dat is die Piet”.

Goed waargenomen van Schoorsteenveger. Hier nog een reactie, nu van ene Muxje (06-07-14 | 20:12):

Racisme-roepers krijgen vanzelf een soort van gelijk. Wanneer men als of namens een groep allochtonen maar stug blijft zeiken over irrelevante zaken, onze goedbedoelde tradities kapot probeert te maken, en bij de geringste tegenslag de racismekaart te trekken, dan krijgt onderbuikend en straks ook weldenkend Nederland vanzelf een teringhekel aan die groep. En de politici en pers die de beroepszeikers serieus nemen en een platform geven werken dit “racisme” meer in de hand dan alle PVV’ers op het “minder, minder”-congres samen. Dat weten ze, maar dat vinden ze niet erg: het speelt hun wereldbeeld en hun morele verontwaardiging namelijk perfect in de kaart.

En dat terwijl het duidelijk mag zijn dat het hier niet om racisme gaat; het gaat niet om het kleurtje of de afkomst, maar om het gezeik en het gedrag. En eenieder die de racismekaart speelt, vergoeilijkt dat gedrag.

Bij Geenstijl tref je meer verstand aan dan menigeen denkt.

 

Zwarte Piet is hier nu eenmaal traditie

De bestuursrechter in Amsterdam brengt begrip op voor het zich gekwetst voelen van donkergekleurde Amsterdammers die Zwarte Piet zien als racistische stereotype van de neger, al of niet uit de tijden van de slavernij. Concreet vond de rechter dat de burgemeester inzake Zwarte Piet’s uiterlijk meer eisen aan de intocht moet stellen. Het leidde bij de diverse media die erover berichtten en onder het artikel reacties toestaan tot buitengewoon veel reacties en die waren vrijwel zonder uitzondering snerend. Een van die reacties licht ik eruit.

Franker 4 juli
De redenatie dat de wijziging van de bevolkingssamenstelling officieel als grond mag dienen om onze eigen cultuur om zeep te helpen, lijkt mij een sterk argument voor een totale immigratie stop. Je mag van geen enkel volk verwachten de eigen cultuur door de wc te spoelen. Dus direct alle internationale verdragen opzeggen, dubbele nationaliteiten afschaffen en direct beginnen met alle niet Nederlanders zonder eigen inkomen of met een strafblad het land uitgooien.

Franker speelt in op het argument van de rechter dat de uitspraak zich beperkt tot Amsterdam vanwege het aanzienlijke donkergekleurde deel van de Amsterdamse bevolking. De uitspraak heeft zodoende geen landelijke geldigheid, althans niet vanzelfsprekend, al denken met name buitenlandse commentatoren dat wel. Ook blanke Amsterdamse klagers die zich gekwetst zeiden te voelen werden niet in het gelijk gesteld. Hun gekwetstheid zou slechts plaatsvervangend zijn.

De redenering van Franker is interessant, al vind ik dat hij in de laatste zin weer van het padje afraakt. Immers, eigen inkomen en een strafblad hebben er niets mee te maken, die laat ik dus verder weg uit de redenering. De vraag dringt zich op of er vroeger voldoende is nagedacht over voorwaarden voor nieuwkomers. Vraag het de autochtonen en de meesten zullen van mening zijn dat een nieuwkomer onder aanpassen ook moet verstaan dat de tradities volledig moeten worden gerespecteerd. Geen denken aan dat een nieuwkomer mag gaan klagen over een aspect van zo’n traditie, zo zal de gemiddelde autochtoon vinden. Deze rechter meent in de (Europese) wetboeken een aanknopingspunt te hebben gevonden die de nieuwkomers wel dat recht geeft. Merkwaardig.

Als de wet inderdaad dat recht aan de nieuwkomer gunt, dan heeft de autochtoon cynisch genoeg geen andere keus meer dan een nog veel strenger immigratiebeleid te bepleiten. Immers, alleen zo kan je dan nog voorkomen dat toekomstige nieuwkomers het in hun hoofd gaan halen om op onze tradities te gaan vitten. En ook moet het dan niet meer raar gevonden worden als de autochtone groep, cynisch geworden, alles zal aangrijpen om klagende allochtonen aan te moedigen weer weg te gaan. En de zo lang geprezen tolerantie zullen velen, door datzelfde cynisme, gaan laten voor wat die was. Bij elke donkergekleurde Nederlander zal de autochtoon zich cynisch afvragen hoe die over Zwarte Piet denkt, met alle snerende gedachten erbij. Deze uitspraak van deze bestuursrechter heeft de kloof tussen bevolkingsgroepen alleen maar groter gemaakt.