Belgische juwelier dacht niet meer na

juwelierszaakDe Belgische juwelier die gisteren een reeds aan de aftocht begonnen roofovervaller alsnog neerschoot, dacht op dat moment vast niet meer eerst diep na. Anders zou hij zich vast hebben bedacht dat hij met die actie zijn collega’s in de nabije toekomst nòg meer in gevaar bracht. Nou kan ik mij heel goed voorstellen dat je op zo’n moment vooral door de adrenaline en bijbehorende vechtlust overmand bent. Dat maakt het allemaal zo moeilijk voor de burgers en rechters. Moet zo’n juwelier nou wèl of vooral niet vervolgd worden? Het volk reageert in meerderheid (zo vermoed ik) met “vooral niet vervolgen”. Dat was ook mijn eerste reactie. Tot ik mij bedacht dat volledige vrijspraak zo goed als zeker ertoe zal leiden dat criminelen hun knopen gaan hertellen en tot de slotsom Lees verder

Advertenties

Zwarten

m1ayufwwv9quNu het NOS-journaal officieel heeft verklaard niet langer te spreken van blanke mensen, maar van witte mensen, moeten we dan voortaan ook maar gaan spreken over zwarte mensen om alle niet-witte mensen aan te duiden?

Mijn hemel, wat een zwart-wit denken. En dat bij het NOS-journaal nog wel.

Advocaat Richard Korver denkt krom

politiegeweldDe politie wil dat er aparte wetgeving komt voor agenten die (dodelijk) geweld gebruiken. Die wetgeving moet ervoor zorgen dat ze minder snel vervolgd worden en ook lagere straffen krijgen. Richard Korver – de advocaat van Mitch Henriquez – is het ermee oneens. Korver:

“We hebben de afgelopen jaren zaken gezien waarbij agenten echt over de schreef zijn gegaan”, zegt hij. “Zij zouden juist méér straf moeten krijgen dan gewone burgers in plaats van minder, omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. De politie is belast met het uitoefenen van geweld en dan mag je extra zorgvuldigheid verwachten.”

Hoezo extra zorgvuldigheid. De politie is door ons aangesteld om moeilijke gevallen in het menselijk verkeer op te lossen en mag van ons daarbij zelfs wapens gebruiken die wij niet mogen gebruiken. Wie het heeft over “extra zorgvuldigheid” heeft een beeld voor ogen van anderen van wie ‘gewone zorgvuldigheid’ verwacht wordt. Die anderen zijn wij, gewone burgers. Maar wij, gewone burgers, mogen die wapens niet hanteren en dus is een vergelijking niet op zijn plaats. Korver denkt krom. Hij had in zijn gedachten moeten volstaan met “zorgvuldigheid”. Dan zou hij ook geen reden hebben gehad te vinden dat er sprake is van een “voorbeeldfunctie”. De politie is uniek in zijn handelingsmogelijkheden waar het geweld betreft en dient daarom niemand ten voorbeeld op dat punt. Daarmee verdwijnt ook zijn argument dat een politieagent juist méér straf zou moeten krijgen.

Het pleidooi van de politie voor aparte wetgeving die milder oordeelt is terecht, juist omdat wij, de gewone burgers, hen hebben geautoriseerd onszelf niet toegestaan geweld te gebruiken bij moeilijke gevallen in het menselijk verkeer.

Pas de wet aan: Nederlanders met een tweede nationaliteit mogen slechts meedoen aan verkiezingen van één land

erdogan

President Erdogan AFP

Bastiaan Rijpkema was vanavond te gast bij Nieuws en Co, op Radio 1, om 18:20 uur. Rijpkema is verbonden aan de Universiteit van Leiden als rechtsfilosoof en weet zodoende het nodige over democratie en recht. Hij ging in op de vraag of de brief met een stemadvies die Erdogan heeft gestuurd aan alle Nederlandse Turken juridisch door de beugel kan. Waarschijnlijk is dat het geval. Een land kan niet zomaar een ander land verbieden een brief met stemadvies te sturen aan landgenoten in den vreemde. Vandaar ook dat Rutte c.s. hebben besloten het maar zo te laten. Een aantal jaren geleden werd er nog wel tegen geprotesteerd.

Interessant was dat Rijpkema de meeste van ons minder bekende George van den Bergh erbij haalde. Uit Wikipedia: In 2014 werd [Van Den Bergh’s] in vergetelheid geraakte oratie uit 1936 over de democratische staat en de niet-democratische partijen heruitgegeven door Elsevier Boeken onder de titel Wat te doen met antidemocratische partijen? Het boek bevat een inleiding van Bastiaan Rijpkema, een voorwoord van René Cuperus en een nawoord van Paul Cliteur.

Dit keer vertelde Rijpkema dat Van Den Bergh had betoogd dat mensen in een democratie idealiter alleen zouden mogen stemmen als ze persoonlijk belang bij de Lees verder

Hoe komt links er weer bovenop – Mijn kritiek op het VrijLinks-manifest

Het is altijd weer een belevenis om bij een debat aanwezig te zijn. Zo ook gisteravond in De Balie waar het VrijLinks manifest zijn eerste echte vuurproef onderging. Er was weliswaar al her en der op gereageerd, maar een echt debat is toch weer wat anders. Hoewel…

Was het wel een echt debat?

In de loop van vandaag begon ik mij meer en meer af te vragen of er gisteravond wel een echt debat had plaatsgevonden. Ik vermoed namelijk dat er redelijk bewust – dus met vooropgezette bedoelingen – opponenten zijn gezocht waarvan de organisatoren bevroedden dat de zaal weleens sterk negatief op hen zou gaan reageren. En jawel, ze werden gevonden. Aan Boris van der Ham, Mounir Samuel en Merijn Oudenampsen was gevraagd om als tegenspeler mee te doen aan het debat. Van der Ham hield zich makkelijk staande, maar zijn kritiek op het manifest bleef dan ook beperkt. Hij voelde geen urgentie om het tot in de vezels te gaan afkraken. Mounir Samuel voelde die behoefte echter heel sterk. Hij was daar gekomen met de waan dat hij dit groepje initiatiefnemers wel even zou gaan wakkerschudden. Dat viel hem vies tegen, al zal hij achteraf hebben gedacht dat de manifestanten en de gewilligen in de zaal (degenen in de zaal die van harte hopen dat het hier gaat om een doorbraak) nou eenmaal te naïef en te dom zijn om overnacht te Lees verder

Wat ik – God – te zeggen heb over discriminatie

060215_2246_Chlorophylt1.jpg

Chlorophyl had alle reden om de zwarte ratten te vrezen. Er was werkelijk geen enkele zwarte rat die hij kon vertrouwen. Macherot tekende deze strip in de jaren 50. Zou er anno nu nog zo’n strip gemaakt kunnen én mogen worden?

Discriminatie is een uitvinding van mijn tegenspeler, de duivel. Nou ja, dat dènken een hoop mensen. Ik – God – denk daar veel genuanceerder over. Discriminatie is juist een heel mooi idee van mij geweest. Zonder discriminatie waren jullie nooit zover gekomen! Het is zeer bewust door me ingebakken in jullie dna, net zoals het is ingebakken in het dna van de andere dieren. Het komt erop neer dat jullie hersenen zo goed als helemaal erop ingericht zijn dingen van elkaar te kunnen onderscheiden en als zodanig te onthouden als je daar baat bij hebt. Mooi toch?! Het stelt je in staat om op de loer liggend gevaar op tijd te onderkennen, om te beoordelen of je met een vriend of een vijand van doen hebt, om in te schatten of het gezond volk is of volk dat mogelijk ziekte meebrengt, om uit de hemel te kunnen aflezen of er mooi weer op komst is of juist donder en bliksem. Kijk, als je meerdere soorten zand goed van elkaar kunt onderscheiden, bijvoorbeeld dat de ene soort toch iets groener is en de andere iets geler, dan heb je daar wat aan als die eerste iets verraadt over de aard van dat zand. Misschien is het daaronder toch natter, zoals in drijfzand. Als dat zo is, dan onthoud je dat, want dan heb je er wat aan. Maar zijn twee soorten zand wel te onderscheiden en bleek jou nooit dat quicksander een functioneel verschil was? Dan vergeet je dat kleurverschil en gooi je ze al snel op één hoop. Ofwel, dan doe je het tegenovergestelde van discrimineren, namelijk generaliseren. Mooi toch? Zo wordt de wereld een stuk begrijpelijker, toch? Het grappige is dat jouw dna een weerspiegeling is van het dna dat jouw voorouders sterk hielp in dat discrimineren. Eskimo’s kunnen meer kleuren wit onderscheiden en woestijnvolkeren hebben datzelfde met zandkleuren. Toegegeven, dat kende zijn prijs, want je kleurreceptoren in je ogen moesten er een andere gevoeligheid voor opofferen. Maar goed, sommige kleurtinten komen in een woestijn amper voor, dus Lees verder

Als God een boek zou schrijven …

filterbubbelStel ik was God en ik schreef nu een boek… dan zou ik geen enkele referentie opnemen naar welke andere beroemdheid dan ook. Hun gefilosofeer stelt immers niets voor, ze zitten er allemaal – werkelijk allemaal – behoorlijk naast. Oh zeker, op punten hebben ze allemaal wel ergens het licht gezien, maar geen van allen hebben weten te ontsnappen aan hun eigen belevingswereld. Ze zijn allen blijven steken in dat ene wereldbeeld, in dat ene beeld van de wereld. Logisch, want dat beeld is bepaald door hun dna. Dat dna bepaalt volledig wat ze zich van de wereld kunnen voorstellen. Het bepaalt volledig met wie ze kunnen meevoelen en met wie of wat niet. Sommigen zijn aanmatigend en zeggen dat ze meevoelend zijn. Ja, zelfs hebben Lees verder

Alsjeblieft, géén keppeltjes op straat

jeugd met keppeltjes

In de Kastelenstraat voelen de Joodse jongens zich veilig. ‘Dit is een Joodse buurt, maar daarbuiten draag ik meestal een pet over mijn keppel.’ © Dingena Mol

Soms lees je over joodse Nederlanders die hun keppeltje niet meer op straat durven te dragen. Ik moet me daarover toch even uitspreken.

Eigenlijk voelen alleen ultra-orthodoxe (charedische) joden zich geroepen om een keppel te dragen. Daarvan zijn er nogal wat in Antwerpen, maar slechts weinigen in Nederland. Deze weinigen hebben zich, niet onlogisch, in elkaars buurt gevestigd:  in Amstelveen en Amsterdam-Zuid.

Voor de overige joden zou moeten gelden dat ze een keppel niet op straat zouden moeten wìllen dragen. Het is hier in Nederland, met name in Amsterdam, al twee eeuwen niet de Lees verder

Westerse ‘persvrijheidlievende’ journalisten doen zelf het hardst aan breidelen van hen onwelgevallige pers

soros-plakatok-1

“Laat Soros niet als laatste lachen”, is de tekst op deze Hongaarse verkiezingsposter van Fidesz. Verder: “99% van de Hongaren verwerpt illegale immigratie.”

Heb ik maar mooi gemist: 3 mei (gisteren dus) is de Internationale Dag van de Persvrijheid. Op Radio1 ging het er dus uiteraard over, bijvoorbeeld in Mediaforum Kijkluister vanaf 2:50. In de 20 minuten dat de heren journalisten erover praten wordt weinig schokkends gezegd, althans naar het idee van de meeste luisteraars. Maar wie de oren gespitst gebruikt, zal merken dat de zelfkritiek volstrekt afwezig is.  Deze journalisten menen oprecht verdedigers en beoefenaren van het echte vrije woord te zijn. Wat ze echter niet doorhebben, is dat ze alle jaren ondertussen de hen onwelgevallige opinies onder tafel wegmoffelen of anders Lees verder